Yayınlanma Tarihi :

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA UMUT

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA UMUT

Türk edebiyatında umut, insanın geleceğe yönelik beklentilerini ve olumlu düşüncelerini ifade etmek için kullanılan önemli bir temadır. Ve motif olarak kabul edilir. Türk edebiyatının pek çok döneminde umut, insanların hayatındaki zorluklarla başa çıkma gücünü, yaşama sevincini ve umutlu olma iradesini ifade eden bir konu olarak kullanılmıştır.

Özellikle Tanzimat Dönemi’nde, edebiyatımızda batı etkisiyle birlikte daha bireysel ve öznel bir hava esti. Bu dönemde yazılan eserlerde umut, aydınlanma, özgürlük, eşitlik gibi kavramlar ön plana çıktı. Örneğin Namık Kemal’in “İntibah” adlı eserinde milli uyanışın gerçekleştirilmesi için umutlu bir gelecek tasavvur edilmiştir. Şemsettin Sami’nin “Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat” adlı eserinde ise aşkın, umudun ve hayatın güzelliği anlatılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde ise umut, milli birlik ve beraberlik için kullanılan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Özellikle Kurtuluş Savaşı sonrası yazılan eserlerde umut, mücadele ruhunu besleyen bir unsur olarak kullanılmıştır. Örneğin Yakup Kadri Karaosmanoğlu‘nun “Kiralık Konak” adlı eserinde umut, insanların savaş sonrası yıkılmışlıktan çıkarak yeniden inşa etme gücü olarak tasvir edilir.

Günümüz Türk edebiyatında da umut, insanların geleceğe dair beklentilerini ifade etmek için kullanılan bir tema olarak önemli bir yer tutar. Özellikle genç yazarların eserlerinde umut, umutsuzluğa karşı direnci ifade eden bir tema olarak sıkça kullanılır.

Bunun yanı sıra Türk Edebiyatı’nın usta şairleri de, umudu dizelerine taşımıştır.  Bazı örnekler vermek gerekirse; Nazım Hikmet’in “Yeryüzünde” , Ataol Behramoğlu’nun  “Karanfil Sokağı” , Can Yücel’in  “Umut”,  İsmet Özel’in “Seni Umutla İsterim” , Orhan Veli Kanık’ın  “Umut”,  Cemal Süreya’nın “Umut”, Edip Cansever’in “Umut’’ ve Ahmet Telli’nin “Umut”  adlı şiiri…

Dünya edebiyatında da umut, insanlığın ortak değerlerinden biridir. Pek çok yazar tarafından ele alınmıştır. Umut, genellikle hayatta kalmak için bir neden bulma, daha iyi bir gelecek için çaba gösterme veya kişisel veya toplumsal zorlukların üstesinden gelme gücü olarak tanımlanır.

Birçok edebi eserde umut, karakterlerin hayatta kalmak için mücadele ettikleri bir kurtuluş simgesi olarak kullanılır. Örneğin, Victor Hugo’nun ‘’Les Misérables’’ adlı eserinde, karakterlerin mücadelesi, umutlarını korumalarına ve hayatta kalmalarına yardımcı olur.

Umut aynı zamanda toplumsal değişim ve ilerleme için bir güçtür. Chinua Achebe’nin ‘’Things Fall Apart’’ adlı eseri, Nijerya’nın kolonyal döneminden önce ve sonra yaşadığı değişimleri ele alır ve umutlu bir geleceğe ulaşma mücadelesini anlatır.

Kısacası, dünya edebiyatı umudu çeşitli şekillerde ele almaktadır. Ancak, tüm eserlerde ortak bir tema olarak, umut insanların hayatta kalma ve daha iyi bir gelecek için mücadele etme gücüdür.

Son olarak ise işte umut dolu sözlerden bir demet:

“Umut olmadan hayat yoktur.” Harvey Milk

“Umut, başkalarının kaybettiklerini buldukları yerde yatar.” Plato

“Umut, hayatta en güçlü şeydir. Güçsüzlüğe karşı direnç gösterir, acılara dayanır ve zorlukların üstesinden gelir.” Helen Keller

“Hayatımızdaki herhangi bir şeyi değiştiremeyiz, ancak umutla bakarsak, her şeyi değiştirebiliriz.” Marcel Pagnol

“Umut, insanın her şeyini koruyan şeydir. Eğer umudunuz varsa, her şeyi yapabilirsiniz.” Vittorio De Sica

“Umut insanın kalbine mutluluk veren bir güneştir.”  Maya Angelou

 “Umut, zorlukların içindeki bir penceredir.” Orison Swett Marden

“Umut, hayatın karşılaştığımız zorluklara karşı mücadele etmek için verdiği en büyük silahtır.”  Martin Luther King Jr.

“Umut, yarının güzel olacağına dair bir inançtır.”  Leo Buscaglia

“Umut, insan hayatının anahtarıdır. Umudu kaybettiğimizde, her şeyi kaybederiz.” Hafız Şirazi

Kaynak : Çiğdem ÇİMEN

YORUM YAP