28° Açık
 • EURO 6.19
 • DOLAR 5.58

TABİP ODASI BİR KEZ DAHA UYARDI

Manşet - 24 Temmuz 2019 11:22 A A
pusula balıkesir gurur

Balıkesir Tabip Odası yönetim kurulu, CHP milletvekili Dr. Fikret Şahin’in de katıldığı basın toplantısıyla geçici görevlendirmelerin yarattığı sıkıntılara ve şehir hastaneleri ile ilgili sorunlara dikkat çekti.

Tabip Odası’nın açıklaması şöyle:

“İlimizde sağlık hizmetleri planlanırken il merkezinden ilçe hastanelerine yoğun bir şekilde geçici görevlendirmeler yapılmakta, bu şekilde sunulan sağlık hizmetinin eksik ve yetersiz yönleri gün geçtikçe artmaktadır. İldeki iki büyük hastaneden ilçe hastanelerine çeşitli branşlarda bazen hafta içi bir gün bazen de bir haftalık görevlendirmelerle uzman hekim gönderilmekte, hizmet böyle geçici çözümlerle yürütülmeye çalışılmaktadır. Bu durum merkezdeki hastanede sunulan çalışmayı aksatmaktadır. Geçici olarak gidilen ilçe hastanesinde ise hasta takibinin kısa süreli hizmetle mümkün olmaması, hekimin hastayı, hastanın hekimi tanıyıp sahiplenememesi gibi nedenlerle arzu edilen nitelikte bir hekimlik yapılamamaktadır. Taşıma suyla değirmen döndürme mantığı sağlık sektöründe başarıyı engellemektedir. Zaman zaman yöneticiler ile yapılan görüşmelerde bu sorun dile getirilmekle birlikte kısmi çözümler üretilmiş ancak kalıcı bir düzenleme yapılamamıştır.

Son olarak Edremit Devlet Hastanesindeki aktif çalışan 3 kadın hastalıkları ve doğum uzmanından biri Yozgat Şehir Hastanesine geçici görevlendirilmiş, tayini çıkan bir hekim “hizmet aksaması” dikkate alınmayarak ilişiği kesilerek gönderilmiş,  diğer hekim hiçbir program yapılmadan yıllık izne ayrılmış, o branşta tamamen boşalan ilçeye yine günü birlik geçici görevlendirmelerde Atatürk Şehir Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı görevlendirilmiştir.

Bu plan ve programı yapabilmek her halde üstün beceri gerektiren bir durum olsa gerek!

Kadın hastalıkları ve doğum branşı yapısı gereği sadece hasta muayenesi değildir, işlemin büyük bir kısmını gebe takibi oluşturmaktadır. Yöneticiler tarafından takdir edilmelidir ki gebe takibi süreklilik arz eder ve hasta gebeliği boyunca aynı hekimi bulmak ister,  her muayenede farklı bir hekimle yeni baştan iletişime geçmek istemez. Hekim içinde aynı işleyiş geçerli olup,  her gebe için yeni baştan doğum izleme programı yapmak iş yükünü arttıran ve verimliliği düşüren bir faktördür. Bunun ivedilikle giderilmesini hekimler ve gebelerimiz için istiyoruz.

“ÇÖZÜM KALICI TAYİNLER”

Balıkesir Tıp Fakültesinde kadro oluşturulmadan acil servis hizmete açılmış, çeşitli hastanelerden gerek acil tıp uzmanları gerekse pratisyen hekimler geçici olarak görevlendirilerek acil servis hizmeti sunulmaktadırlar.

Kaldı ki körfez ilçeleri ve adalarda yaz dönemi nüfus 2-3 kat artmakta, pek çok branşta yaz boyu görevlendirmelerle hizmet yürütülmeye çalışılmaktadır.

Bu konuda bir kez daha sağlık yöneticilerimizin dikkatini çekmek istiyoruz. Hem meslektaşlarımızın günübirlik hizmet ile mağdur edilmemeleri, hem de hizmet alan halkımızın memnuniyetini arttırmak için turistik ilçeler başta olmak üzere tüm ilçelerdeki kadroların kalıcı tayinlerle giderilmesini ve bu sorunun kökten çözülmesini sağlık yöneticilerimizden bekliyoruz.

