24° Açık
 • EURO 6.60
 • DOLAR 5.80

YALAN…

Genel - 7 Haziran 2019 22:04 A A


Sorsak hepimiz yalana karşıyız…
Yalan’ın tanımını yapın deseler ortaya neler çıkardı, bilmiyoruz.
Gelin söze ustanın deneyimi ile başlayalım…
“Sanat Dostları Birliği’ndeki toplantıda Behçet Kemal Çağlar, kürsüye gelir ve;
-Bugünkü konferansımızın konusu “yalan”. Ama önce bir şey sormak istiyorum; Yahya Kemal’in son şiiri “Yalana Methiye”yi okudunuz mu, der.
Herkes “okuduk” diye elini kaldırır. Bunun üzerine Behçet Kemal Çağlar konuşmasını şöyle sürdürür:
-O halde tam yerini ve konusunu bulmuşum. Çünkü Yahya Kemal’in böyle şiiri yoktur.”
Sosyal medya ne komiktir ki bir anlamda hepimizi müteselsilen yalancı yapmıştır. Kolaycılığa ve kopyacılığa olan merakımızdan dolayı önümüzden geçen bir paylaşım hoşumuza gittiyse bir de altında önemli bir isim yazıyorsa önüne ardına bakmadan paylaşıyoruz. Sevdiğimiz isimleri yalanla olduğundan farklı göstermeyi de çok seviyoruz. Yalansız yaşayabilir miyiz, sanmıyorum. İnsanın elinden yalanı almayın diyen bir ustadır. Devam eder usta, insan yalan ile yaşar. Hayallerini almayın. Efsaneleri almayın. Gerçekleri söylemeyin. İnsan gerçekle yaşayamaz. (Nietzsche)
Siyasetimiz de böyledir. İçinde bol baharatlı, acısı az, tatlısı bol siyasi sözleri inanmasak ta öyle çok seviyoruz ki… Bu sadece bize özgü değildir, bunu da not düşelim…
Örneği İran’dan verelim…
Şah Rıza Pehlevi zamanında başka partiler de vardı, ama tüm seçimleri Şah’ın partisi kazanırdı. İran Azerbaycanı’ndaki Ardebil kentinin sevilen nüktedanlarından “Lotu (kabadayı) Kôru”, bir seçim günü oy atma sırası kendine geldiğinde sandığa secde etmeye başlar… “Tapınma”sı uzayınca etraftakiler sorarlar: “Ay kişi, sen ki Müslümansın, hiç sandığa tapılır mı?” Lotu’nun yanıtı kendi dilinde şöyledir: “Ay Erdebilliler, bu sandığa men tapmıyım da kim tapsın; 50 yıldır içine Memmed atıram, amma içinden Mustafa çıhır!”
Demek ki yalanı önlemek için siyasette sandığa ölümüne sahip çıkmak ve sonrasında söylediklerini her mecrada takip edip tepkiyi doğru yönetmek gerekiyor.
Yaşarken yaşadıklarımız karşısında bir durum analizi yapacağımız yerde teslimiyet ruhu içinde bu dünya yalan dünya deyip işin içinden çıkıveriyoruz.
İnsanımızın televizyon ekranlarından “yalan rüzgarı” benzeri dizileri büyük bir merak ve dikkatle izlemesinin altında yatan niyet, kendine o kanaldan dayanak bulması yanında kaliteli yalanın inceliklerini öğrenme isteğidir. Hayatımız yalan üstüne kurgulanmış, kalemlerimiz, sözlerimiz yalan ile çirkini güzel yapma gayreti içinde olmuş ve bundan hepimiz bir anlam da hoşlanmışız…
Rahmetli Ecevit, 12 Eylül sürecinin hemen sonrasında Osmanlı Türk değildi dediğinde şok geçirmiştik.. Oysa dedikleri doğruydu. Osmanlı bir hanedanlık ve bir aileydi… Dağılma sürecinde sadece Balkanlar ve Avrupa kıtasında 28 tane devlet içinden çıktı. Bunlardan biri de devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletiydi… Bir tek devletimizin kuruluşu farklıydı. Dönemin emperyalistleri bir tek bizim devletimize kuruluş aşamasında genel vali atayamamıştı. Ve biz; bize bir devlet veren, bize bir kimlik veren, bize dilimizi veren, bize dinimizin bağımsızlıkçı yapısının önemini kavratan, bizi kul olmaktan birey olmayan giden yolun bütün dikenlerini ayıklamaya çalışarak insan yapmaya çalışan asker, filozof, siyaset ve devlet adamı kariyerinde en üst mertebede olan bu kişiyi, ülkenin bir kısım insanı yalan diyerek karalamaya çalışabiliyor…
