“YEREL YÖNETİMLER LOKOMOTİF OLMALI”

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİA) yerelden başlayacak yeni bir kalkınma modelini tartışmaya açarken, Başkan Abdullah Bekki de konu ile ilgili hazırlanan ‘Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu üzerinden değerlendirmelerde bulundu.
“Demokrasi-ekonomi kalkınma ve yerel yönetimler” arasındaki değer zincirinin sürdürülebilirliğine odaklandıklarını söyleyen Bekki, ” Bu çalışmamızla yerel kalkınma-yerel yönetimler’ ilişkisiyle yeni bir bakış açısı getiriyoruz. Yerel yönetimler, yerel kalkınmanın kilit aktörleridir.Siyaset kurumu da bir dönüşüm ve çağı yakalama gayreti içerisine girmelidir.Belediyeler kentin ve bölgenin lokomotifi olmalıdır ” diye konuştu.
“21. YÜZYIL KENTLERİN DÜNYASI OLACAK” 21. yüzyıl dünyasının pek çok açıdan “kentlerin dünyası” olacağını söyleyen BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bekki, şunları söyledi: “Ülkelerin yanı sıra kentlerin, bölgelerin, sektörlerin ve işletmelerin, bu yeni dijital sistemde ortaya koyduğu performans; potansiyelleri ölçüsünde yerelden ulusala, ulusaldan küresele uzanan katma değer zincirinin de en önemli halkası haline geldi. Kentler ve o kentlerin çevrelerinde yarattığı ekonomik, siyasal ve toplumsal dinamikleri harekete geçirmesiyle ortaya çıkan ‘artı değer’, ülkelerin de geleceğini belirleyecek konuma geldi. Kent-Bölge’lerin öne çıktığı ekonomik, siyasal ve toplumsal kalkınma modeline doğru geçiş söz konusu. Dolayısıyla kentlerin kalkınması, öncelikle etki alanı içindeki bölgelerin ve ülkemizin kalkınmasına da pozitif bir ivme kazandıracaktır. Balıkesir, ne kadar yüksek katma değer yaratırsa, ülkemiz de o ölçüde bundan yararlanacaktır”


“ORTA GELİR TUZAĞINI AŞMALIYIZ”
Başkan Bekki açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Yerel kalkınmada, yerel yönetimlerin kilit aktörlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin, yerel kalkınmayı ateşleyecek bir yönetişim modeli ile yeniden kurgulanmasını, günümüz dijitalleşen dünyasında zorunluluk olarak görüyoruz. Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, ‘orta gelir tuzağı’ sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında ‘Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın yanı sıra ‘Bölgesel Yatırım Bankaları’nın kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Orta gelir tuzağından kurtulacak, kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiğinin yakalanması hedefi, daha katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşma hedefiyle örtüşmektedir”
“SİYASET KURUMU ÇAĞI YAKALAMALI”
Abdullah Bekki, “Belediyeler, kentin ve bölgenin lokomotifi olmalı. “Kent 4.0″ ile değişime adapte olmalıdır. Aynı paralelde siyaset kurumu da bir dönüşüm ve çağı yakalama gayreti içerisine girmelidir. Belediyelerin görevleri sadece temel belediyecilik hizmetleri ile bitmemektedir. Yerel yönetimlerde hizmetler, bütüncül bir bakış açısıyla ele alınmalı, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla bölgede yaşayan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilmelidir. Aynı zamanda istihdam ve üretim için kurumlar oluşturulması ve kentler adına katma değer üretilmesi de belediyelerin görevleri haline getirilmelidir. Belediyeler, yönetim politikalarını bu hususa göre değiştirmeli, kentin ve bölgenin lokomotifi olmalıdır” dedi. (balikesir24saat)

Kaynak : balikesir24saat

YORUM YAP