“ŞEHİR HASTANELERİ’NDE ODAK NOKTASI İNSAN SAĞLIĞI DEĞİL ELDE EDİLECEK KARDIR”

Kamu-özel işbirliği modelinin sağlık alanında uygulandığı ülkelerde bu uygulamaların piyasa için yeni fırsatlar sağlayan bir yaklaşım olduğu, amacının kamu yararı olmadığı bilinmektedir. Ülkemizde “Şehir Hastanesi” olarak adlandırılan kamu-özel işbirliği yöntemiyle kurulan ve işletilen hastanelerin sağlık hizmetleri sistemini eriten, özel ve kâr amaçlı hizmetler sunduğu ve bu hastanelerde sunulan sağlık hizmetinin odak noktasını insanın sağlığı değil, elde edilecek kârın oluşturduğu da bilinmektedir.

Ülkemizdeki şehir hastaneleri modeli temel olarak İngiltere’den alınmıştır. İngiliz ulusal sağlık sistemini çökerten kamu-özel işbirliği finansman yöntemi Türkiye gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Bu yatırımlar bir özelleştirme yöntemidir ve yurtdışındaki örnekleri kamu-özel işbirliği girişimlerinin hastaların değil finansörlerin yararına hizmet ettiğini açık olarak ortaya koymaktadır.

 Avrupa Yatırım Bankası verilerine göre klasik devlet ihale yöntemlerine oranla % 24 daha pahalı, bu yöntem için alınan krediler ise devlet borçlanmasına oranla %83 daha pahalıdır.  Şehir hastaneleri devletin özel bir şirket grubuyla uzun süreli sözleşme ilişkisi kurması esasına dayanan bir yatırım ve hizmet modelidir. Devlet tarafından bedelsiz olarak verilen bir araziye projesi Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş binalar için ihaleye çıkılmakta, ihaleler genel olarak tıbbi malzeme, teknoloji, inşaat ve finansman alanlarında faaliyet gösteren şirketler grubu tarafından alınmaktadır.

İhale şartnamelerine göre hastane binalarının inşaatı 3 yıl içerisinde bitirilecek,   (ancak bunların çoğu bitirilemedi) binaların devlet tarafından kiralanacağı süre boyunca ( 25 yıl) bakım onarımı da ihale alan şirketler tarafından yerine getirilecektir.  Bu sistemde devlet hem şirketlere 25 yıl boyunca kira ödemekte hem de çekirdek hizmet dışındaki hizmetleri bu şirketlere devretmektedir.

Şehir hastanelerindeki ticari alan gelirleri ihaleye alan şirketlere bırakılmakta ”tıbbı destek hizmetleri“  ve “destek hizmetleri“ ihaleyi alan şirketler tarafından sunulmaktadır. Sözleşme süresi boyunca (25 yıl) şirketlere kira ve bakım onarım için “kullanım bedeli”, tıbbi destek hizmetleri ve destek hizmetleri için “hizmet bedeli” adı altında ödeme yapılacaktır. 

Son gelişmeler ışığında kullanım bedelinin Sağlık Bakanlığı tarafından, hizmet bedellerinin ise hastanelerin döner sermayesi tarafından ödenmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. Ancak döner sermayelerin çok yüksek maliyetlerle ortaya çıkan hizmet bedelini karşılayıp karşılayamayacağı belirsizdir.

 İhale ile ilgili bilgi edinme ticari sır gerekçesiyle sınırlıdır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yürürlüğe konulmasıyla giderek artan iş yükü ve sağlık alanında yaşanan şiddet yüzünden zor günler yaşayan hekimler ve sağlık çalışanları, şehir hastaneleri ile birlikte daha da zor günler yaşamaya başlamıştır.

Şehir hastanelerinin yapılmasıyla ilgili karar yüksek planlama kurulu tarafından verilmektedir. Bu kurul şehir hastanelerinin yapılmasına, yeni yapılacak hastanedeki yatak sayısı kadar yatağın mevcut hastanelerden azaltılması ya da mevcut hastanelerin kapatılması kaydı ile izin vermektedir. Hastane inşaatının bitmesinin ardından halen hizmet sunan devlet hastaneleri yeni binalara taşınmakta şehrin içinde kalan eski binalar kapatılmakta, böylece şehir hastanesi kurulan illerdeki sağlık bakanlığı hastanelerinde hasta yatağı sayısı artmamaktadır.