Yalan yaşamımızın içine o kadar girmiştir ki bir ilişki de bile etkisini bazen açıktan bazen gizliden sürdürür. Seni seviyorum sözüne inanılır gibi görünülse de içinin doldurulmasını taraflar birbirinden bekleye dursun ellerinin altından bir yaşam kayıp giderken içlerinde ki kuşku onların en büyük sıkıntısı olur. Kuşkunun içinde yalan ve gerçeği aramak insanı öyle yıpratır ki bunun etkisi sonra ki yıllar da ortaya çıkar. İnsanın sevme duygusu üzerinde ki sınavı da çok önemlidir. Bir insanın sevgisinde boğulmak isteyenin ortaya koyduğu irade sevgi değil, tutkudur. Sevgi tutkuya dönüştüğünde bir sorun ortaya çıkar. Sorun ortaya çıktığında gerçek ve yalan da ortaya çıkar.
İnsan bir bütündür ve her insan mikro bir dünyadır. İnsanı böyle tanımladığınız da insanı değerli kılanın doğruları değil yanlışları karşısında kendisini nasıl geliştirdiği, nasıl yenilediği ve nasıl değiştirdiğidir. Burada yer alan “nasıl,” sonuca karşılık gelir. Sonuçtan kasıt ise sürecin kime, niye ve nasıl hizmet ettiği ve nelere neden olduğudur. Yalan bu cümlenin neresinde diye takılanlar olabilir. Yalan özü itibariyle basit bir kavram değildir. Yalan işin özünde bir zeka meselesidir. Yalan söylemek önemli değildir. Önemli olan yalanı sürdürebilme noktasındadır. Yalanla başlayıp yalanı sürdürebilmek ve yalan üzerinden bir toplumu, bir hayatı, bir düşünceyi taşıyabilmek ve yönetebilmek bir zeka bir akıl konusudur. Bir düşünce sistematiğidir. Yalanı yenebilmek ise öncelikle bir cesaret işidir. Cesaretin dışında onu tamamlayacak olan doğru bilgi, doğru duygu, doğru davranışlardır. Bütün bunları doğrulayacak olan ise kişinin kendi içinde göstermiş olduğu tutarlılıktır. O tutarlılık duygu ve düşünceyle ve davranış bütünlüğünüz ile uyum içinde olmak zorundadır.
Yaşar Kemal’in bir sözü aklıma geliyor; Yalanın gücü doğrunun güçsüzlüğünden değildir. Yalan teşkilat kurmuş, doğru yalnızdır.
Yalan ile gerçek arasında ki mücadele insan aklını yönetmeye başladığından beri devam etmektedir… Biz çocuklarımıza yalan söylemeyin derken yalanın tanımını, amacını ve yaşamımızda ki yerini tam olarak bilmediğimizden dolayı bunu daha çok arkadaşlarıyla olan ilişkileri üzerinden anlatırız. Oysa “yalan” kendi içinde bir bütünlüğü olan ve yaşamın her noktasında varlığını olaylara bakış açımızın içinde sürdüren, sürdürebilen ve bizi, bizleri toplum içinde her noktada izleyen ve bir boşluğumuzda yozlaşmaya yenik düşmeye başladığımızda kendini hemen ortaya çıkarabilen kötülüklerimizin kaynağıdır.
Yalan ile gerçek o zaman insanın bir sorun ile karşı karşıya kaldığı bir noktada ortaya koyduğu tavır içinde aranmalıdır dersek işin özünü doğru kavradık diye düşünürüm…
Özellikle herkesin bugünlerde kendine ya da çevresine sorduğu soru; sorun ne, nerede hata yaptık, nedir bu yaşadıklarımız vs…
