Yayınlanma Tarihi :

TEMELİ 1923 OLMAYANIN “HEDEFİ 2023” OLABİLİR Mİ?

TEMELİ 1923 OLMAYANIN “HEDEFİ 2023” OLABİLİR Mİ?

Atatürk Cumhuriyeti’nin 100.Yıl’ı 2023, evet.
Bu, Türkiye Cumhuriyeti’ni, Atatürk 100 yıl önce kurdu demek.
Bu, aynı zamanda da tarihsel bir gerçeklik olup, milyonlarca yurttaş için de böyle elbet.
Ayrıca binlerce kitle örgütü, kurum-kuruluş ve birçok siyasi parti; hatta dünya
için de böyle.

Peki, Atatürk’ün ülkesi Türkiye Cumhuriyeti’nde, siyasal iktidar için de öyle midir?
Kuşkusuz ve elbette öyle olması gerekir, beklenir.
Çünkü tersi ya da başka türlüsü ise acayipliktir!
Dünyada başka bir örneğinin olmadığı gerçektir.
Böylesi için “Eşyanın doğasına aykırıdır.” denilir!

Ancak siyasi iktidardan, bugüne kadar 2023 yılı için, Atatürk Cumhuriyeti’nin veya sadece Cumhuriyetin 100. Yıl’ı olduğuna ilişkin
ne bir söz, ne de bir yazılı açıklama vb duyulmuş değil.

Fakat bir “2023 hedefi”dir, gidiyor; nedir, belli değil!
Yalnız ne yazık ki ta başından beri, siyasi iktidara şöyle bir soruyu, denk siyasi muhatapları, toplumun önünde bu zamana kadar bir kere olsun, nedendir, sormuş değillerdir:

“Ey siyasi iktidar!
2023 yılı, sizce neyi ifade etmektedir?
‘2023 hedefi’ olarak belirlediğiniz nedir?
‘2023 hedefi’ diyerek ne kastedilmektedir?
‘2023 hedefi’ ile ne ve neler hedeflenmektedir?
2023’te Atatürk Cumhuriyeti’nin veya Cumhuriyet’in görkemli ‘100. Yıl’ı kutlaması mı hedeflenmektedir?
Cumhuriyet’in ‘100.Yıl’ının ulusça görkemli kutlanması için neler, ne gibi etkinlikler düşünülmektedir?”
Sorular daha da çoğaltılabilir.
Hiç olmazsa burada “Balıkesir24saat” Gazetesi’nde sorulduğu bilinir!

Öyle ya sorulmalı;
“2023’ten ne anladıkları, neyin hedefini koydukları!”
İktidar sık sık “2023 hedefi”nden söz etmekte!
Durmadan “Hedefimiz 2023” demekte!
Ancak bilinen ve saklanamaz bir gerçek ki; neresinden bakılırsa bakılsa da, 2023 nasıl düşünülüp taşınılsa da; “Cumhuriyet” yok hiçbir yerinde!
Tabi ki mızrak çuvala girmemekte!
18 yıldır yapılanlar, yaşanılanlar,
konuşulup yazılanlar bilinmekte!

18 yıldır iktidarın kaldı mı ki artık gizlisi, saklısı?
Kaldı mı ki bir sonraya dair bilinmeyen bir ajandası?
Yaptıkları ne varsa, elbette ki yapacaklarının teminatı!
Yarım ağız da olsa “2023 hedefi” bir menzildir açıkçası.
Bunu görmemek, fark etmemek, saflığın daniskası!

Bu zamana kadar bir kez olsun ağızlarından çıkmış değil;
“2023 neyin nesi, kimin için, nedir hedefi, ifade edilip;
‘Yüzüncü Yılımız’dır.” diye bir kere belirtilmiş değil.

Demokrasilerde vaatler, verilen sözler bir seçimlik ve bir dönemliktir hedefler.
On-on beş, yirmi yıl sonrası için vaatler, hedef koymak, nerde görülmüş?

Siyasi partiler normalde, önlerinde bulunan seçim için, dört veya beş yıllık süre için sözler verip, yapacaklarını
anlatır; halkı inandırmaya çalışır.

Ta 2003’ten, ta 2023’leri, bir siyasi parti nasıl hedefler?
Peki ya ikinci dönemde iktidarı kazanamazsa ne olacak?
Bu nedenle demokrasilerde, her siyasi parti, her yeni seçim dönemi için halka söz verir, hedefini belirtir.
Çünkü demokrasilerde siyasi partilerin biri gider, biri gelir.
Yoksa burada asıl hedef, hiç gitmemek midir?!
Tövbe! Demokrasi bunun neresindedir?

CHP’nin bu konuyu iyice irdeleyip sorgulaması beklenirdi.
Ancak CHP, öncelikle kendisi, Atatürk Cumhuriyeti’nin
“2023 Yüzüncü Yılı”na ilişkin, bütün Türkiye genelinde, halkla birlikte, görkemli bir kutlama programı hazırlık çalışmasını çoktan başlatıp, konuyu sürekli gündeme getirerek hep taze tutmuş olmalıydı ki; iktidarı da bu yönde kaçamaksız, mecbur bırakmalı idi.
İktidarın o meçhul “2023 hedefi”ni de açıkta bırakmış olmalı idi.
Şu ana kadar da henüz gündeme getiremedi.
Neden ve niçin, bilinemedi!
Dört gözle beklendiği de bilinmeli!

Neyse, sadede gelirsek; artık iyice yetmiş olmalı; duvara dayanılmış olmalı!
İktidar, siyasal ve toplumsal ömrünü doldurmuş olmalı.
Bu kadar uzun iktidar süresi, CHP’ye de nasip olmamalı!

Temeli 1923 olmayanın, hedefi 2023 hiç olur mu?
Bir seçim döneminden ötesi için hiç hedef koyulur mu?
Bir sonraki seçimlerde bile, kimin iktidarı kazanacağı, yıllar öncesinden, hiç belli olur mu demokrasilerde?
Belliymiş gibi ta öncelerden, ta 2023 nasıl olur hedefte?

Bir bilinmezlik hatta kurnazlık varsa, iyice irdelenmeli.
Sorulmalıdır sık sık, 2023’ün ne ifade ettiği ve niyetleri!
Bilinen, Atatürk Cumhuriyeti yok içinde o hedefin;
ama belli ki olsa gerek bir bildikleri!

Temeli 1923 olmayanın, hedefi 2023 olabilir mi?
Atatürk Cumhuriyeti’nin tarlasında izi olmayanın,
harmanında yüzü olabilir mi?
Atatürk heykeline çelengi çiçeği engelleyenlerin,
Atatürk’ün, imzaladığı kararı ters yüz edenlerin, Atatürk Cumhuriyeti’nin “2023 Yüzüncü Yıl”ı için söyleyecek sözleri, bir hedefleri bulunabilir mi?

Kaynak : Cemil Yavuz

YORUM YAP

A.Yavuz 16 Temmuz 2020 / 22:52 Yanıtla

Muhalefetin sorması gereken sorular bunlar.Ama nerde…? Ya burdaki niyetin farkında değiller ya da uykudalar.