Kamu-özel işbirliği yönteminde risk ve maliyet kamu üzerinde kalır. Şehir hastanelerine verilen hazine garantilerinin yarattığı borç büyüklüğü ve uzun vadede kamu maliyesine vereceği zarar IMF tarafından da dile getirilmiştir. Türkiye’nin Portekiz’in kriz öncesi görünümünde olduğu belirtilmiştir.

ŞEHİR HASTANELERİ KULLANIM BEDELİ İÇİN 50 MİLYAR DOLAR!

Şehir hastanelerini yapan -işleten şirketlere kalkınma bakanlığının raporuna göre 18 şehir hastanesi için kira bedeli olarak 25 yılda 30,3 milyar ABD doları ödenecektir. Yapılması planlanan şehir hastanesi sayısının şimdilik 32 olduğu bilindiğine göre Türkiye’nin yalnızca şehir hastaneleri kullanım bedeli için 2050 yılına kadar sürecek 50 milyar doların üzerinde bir borç yüküyle karşı karşıya bırakıldığı öngörülebilir.

Devletin yatırımlarının belli bir plana uyularak yapması halinde uzun dönem borçlanarak ya da kira ödeyerek kamu-özel işbirliği  gibi yöntemlerin kullanılmasına gerek yoktur. Bu yöntemler çok pahalıdır ve bu maliyetler halkın cebinden çıkmaktadır. Yalnızca 2018 yılı bütçesinde şehir hastaneleri kullanım ve değişken hizmet bedeli için harcanan 2,6 milyar TL ile 150 yataklı tam teşekküllü 64 hastane yapılabileceği hesaplanmıştır.

Kiranın 25 yıl boyunca ve her yeni açılacak hastane ile birlikte artarak ödeneceği düşünülürse toplumun ne kadar büyük bir maliyet ile karşı karşıya bırakıldığı daha iyi anlaşılacaktır.

“YER SEÇİMİ SORUNLU”

Şehir hastanelerinin yapımında diğer bir sorunda yer seçimidir. Yaşanan sorunlar;

* Tarım arazilerinin imara açılması ile taşkın alanlarında inşaat yapılması,

*Kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılmasıyla birlikte yurttaşların söz konusu hastanelere ulaşım ve erişim sorunları,

*Taşınacak kamu hastanelerinin boşaltacağı yerleşkelerin durumu, (ihaleleri alan şirketlere devredilmesi söz konusu)

*Taşınacak kamu hastanelerindeki hem sağlık hem destek hizmetlerinin sunulmasıyla ilgili imtiyazlar,

*Sağlık çalışanlarının istihdam ve özlük hakları sorunları olarak sıralanabilir.

Şehir hastaneleri her ne kadar kamu hastanelerinin kavuşacağı yeni ve modern binalar olarak tanıtılsa da kamu -özel işbirliği yöntemi ile yapılacak bu yerleşkelerin kamu ile ilgisi olmadığı açıktır. Şehir hastaneleri kamu adını kullanarak küresel sermayeye yeni ve büyük bir kaynak aktarımına aracı olacak gibi görünmektedir. Kamuoyu sağlık alanında yeni bir özelleştirme ile karşı karşıyadır”