Ben de diyorum ki; Sen büyürken çevreni gözlemediysen ya da gözlemlerini analiz edebilecek bilgi eksikliğin varsa, geçmişi merak etmediysen ve okumuyorsan tabii ki sorunu tanımlayamaz ve çözüm konusunda katkı sunamazsın… Kendi kısır döngülerinle boğuşur durursun..
Devam ederim;
*Sorun! Kendini yöneten insan ile kendi yönetimini bir başkasının iradesine veren insan arasındadır…
*Sorun! Kadının sokağa özgürce çıkmasını savunan ile kadını yaşadığı evde güvenliğin için kapı önüne bir çift erkek ayakkabısı koy diyen arasındadır…
*Sorun! Kitap okuyan insan ile ben kitap okumam diyen insan arasındadır…
*Sorun! Elindeki çöpü yada tükürüğünü kimseyi rahatsız etmeden bir çöp kutusuna atan ile çöpü yada tükürüğünü ulu ortaya atan kişi arasındadır…
*Sorun! Sorusu olan insan ile sorusu olmayan insan arasındadır…
*Sorun! Örgütlü(sendika, oda, sivil toplum kuruluşları ve parti) ve duyarlı insan ile örgütsüz ve duyarsız insan arasındadır…
*Sorun! Dünyanın kendisine bedava olarak verdiği nimetleri(ağaç, diğer canlılar, dereler, içme suyu kaynakları, rüzgar ve güneş vb..) hovardaca(kar amaçlı) kullanmak isteyen ile doğaya ve çevreye saygılı olmak koşuluyla kullanmak isteyen arasındadır…
*Sorun! Yaşamın verdiklerini seni seviyorum diyerek kabul eden ile sevmiyorum diyen ve daha fazlası için gürültü koparan arasındadır…
*Sorun! İşyerinin, bağlı bulunduğu örgütün(sendika, oda veya sivil toplum kuruluşu), yaşadığı yerin ve sokağının sorunlarına duyarlı insan ile bu sorunlara ilgisiz kalan insan arasındadır…
*Sorun! Doğumundan önce neler olduğunu merak eden insan ile merak etmeyen insan arasındadır…
*Sorun! Sanal dünyada gerçek kimliğiyle dolaşan insan ile maskeli kimliğiyle dolaşan insan arasındadır..
*Sorun! Paranın gücüne inanmayan insan ile inanan insan arasındadır…
*Sorun! Doğanın sesini seven insan ile paranın sesini seven insan arasındadır…
*Sorun! Yaşamı çok yönlülüğü ve çeşitliliği içinde öğrenen, kavrayan ve bu doğrultuda değiştirmek isteyen insan ile bu temelden yoksun ama sermayenin isteği doğrultusunda değiştirmek isteyen insan arasındadır…
*Sorun! Özgürlük ve aşkın peşinden koşan insanlar ile koşmayan insanlar arasındadır..
Bu böyle uzayıp gider…
Sorun! “Gerçek” ile “yalan” arasındaki bu mücadele insan var olduğu sürece devam edecektir. İnsanın içindeki ben duygusunun ehlileştirilmesi konusu bin yılların sorunu olacaktır…
“Doğruluk işimizi çözseydi yalan söylenmezdi…”
“Duymak istemeyenden daha sağırı, görmek istemeyenden daha körü yoktur.”
“Bir insan, hiçbir durumda yalan söylemek özgürlüğüne sahip değildir.” Thomas Carlyle
“En çirkin yalan, çocuğa ve halka söylenen yalandır. Çünkü her ikisi de kolay kanar.” Lord Braugham
“İnsanlar, yalan söylemek zorunda kaldıkları kimselerden nefret ederler.” Victor Hugo
“Kendi kendine inanmayan her zaman yalan söyler.” Friedrich Nietzsche
“Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.”
Pablo Picasso
“Ayran içinde yağ nasıl gizliyse, doğruluk cevherinde de yalan gizlidir.” Mevlâna
Keşke yalansız bir yaşam dileyebilsem…
Sevgi ve saygılarımla… Vecdi Yılmaz

