SAĞLIK SİSTEMİ S.O.S. VERİYOR

Yayınlanma Tarihi :
SAĞLIK SİSTEMİ S.O.S. VERİYOR

Balıkesir’de  Eczacı, Tabip , Dişhekimleri ve Veteriner Hekim odalarının başkanları sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekerken, Sağlık Bakanlığını halk sağlığı sorunlarına sahip çıkmaya  halkın sağlığını korumaya ve asli görevlerini yapmaya davet etti. Toplantıda meslek tanımında “hekim” yazan veteriner hekimlerin sosyal hak ve kazanımda sağlık sınıfı statüsünde yer almamasının da kabul edilebilir bir durum olmadığı vurgulandı. 

Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanı Özgür Başaran , Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş , Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu birlikte düzenledikleri toplantı ile bir kez daha sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekti. Aile Hekimleri Derneği (AHED)  Balıkesir Şube Başkanı Dr. Fevzi Turgut ise toplantıya katılamadı ancak basın açıklamasına destek verdi.

“BAKAN DURUMDAN NE ÖLÇÜDE HABERDAR”

Ortak açıklamayı okuyan Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, “Bir sağlık sisteminin yöneticileri, hastanelere başvuru sayısının artışıyla övünemez! Çünkü öncelikli olan hasta etmemektir! Kanser tarama kitleri ve aşılarda yaşanan aksaklıklar, üreme sağlığı desteğinin kesilmesi, temel ilaçların yokluğu halk sağlığını tehdit ediyor! Bir sağlık sisteminde yıllık muayene ve tedavi edilen hasta sayısının çokluğu o toplumun sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Tam tersine, sistemin hasta olduğunu, insanları koruyamadığını gösterir. Sağlık Bakanı, sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısından övgüyle söz ediyor. Sayın Bakan acaba koruyucu sağlık hizmetlerinin durumundan ne ölçüde haberdardır?” dedi.

AİLE SAĞLIĞI VE PLANLAMASI MALZEMELERİ YOK

Uçan açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre vatandaşlar, kullanılan doğum kontrolü malzemelerinin yarıdan çoğunu kamu sağlık kuruluşlarından ve özellikle de Aile Sağlığı Merkezlerinden temin ediyorlar. Oysa pandemiden bu yana geçen 1,5 yılda aile sağlığı merkezlerine bu malzemeler verilmemektedir. Bu durum, insanların alım gücünün bunca düştüğü bir dönemde her zaman olduğundan daha yakıcı bir sağlık sorununa yol açmaktadır.”

AŞI YOK !

“Koruyucu sağlık hizmetinin en önemli bileşenlerinden birisi ve olmazsa olmazı olan bağışıklama hizmetlerinde, yani aşılamada da ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Ulusal aşı takvimine HPV ve Rota virüs aşılarının eklenmesi gerekirken, halen Verem, Çocuk Felci, Hepatit A ve B, Difteri Tetanos gibi temel bebek ve çocuk aşılamalarında sıkıntı yaşanmaktadır. Geçen yılın sonunda başlayan bu soruna ne yazık ki henüz tam anlamı ile çözüm üretilememiştir.”

“ANTİBİYOTİKLER VE ONLARCA KALEM İLAÇ YOK, ACABA MAHCUBİYET DUYUYORLAR MI?”

“Koruyucu sağlık hizmeti bir yana, hastaların tedavisinin önünde de engeller bulunmaktadır.
Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yaygın kullanılan antibiyotikler, özellikle ateş düşürücü, soğuk algınlığı şurupları, antibiyotikler başta olmak üzere onlarca kalem ilaca erişilememektedir. Aylardır dört ilaçtan birisi bulunmamakta ve bu sorun bir türlü çözülememektedir.
Bunun dışında, ilaç fiyat farklarının gittikçe artması nedeni ile vatandaşlar ilaçlarını almakta zorluk çekmektedir. Ateş düşürücü şuruplara bile 50 liralara varan fiyat farkı çıkması halkın eczanelerde mevcut ilaçlara da ulaşımını engellemektedir.
Sosyal Sigortalar Kurumunun ilaç fabrikalarını kapatanlar, bugün halkımızın ateş düşürücü, soğuk algınlığı, antibiyotikler gibi en temel ilaçlara bile erişimde yaşadığı sıkıntı karşısında en hafif ifadeyle, mahcubiyet duyuyorlar mı?”