Bu haber 615 kez okundu.
Manşet - 11:22 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  MİNİK SELİN DE KURTARILAMADI
  Kurban Bayramı’nın ikinci günü Erdek Ocaklar’da yaşanan pompalı dehşetinde ölü sayısı ikiye yükseldi. 46 yaşındaki Mehmet Solaklar’dan sonra 10 yaşındaki Selin Cebeci’nin beyin ölümü gerçekleşti. Balıkesir’in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar’da Kurban Bayramı’nın ikinci günü eğlence mekanı önünde meydana gelen silahlı saldırıda, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Eğlence mekanında görevli Emrah Saltık ve Erdem T. arasında […]
 • 02
  “HALKIN SESİNE KULAK VERİYORUZ”
  Balıkesir’in ilçelerinde vatandaşlarla buluşmaya ve esnaf ziyaretlerine devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen’deydi. Yılmaz’a Gönen’in CHP’li Belediye Başkanı İbrahim Palaz ile AK Parti Balıkesir Milletvekiil Yavuz Subaşı da eşlik etti Gönenli vatandaşlarla ile selamlaşıp esnaf ziyareti yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Balıkesirlilerin sesine kulak verdiklerini […]
 • 03
  “ORMANLARIMIZI TALANA, RANTA VE YANGINLARA KARŞI KORUYALIM”
  CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın tüm uyarı ve dikkat çekmelere karşın orman yangınlarının giderek arttığını söyledi. Ahmet Akın, “İktidarı daha 2 ay önce uyardım. Dedim ki; ‘önleme’ politikası üretemediğiniz için ihmal, dikkatsizlik, kaza ve kasıt gibi insan unsuru kaynaklı orman yangınına yol açan nedenler 2002 yılından bu yana ciddi oranlarda arttı. Kulak asan olmadı. Yapıcı […]
 • 04
  KİTAP İKİ YAKAYI BİRLEŞTİRDİ, KAZDAĞLARI’NA SAHİP ÇIKTI
  Edremit Belediyesi’nin “Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap İki Yakayı Buluşturuyor” sloganıyla düzenlediği Kitap Fuarı açıldı. Çok büyük ilgi gören, bir çok televizyon kanalından canlı yayınlanan 3. Edremit Kitap Fuarı’nın açılışını Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Midilli Belediye Başkanı Taxiarchis Verros, fuarın onur konuğu Ahmet Ümit, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Yıldırım Kaya, Balıkesir milletvekilleri Ahmet […]
 • 05
  HERKES SUSTU, MÜZİK KONUŞTU
  Ünlü sanatçı Fazıl Say, Kazdağları’ndaki altın arayışına karşı su ve vicdan nöbetine Balabantepe’de ki orman resitaliyle destek verdi. Balıkesir’den ve çeşitli şehirlerden binlerce kişinin akın ettiği konserde konuşan Say, doğa ile tarihe sahip çıkmak gerektiğini vurgularken “Türk halkıyla bugün gurur duydum” dedi. Kazdağları Marşı’nı da ilk kezseslendiren Say, finali ise İzmir Marşı ile yaptı. Coşkun […]

YAZARLARIMIZ

 • KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR!

  Eğitim, insana doğuştan sahip olduğu edimleri etkili kullanabilme yeteneği ve disiplini kazandırır.  İnsanın bu eğitimden yararlanabilmesi, aldığı eğitimin kalitesi ile bir de bireyin içinde bulunduğu bilişsel, duyuşsal hazır bulunuşluğu ile yakından ilişkilidir. Kazanılan yeteneklerin kullanım biçimini ve yönünü belirlemeye sıra gelince, işin içine ideoloji, inanç, egemen kültüre dayalı aşılamalar, güdülemeler, güdümlemeler girer. Eğitim sistemlerinin insan […]
 • KAZANIYOR MU SANIYORUZ SAHİDEN?

  “Doğayla savaş halindeyiz. Eğer kazanırsak kaybedeceğiz” demiş Hubert Reeves. Türkiye için “cuk” oturan bir tespit. Onlarca yıldır savaşıyoruz. Kazanıyor gibiyiz(!) Kaybettiğimizi  gelecekte anlayacağız şüphesiz de bugün kazandığımızı sandığımız savaşın sorumlularını bulabilecek miyiz? Hayır. İda’da aylardır on binlerce ağaç kesilirken, köylüler ve yörede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile yerel basın dışında kimsenin sesi pek duyulmadı […]
 • ANAFARTALAR ZAFERİ -2-

  EMPERYALİSTLERİN BELİ NASIL KIRILDIÇanakkale Savaşlarını İngilizler safında başından sonuna kadar izleyen savaş muhabiri Ashmead-Bartlett Times gazetesinde 19 Mayıs 1916 tarihli makalesinde yazdıklarını okumak bile olayı gözler önüne seriyor :“10 Ağustos günü Anzak birlikleri büyük gayret sarfetmişler ve Conkbayırı sırtlarına ulaşmışlarsa da ele geçirdikleri yeri koruyamamışlardır. Hele Ghurkalardan bir tabur Conkbayırı’na çıkabilmişti. Fakat Türkler karşı saldırıya […]
 • KILIÇDAROĞLU’DAN (7) MADDELİK MANİFESTO