Bu haber 358 kez okundu.
Genel - 22:04 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  ZEYTİN OSB KARMA OSB’YE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
  Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Körfez bölgesinin diğer tarımsal ürünlerini de işleyecek şekilde Karma Organize Sanayi Bölgesine dönüştürüldü. Organize Sanayi Bölgesi’nde zeytin ve zeytinyağı ile birlikte turşu, salça, konserve ve süt ürünleri de işlenecek. Burhaniye Kaymakamı ve Burhaniye OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öner, konuyla ilgili basın toplantısı yaptı. Kaymakam […]
 • 02
  ORMAN YANGINININ FATURASI AĞIR OLDU
  Havran’ da dün öğle saatlerinde başlayan ve 4 saatte kontrol alınabilen orman yangınında 10 hektar kızılçam ve yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü Balıkesir’in Havran ilçesine bağlı Büyükdere kırsal mahallesi sırtlarında öğle saatlerinde başlayan, orman yangını, ekiplerin yoğun çalışması ile 4 saatte kontrol altına alınabildi. Yangın 10 hektarlık alanda bozuk kızılçam, makilik ve zeytinlik alanda etkili […]
 • 03
  TARİHTEN DERS ALSAYDIK!… Cenkhan SANDIKÇIOĞLU
  Tarihten ders alıp ona göre hatalarımızı azaltarak, günümüze yürüseydik, hala, debelenir durur muyduk pislik çukurunun içinde … Üç paralık çıkar için, onun bunun uşaklığını, bulunmadık HİNT kumaşı sayarak, PARA ETMEZ KİŞİLERİN sümüklü mendillerine kutsal ” İKONOLAR ” gibi tapar, kendinden menkul sözde kerametli söylemlerine inanır mıydık… Bir zamanlar, “… ÖZLEDİK, BİTSİN ARTIK BU HASRETLİK, GELİN […]
 • 04
  BEŞ KERE BEŞ
  Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan yazım yanlışı sorusunu bilemedi yarışmacı. Zordu ama! Çoğumuz bilmiyor. “2’şer 3’er” cevabı gelmeyince 60 bin lira uçtu gitti. Çünkü o seçeneğin doğru yazımı, “ikişer ve üçer” şeklinde olacaktı. Basit aslında. Fakat önemsemediğimizden, hatta öz dilimize bu kadar duyarsız olduğumuzdan yanıtlar hep yanlışa çıkıyor. LGS açıklandı geçenlerde. Bir milyonun üzerinde öğrencinin […]
 • 05
  “MİLLETİN SOFRASI”
  “1923 yılında Mersin’de doktorluk yapan Dr. Reşit Galip, herkesin yüce önderi yıkayıp parlattığı bir ortamda huzurunda aynen şu sözleri söyler; “Muhterem Gazi, sen yalnızca bu milletin bir kahramanı değilsin, sen bunlardan çok daha büyüksün. Sen bu milletin bir ferdisin. Senin birinci büyüklüğün, bu milletin bir ferdi olmakla iktifa ve iftihar etmekliğindir.” Düşünün bir doktor eğer […]

