Yayınlanma Tarihi :

TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’ARA VE TABSIRATÜ’N-NUZAMA

TEZKİRETÜ’Ş-ŞU’ARA VE TABSIRATÜ’N-NUZAMA

Adı: Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Adı üstünde kültürümüz ile ilgili.

İnternet sitesi var haliyle…

İnternet sitesinin bir de e-uygulamalar bölümü var.

E-uygulamalar içinde de e-kitap kısmı.

Giriniz bakanlığın, Kültür Bakanlığı’nın internet sitesine.

Bulunuz e-kitap kısmını.

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın e-kitap kısmına koyduğu kitapları isim isim irdeleyiniz bir konu başlıklarıyla.

Konu başlıklarına bakalım önce:

Arkeoloji, edebiyat, felsefe, halk bilimi, halk kültürü, kültür, kültürel miras, sanat, tarih, son eklenenler şeklinde kategoriler var.

Baktığınızda “vayyyy” diyesi geliyor insanın…

Kitabın pahalı, normal e-kitabın da paralı olduğu ülkemizde okuma oranı da zaten yerlerde sürünür haldeyken ne güzel diye düşünüyor insan…

Ne güzel ki, Kültür Bakanlığı böyle bir uygulama yapmış diyor…

Tıklıyorsunuz linklere…

Edebiyat sekmesi üzerinden Yeni Türk Edebiyatı linkine tıklıyorsunuz…

Karşımıza çıkan kitaplar:

Macar Efsane ve Öykülerinde Türkler.

Makedon ve Sırp Romanlarında Türkler ve Türk İzleri.

Başka kitap yok linkte.

Yadırgıyorsunuz tabi ki.

Tarih linkine tıklıyoruz; iki kitap da orada:

Böcüzade Süleyman Sami’nin Üç Devirde Gördüklerim kitabı ile Nutuk var sadece.

Nutuk’u görünce seviniyoruz biraz olsun.

Ama yine tuhaflık devam ediyor.

Koca bakanlığın sitesinde iki tarih kitabı mı?…

Neyse…

Yine ümidimizi kırmadan devam ediyoruz incelemeye….

Son eklenenler linkine bakıyoruz…

Adı üstünde “son eklenenler”…

Bakıyoruz kitaplara..

Lâzikîzâde Feyzullah Nâfiz’in –Dîvân’ı.

Dârendeli Kâtipzâde Bekâyî’nin -Maktel-i Hüseyn (Kitab-ı Kerbelâ)’isi..

Ubeydî’nin -Netâyicü’l-Ezhâr’ı.

Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi’inin Dîvân’ı

Ne yazmaya gücümüz yetiyor ne okumaya…

Zorunlu olarak bakanlık sitesinden kopyala yapıştır yazarak devam ediyoruz:

Behişti Ahmed’in İskender-name’si..

Latifi’nin Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ’sı…

Latifi’yi merak ettik baktık kimdir diye?

Kastamonu doğumlu 16.yüzyıl Divan Edebiyatı şairi imiş.

Nef’i, Nedim, Baki olsa hadi bir nebze, en azından lise yıllarından aşinalığımız var…

Latifi’nin eserinde geçen tezkire kelimesine baktık sonra Osmanlıca Sözlük’ten.

Bildiğimiz tezkere, pusula, hükümetten alınan izin kağıdı anlamına da geliyormuş, bazı meslek sahibi kişiler için yazılan biyografi anlamına da…

Diğer e-kitapları yazmaya halimiz kalmadı, merak edenler siteden devam edebilir…

Tüm kitaplar böyle.

Kültür Bakanlığı’nın e-kitap olarak siteye son eklediği kitaplar bunlar.

Her kitap değerlidir.

Her kitap özeldir.

Her kitap okunmaya değerdir.

Ama bir okuyup da anlayabileceğimiz kitap da olmaz mı yav?..

Bırakın Yaşar Kemal’i…

Bir Namık Kemal.

Bir Ömer Seyfettin.

Bir Jules Verne.

Yok ama.

Neyse ki Nutuk var.

İyi ki “Nutuk” var!

Kaynak : Alp KAAN

YORUM YAP