Yayınlanma Tarihi :

VATAN PARTİSİ’NDEN ÇEVRECİLERE SERT SUÇLAMA

VATAN PARTİSİ’NDEN ÇEVRECİLERE SERT SUÇLAMA

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’ne suçlamalarda bulunurken, ” Avrupa Birliği fonlarından aldığınız paralarla vatanseverlik yapamazsınız ” dedi. Vatan Partisi Edremit İlçe örgütü üyesi 7 kişinin bu dernekten istifa edip ayrıldığını açıklayan Albayrak, “Bu dernek toplumun bilincini saptırma görevini üstlenmiş olmalı ki Avrupa Birliği fonlarından 2,5 sene içerisinde tam 202 bin lira para almıştır. Vatan Partililer AB’den fonlanan hiçbir oluşumda yer almaz ve yer almayacaktır” dedi.

Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı Emre Albayrak, son günlerde gündemden düşmeyen Kazdağları’ndaki altın arayışı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Edremit’teki Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin Avrupa Birliği’nden aldığı paralarla toplumun doğaseverlik duygularını istismar ettiğini iddia etti. Albayrak’ın açıklamaları şöyle:

“Madencilik alanı stratejik bir alandır. Sanayileşmenin ekonomik refahı doğrudan belirlediği bir çağda yaşıyoruz. Dünyada gelişen ülkelere bakıyoruz. Hepsi sanayileşme yoluyla kalkınmıştır. Sanayileşme ise ham madde ihtiyacını doğurmaktadır. Ham madde ihtiyacının ise esas olarak yer altı zenginliklerinden karşılandığı bilinmektedir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurucu liderimiz Atatürk de bu tespiti yapmıştı.

1923’te İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması,
1924’te İş Bankası’nın kuruluşu,
1925’te kurulan Sanayi ve Maadin Bankası,
1927’de özel sektörün gelişmesi için çıkarılan 1055 sayılı teşvik yasası,
1935’te ETİBANK ve Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA)’nün kuruluşu sanayi ve madencilik alanında atılım yapma amacı taşıyordu.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra neo-liberal politikaların uygulanmaya başlamasıyla KİT’lerin özelleştirilmesi, üretimin değil sıcak para ekonomisinin egemen oluşu ülkemizin stratejik alanları terk etmesine sebep olmuştur. Atatürk döneminde başlayan atılımların sekteye uğratılması Türkiye’nin şimdilerde borç batağına saplanmasına neden olmuştur.

Bütün bunların son süreçte yaşanan Kaz Dağı tartışmalarıyla çok yakından ilişkisi var. Stratejik alanlarımızı millileştirmeliyiz. Çanakkale Kirazlı’da Kanada’lı şirketin altın madeni sahası açmasıyla birlikte başlayan tartışmalarda doğru ile yanlış iç içe geçmiştir. Vatan Partisi olarak bu nedenle açıklama yapma gereği hissettik.

Altın gibi değerli bir madenimizin yabancı bir şirkete peşkeş çekilmesine sonuna kadar karşıyız. Topraklarımızı yabancı şirketlere açma yoluyla değerinin çok altında gelirler sağlayarak günü kurtarma devri bitmiştir. Geleceği düşünmeliyiz.

Atatürk dönemi örnek alınmalıdır. Madencilik alanında; MTA’nın arayıp bulduğu, ETİBANK’ın çıkarıp işlettiği kamucu-halkçı bir düzen yeniden inşa edilmelidir. Bu alanda Türk şirketlerine de bazı teşvikler verilerek karma ekonomik model uygulanabilir.

Madenciliğin toplam üretimdeki payı ülkemizde %1 iken, gelişmiş ülkelerde bu oran %10’un üzerindedir.

Vatan Partisi dışındaki muhalefet, majestelerinin muhalefeti görevini yerine getirmektedir. Sömürgeci devletler sizin ağacınızla, çiçeğinizle börtü böceğinizle uğraşmaz. Tek korkuları, ekonomik kalkınmanızdır. Eğer ekonomik kalkınma yoluna girerseniz, çılgına dönerler.

Toplumun çevre duyarlılığını istismar eden bazı kuruluşların maskesini düşürmek gerekmektedir. Maden arama sahasının Kaz Dağı’nda olmamasına rağmen kasıtlı şekilde ‘’burası Kaz Dağı’’ diyenler meseleyi çarpıtıyor. Kesilen ağaç sayısı, siyanür tartışmaları da hem Maden Mühendisleri Odası hem de Orman Mühendisleri Odalarının raporlarıyla açıklığa kavuşturulmuştur. İnsanların bilincini bulandıranlar milletimize kötülük yapıyorlar.

‘’Yerin üstü altından daha değerlidir’’ diyenlere şu cevabı veriyoruz. Yerin üstü de altı da vatandır! Avrupa Birliği fonlarından aldığınız paralarla vatanseverlik yapamazsınız . Vatanseverlik, çevrecilik, doğaseverlik ancak ve ancak milletimize bağlılıkla mümkün olabilir. Kimden para alıyorsanız onun düdüğünü çalarsınız.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, toplumun bilincini saptırma görevini üstlenmiş olmalı ki Avrupa Birliği fonlarından iki buçuk sene içerisinde tam 202 bin lira para almıştır. Bu dernek ‘’Kaz Dağı’’ eylemlerinde başı çeken oluşumlardan bir tanesidir. Avrupa Birliği bir hayır kurumu değildir. Avrupa Birliği, FETÖ’nün PKK’nın sığınağıdır. AB, bu paraları karşılığı olmadan kimseye vermez. Proje hibeleri altında alınan bu paralarla toplumun doğaseverlik duyguları istismar edilmektedir. Madenciliğe tümden karşı çıkarak kamuoyu oluşturma çabası güdülmektedir. AB bu derneklere; ‘’parayı biz verelim, siz de Türkiye’nin madencilik arayışlarını durdurun’’ demektedir. Ayrıca, Vatan Partisi Edremit ilçe örgütümüzün 7 üyesi bu dernekten istifa etmişlerdir. Vatan Partililer AB’den fonlanan hiçbir oluşumda yer almaz ve yer almayacaktır. Bu arkadaşlarımızı örnek tutumlarından dolayı tebrik ediyoruz.

Bu belgeleri milletimizin aydınlatılması bakımından kamuoyuna sunuyoruz.

Vatan Partisi olarak, yabancı şirketleri topraklarımızda istemediğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Madencilik, çevre ve insan sağlığı gözetilerek kamu eliyle yürütülmelidir. Kalkınmamız için bu şarttır. Diğer yandan muhalefet edeceğim derken toplumun duygularını istismar edenlere karşı da milletimizi uyarıyoruz”


Kaynak : balikesir24saat

YORUM YAP