YAZARLARIMIZ

 • ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?

  Ziya Selçuk, liselerde dört yıl içinde yapacakları değişikleri,  “Orta Öğretimde Reform” diye 18 Mayısta sundu. Ekonomik, sosyal, mesleki yaşamın eğitim yolu ile yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesi hedefi ile eklemlenmeyen, sadece genel liseler ile sınırlı bir modeli “ortaöğretim reformu” olarak sunmak; bütünsel bir eğitim reformunun parçası olması gereken ortaöğretim reformunun toplumsal dönüşüm için öneminin henüz anlaşılamadığını […]
 • İSTANBUL

  Pablo Neruda ile devam edelim; “Bütün çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelişini engelleyemezsiniz.” İstanbul seçimlerinde bu kez YSK’nın yerini vatandaş aldı ve garip gerekçelerle aylar kaybettirilen İstanbul’a “tartışmaya mahal bırakmayacak” şekilde ve geçmişteki tüm başkanların aldığı oyları geride bırakarak İmamoğlu’na “güvenim tam” dedi. Belki de seçmen,  ilk kez sandığa bu kadar sahip çıktı ve tatilinden feragat […]
 • OĞUZ BOYLARI

  Selçuklu Devleti’nin yaşadığı yıllarda ve Moğolların önünden kaçan ya da onların ardından çeşitli şekillerde pek çok Oğuz boyu Anadolu’ya gelmeye devam etti.İlhanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Anadolu’nun doğusunda kurulan devletler, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletleri kısa zamanda güçlenip sınırlarını kapayınca, Asya’dan Türkmen göçü tamamen durdu. Hemen bunların ardından başlayan ve yüzyıllar süren Osmanlı-Safevi sürtüşmeleri hudut boylarını geçilmez […]
 • “ZİHİNDEKİ FOTOĞRAF”

  Terim ABD’li gazeteci-yazar Walter Lipmann’a ait. “Kalıplaşmış Yargının” “Zihindeki Fotoğrafı” Önyargının kalıplaşmış hali. Beton gibisi… Beton deyince Rumca’dan Türkçe’ye geçmiş bir deyim geldi aklıma. “Na to kefari, na to mermari”  “na” işte demekmiş. İşte kafa işte mermer… Solcular halkın değer yargılarına önem vermez kalıbı İstanbul belediye seçiminde kırıldı. Bu sağdan kırmaydı. Soldan kırmayı da Ovacık’ta […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • KAZDAĞLARI, NEDEN ELİMİZİN ALTINDA OLMASIN?!.

  Tüm dünyaca ünlü oksijen cenneti Kazdağları üzerine, birkaç yıl çalışılsa sayfa sayfa literatür taraması ve bölge ilgili uzmanların adım adım keşfetmesiyle doğal ve kültürel envanteri çıkarılabilir. Kazdağları’nın kapsadığı bölgenin doğa ve kültürel varlıkları tümüyle kayıt altına alınabilir. Gelecek nesillerin bu güzelliklere tanık olması için yapılması zorunluluktur. Şu ana kadar kadar yapılmaması büyük bir kayıptır. Yapılması […]
 • T.C’DEN TCDD’NİN KARA TRENİ’NE!

  Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin T.C. ile ilgili önergeyi anlaşılmaz bir şekilde reddetmesinin ardından konu unutturulmak istense de  bir şekilde gündeme geliyor. Politika gazetesinden arkadaşımız Tarık Sürmelioğlu,“T.C. değil Türkiye Cumhuriyeti yazın” başlıklı yazısında olaya değişik bir açıdan yaklaştı. Sürmelioğlu, 16 Mayıs’ta  Kuva-yi Milliye Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz‘a seslendi ve şunları yazdı: “Kuva-yı Milliye […]
 • ÜRETEN KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR ( 3 ) Fatma Zehra KÖSELEY

  Çakmak Köyü’ne veda edip İvrindi Köylerini dolaşmayı sürdürüyoruz. Değirmenbaşı Köyü tabelasına doğru ilerliyoruz. Ceviz ağaçlarının koyu gölgesinde sıcağı hissetmiyoruz. Püfür püfür esen rüzgarın serinliği keyif veriyor. Burası Adaçayı tarlası. Ben ilk kez görüyorum . Adaçayı dağlarda doğal olarak biten bir bitki.Köylümüz üretiyor, kazanmak için çalışmak gerek. Üretmeden hayata tutunmanın başka yolu yok. ” Saman Araçlarının […]
 • HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMAYACAK- HAKAN TOPALOĞLU

  Hayatımıza dair gerçekleri görmezden geliyoruz. Hayata gerçekçi baktığını iddia edenimiz  çok ama gerçeği değil gerçeğin görüntüsünü, olan biteni değil olan bitenin bize yansıtılan kadarını görüyor ve hatta inanıyoruz. Bu olgu hayatımızda olan bitenler için olduğu kadar hayatımızdaki insanlar için de geçerli. Aziz Nesin’in ülkemizde yaşayan insanlarımızın zeka düzeyini sorgulayan sözleri hala akıllarda ve dillerde. Kendi […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • SEVGİ, BARIŞ VE UZLAŞMA DİLİ KAZANDI- İbrahim ERGÜL