Balıkesir Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hüdayi Tanrıkulu’nun da katıldığı toplantıda veteriner hekimlerin “hekim dışı” olarak tanımlanmasına tepki gösterildi. Pandemide Turkovac aşısını üreterek sağlık sektörüne katkıda bulunmayı sürdüren veteriner hekimlerin sosyal haklardan  yararlanamaması da eleştirileri getirdi. 

VETERİNER HEKİMLERİN ADI YOK

“657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kamuda çalışan veteriner hekimler sağlık sınıfında yer almakta ancak fakültelerden yüksek lisans düzeyinde mezun olmalarına rağmen sağlık çalışanlarının aldığı hiçbir sosyal hak ve kazanımlardan eşit olarak faydalanamamaktadır.

Ülke tarihimize baktığımızda zoonotik hastalıklarla mücadele noktasında hem meslek şehitleri vermiş hem de sağlık sektöründe yadsınamaz katkılarda bulunmuş ve en son pandemi döneminde Turkovac aşısını üreterek de sağlık sektörüne katkıda bulunmaya devam eden veteriner hekimler maalesef çıkarılan yönetmeliklerde “Hekim Dışı” olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla hiçbir sosyal haktan yararlanamamaktadır.

Meslek tanımında “hekim” yazan bir mesleğin sosyal hak ve kazanımda sağlık sınıfı statüsünde yer almaması kabul edilebilir bir durum değildir. Bazı çalışma alanlarında kamu adına hizmet veren, bunu yaparken kamudan hiçbir maddi destek almayan, hayvan, halk ve çevre sağlığı için mücadele eden kamu dışında çalışan serbest veteriner hekimlerin ise bu konudaki mağduriyetleri daha fazladır. Kuduz, Şarbon, Tüberküloz, Brucella gibi sayısı 250’ yi aşan zoonozlarla mücadele eden, toplumun güvenilir hayvansal gıdaya ulaşma noktasında mesai harcayan bir mesleğin ifade etmeye çalıştığımız bu konularda mağdur edilmemesi gerekmektedir.”

“ŞEFFAFLIK YOK, SORUNLAR CEZA İLE ÇÖZÜLEMEZ”

“Yaşanan sorunlar, bu sorunları kamusal sorumluluk gereği kamuoyuna duyuran ve çözüm için yetkilileri uyaran sivil toplum örgütü yöneticilerine soruşturma açarak, sorunu görünmez kılarak Ceza Yönetmelikleri ile çözülmez.
Sağlık Bakanlığı’nı, “Health Türkiye” reklam sloganlarıyla özel sağlık sermayesi için sağlık turizmi peşinde koşmak yerine daha gerçekçi olmaya ve mevcut tablonun iyileştirilmesi konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz.”

Adına “Beyaz Reform” dedikleri söylem, hiçbir sorunu çözmemiştir. Tam tersine soruna özel hekimlerin mesleki bağımsızlığını yok etmeyi de eklemiştir.

Sağlıkta Şiddet hız kesmeden, hatta bir önceki yıla göre en az % 50 artış ile devam etmektedir. Sağlık çalışanları sindirilmeye çalışılmaktadır.

Sağlık Bakanlığını özel hastane patronu olarak davranmaktan vazgeçerek, halk sağlığı sorunlarına sahip çıkmayı, halkın sağlığını korumaya ve asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz. ” Memet KOŞAR (balikesir24saat.com)

 

YORUM YAP