YAKLAŞAN TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ

Yayınlanma Tarihi :
YAKLAŞAN TEHLİKENİN FARKINDA MIYIZ

Su, milyonlarca yıldır yerkürenin yaşam kaynağıdır. Ancak günümüzde suya erişim insan yaşamını tehdit eden bir krize dönüşmüş durumdadır. Suyun dünya üzerinde en yaygın kullanımı %70 oranla tarım sektöründedir.

İlimiz ekonomisinde tarım ve hayvancılığın özgül ağırlığı yadsınamaz boyuttadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre ilimizin toplam bitkisel ve hayvansal üretimi yaklaşık 800 Milyon ($) Dolar’dır. Bitkisel ve hayvansal hammaddeye ihtiyaç duyan sektörler göz önüne alındığında, sektör önemli bir katma değer ve istihdam oluşturmaktadır. Yaşanılan kuraklığın boyutları bizleri acil tedbirler almamızı ve stratejiler üretmemizi elzem hale getirmektedir. İlimizde konuyla ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla multidisipliner bir çalışma yapılmalıdır.

Konuyla ilişkili değerlendirme ve öngörüleri İlimiz Altıeylül ilçesi tarımsal arazi varlığı ve 2022 yılı bitkisel-hayvansal üretim verileri üzerinden yaparak dile getirmek isterim. Bu değerlendirmeler ışığında 2023 yılı içerisinde Altıeylül ilçesindeki tarımsal üretim faaliyetlerin planlamasının mevcut su rezervleri üzerinden hesaplanarak hızlıca yapılması, yapılacak plan ve öngörüler dahilinde üreticilerin ürün ekilişiyle ilgili acilen bilgilendirilmesi, alternatif ürünlerin neler olabileceği hakkında çalışmaların da yapılması önem arz etmektedir. Benzer ve daha detaylı çalışmalar konunun tüm paydaşlarıyla beraber ele alınarak ilçe ve bölgesel değerlendirmeler yapılmalıdır.

Altıeylül ilçemiz, 281.000 dekar tarım alanına sahip olup ilimizin önde gelen tarım ve hayvansal üretim noktasıdır. İlçe sınırları içerisinde 7 adet sulama göleti olup tarımsal faaliyetlerin ve arazi varlığının daha fazla olduğu Pamukçu ve ova sulaması ise İkizcetepeler Barajından yapılmaktadır.

Üretiminde suya daha fazla ihtiyaç duyan bitki ve meyvelerden örnek bir tablo yapılmıştır. Tabloda TÜİK verilerinden alınan 2022 yılında bu ürünlerin toplam ekiliş alanları ve üretim miktarları verilmiştir. Geçen yılki toptan satış fiyatları üzerinden değerlendirildiğinde sadece 5 ürünün üretimden doğan güncel TL değeri yaklaşık 1.2 milyar TL’ye yakındır. Altıeylül ilçemizde 85.000 Büyükbaş ve 176.000 küçükbaş hayvan varlığı mevcuttur. Toplam süt üretimi ise 88.000 tondur. Süt üretiminin güncel fiyatlar üzerinden değeri ise 1 milyar TL civarındadır. Bu ürünlerin tarımsal sanayi kısmı ve diğer alt sektörleri düşünüldüğünde ilçe ekonomisinde önemli bir çarpandır.

Ayrıca süt işletmelerinin en temel kaba yem ihtiyacı olan mısır silajı ve yoncanın önemi yadsınamaz. Bu bitkilerin üretiminde su en temel ihtiyaçtır. Bu ürünlerin hayvanların günlük rasyonuna yeterli miktarda koyulmaması hayvanlarda süt veriminde düşüşe ve süt üretim maliyetinde ise artışa sebep olacaktır. Eğer hayvancılık işletmeleri bu kaba yem ihtiyacını tedarik edemez alternatif bir kaba yem sağlayamaz ise sürdürülebilir bir hayvancılık yapması güçleşecektir.  Hayvancılığımızın temelini oluşturan Kültür ırkı inek sayısında bir önceki yıla göre Altıeylül ilçemizde yüzde 8.8 Balıkesir genelinde ise yüzde 9.2 düşüş olduğu TÜİK rakamlarında da görülmekte olup kuraklığın yem bitkisi üretimine dolayısıyla hayvansal üretime olan olumsuz etkisi net bir şekilde ortadır.

 

Ürün Ekim Alanı (da)Üretim (Ton)
Mısır Silaj59.500387.000
Mısır Kuru4.5003.900
Yonca9.50042.000
Domates (Salçalık+Sofralık10.200114.000
Biber (Salçalık+Sofralık)8.70024.500

 

Altıeylül ilçemiz özelinde önemini kısaca anlatmaya çalıştığım konunun diğer ilçelerde gözetilerek tüm kurum, kuruluş ve STK’larca masaya yatırılarak ortak akıl çerçevesinde acilen değerlendirilmeli ve gerekli planlamaları yapılmalıdır. Bitkisel üretimimizi kuraklık tehlikesine uygun şekilde değiştiremezsek “Türkiye’yi Doyuran Şehir” veya  “50 Peynirli Şehir”  olamayacağımız çok açıktır.

 

YORUM YAP

Hüdayi TanrikuluTÜM YAZILARI