  Aylardır süren seçim stresinden geldiğimiz nokta maalesef hiç olumlu değil! Sırf 3-5 oy fazla alabilmek, koltuğu kaptırmamak adına nereye geldiğimiz dönüp bakıldığında görülecektir. Sonuç olarak, Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu seçimin tartışmasız kazananıdır. Kısaca sevgi,barış ve uzlaşma dili kazandı. CHP içinden ülkenin değerleriyle barışık birinin çıkması ve gelecek adına umut vaad etmesi Türkiye’nin kazanımıdır. İstanbul […]
 • EĞİTİM VE MİLLET- İhsan DURAK

  Her eğitim ve öğretim yılı sonu velileri tatlı bir telaş alır.   Yaşamın devamın anlamında ki gelecek kaygısı; insanı insan yapan kutsal bir yüklenmedir.  Günümüzde insanın geleceğe dair kaygılarının giderildiği kurumlar eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Acıdır ki günümüzde; eğitim bir yana bırakılarak, öğretim ağırlıklı çalışmalara yer verilmektedir. Eğitim –öğretimin, tek ayağı üzerinde yürümesi mümkün değil. Eğitim ayağı […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • PAZARLAMADA 25 YIL – Nedim ISPARTA

  Bugün size 25 yıllık pazarlama hayatımın 1/3’ünü oluşturan ansiklopedi satışı sırasında başımdan geçen ilginç satış olaylarından bahsedeceğim. 90’lı yıllarda ilk satış yaptığım bölge Kütahya’dayım. Okullarda anket yaparak velilere ulaşıyoruz. Taşımalı eğitim sebebiyle en ücra köylere kadar ulaşıyoruz. Altımda Lada otomobil, tek başıma satış yapıyorum ( Daha sonra 3 yıl arka arkaya 185 kişi arasında Türkiye […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • YENİ BİR DÖNEM – Tanyol KIPÇAK

  İstemiyoruz be kardeşim!..Gerginlikten beslenen bir iktidar ve onun temsilcilerini kim hangi siyasi parti olursa olsun istemiyoruz!..Kim olursanız olun, isterseniz dağlara, denizlere hakim olun biz gerginlikten medet umanları, halkı bölenleri, ötekileştirenleri istemiyoruz…Biz demokrat, modern,ulusal değerlerine sahip, dinini siyasete alet etmeyen, laik, Misak-ı Milli sınırları içinde her bireyinin cumhuriyet tapusunda hissesi olan, eşit haklara sahip, adil, hukuk […]
 • İMAMOĞLU’NDAN BÜYÜKŞEHİR YASASI’NA

  İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından Türkiye’de nüfusun yoğun olarak yaşadığı illeri Millet İttifakı başkanları yönetecek. Öncelikle İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun çizdiği profili biraz yorumlamak istiyoruz. İmamoğlu’nun kumaşı farklı… Her ne kadar Binali Yıldırım’la çıktığı canlı yayında performansını düşük olarak nitelesek de bunun altında yatan neden “Hata yapmama” kaygısı olarak karşımıza çıkıyor. “Her şey çok […]
 • MANGALDAKİ KÜL! Uğur SATILMA

  Geçtiğimiz ay Manyas’ta öğrencilere yönelik yaptığım Spor Sevgisi adlı sunum sırasında  ilginç bir soru soruldu. Sporun hayatımıza ve sağlığımıza faydalarını coşkuyla anlattığım bir anda ısrarla söz almak isteyen bir öğrenciye kayıtsız kalamadım. -Spor sevgisinin iyi,güzel anlatıyorsunuz! Peki siz sigara içiyor musunuz? O tertemiz ve çocuksu aklıyla biz büyüklerin tutarsız-yalan- dünyasına tepkisini dile getiriyordu aslında sorusuyla. […]
 • MASAL

  “Gerçekten daha gerçek olan bir şey var mıdır? Evet, vardır: Masal!” Nikos Kazancakis Çocukluğumuzda masal okumayan, okuduğu masalın hayalini kurmayan, masal kanalıyla korkuyla tanışmayan, masalın saflığına farkında olmadan teslim olmayan ve yaşama okuduğu masallar üzerinden yenik başlayan sayısı öyle çok fazla olan insanımız var ki… Masal bir hayal disiplinidir. Görevi de çocuğun düşünme yetisini baskılamak […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 95.421
  0,25%
 • ALTIN 265.22
  0,01%
 • DOLAR 5.801
  -0,16%
 • EURO 6.598
  -0,25%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link