  Hafta sonu Afyonkarahisar Sandıklı ilçesinde CHP’li belediye başkanlarıyla Çalıştay yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yedi maddelik bir manifesto yayınladı.Daha raporun mürekkebi kurumadan yandaş medya çamuru yapıştırıverdi.“Yedi maddelik kaos.”Bu Manifestodan kaos falan olmaz; ama AKP’nin kâbusu olur.Neyse, biz gelelim Kılıçdaroğlu’nun manifestosuna. Özetle: 1-Kimseyi ötekileştirmeyin, ayrımcılık yapmayın2-Hizmeti yandaşlara, eş, dost, akrabaya değil belde halkına yapın3-Fakir mahallelere pozitif […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • KAZDAĞLARI, İHANETİ AFFETMEZ!

  Munzur Dağlarının tamamı, maden sahası ilan edildi. Salda Gölü, milleti ümmete çevirme hevesine kapılanlar tarafından, Millet Bahçesi olması için ihaleye çıkıyor. Hasankeyf, 12 Bin yıllık kültürel miras ömrü en fazla 50 yıl olacak Ilısu Barajı için sular altında bırakılmak isteniyor. Kazdağları’nın doğası maden arama faaliyetleri yüzünden katlediliyor… Anadolu’ya, cehennemi yaşatan doğa katliamlarına yönelik gelişmeleri sıcağı […]
 • KAZDAĞLARI’NDAN MARMARA’YA, SUSURLUK ÇAYI’NDAN GÖNEN’E…

  Bu yaz Balıkesir’de gündemi çevre olayları belirledi.Özellikle Çanakkale Kirazlı’dan Havran Demirtepe’ye, Balya Orhanlar’a kadar uzanan altın arayışı Balıkesir’de çevrecilerin haklı tepkilerini getirdi. Bu konuda yazılmadık, söylenmedik laf kalmadı. 5 Ağustos’taki büyük buluşmada görme engelliler bile vardı ama gerçekleri görmek istemeyen bazıları hala “Kirazlı Kazdağları’nda değil, Kazdağlarına 40 km uzaklıkta” demeyi sürdürüyor.Bazıları ise Edremit Körfezi’ndeki yapılaşmaya […]
 • SU VE VİCDAN İÇİN – Fatma Zehra KÖSELEY

  Kaz Dağları Kirazlı – Balaban’da su ve vicdan nöbeti tutacağız.Kaz Dağları eteğinde oturan bizler sabah döküldük yollara. Kalabalıklar arttıkça , tanışlarla karşılaştıkça, Kaz Dağları eteğinin sıcağı serinliklere dönüştü. Kucaklaştık , yeniden görüşmenin coşkusuyla. Bu kadar yaman kalabalık olacağımızı sanmıyordum. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar türküsünü mırıldandım aracımıza giderken. Keyifle yola koyulacağız , kadınlarımız rengarenk , coşkuyla […]
 • NEFES – Hakan TOPALOĞLU

  Soluk da diyebilirsiniz. Dua anlamı da taşıyor, duman anlamı da. Hatta şiir anlamı da taşıyor nefes. Nefes, aynı zamanda bir film ismi. Hani komutanın askerlerine “sen uyursan herkes ölür” diye bağırdığı film. Nöbette uyumanın ölüme yol açacağını anlatan efsane replik. Ölümün bizi uykuda yakalaması sadece terörün bir sonucu mu?.. Değil elbette. Araç kullanırken uyursanız, ölürsünüz. […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘BİZ 9 KARDEŞİZ’- İbrahim ERGÜL

  Hafta sonu Balıkesirliler Dernekleri Platformu’nun (BALDEP) Gönen’de gerçekleştirilen 8’nci çalıştayını takip ettim.Programın termal oteldeki ikinci bölümü yarım saat geç başlayınca,benim gibi toplantıya saatinde önce gelen Ahmet Akın’la daha geniş sohbet etme fırsatım oldu. Ahmet Akın’ın TBMM de Balıkesir’i temsil eden dokuz milletvekilinden biri olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’la daha […]
 • SERİN NEFESLER- İHSAN DURAK

  “Bir rahip,bir doktor ve bir mühendis golf sahasının boşalmasını beklemektedirler. Mühendis:”Bu adamlar ne yapıyor böyle, 15 dakikadır bitirmelerini bekliyoruz.” Doktor: “Bilmiyorum ama hiç böyle bir saçmalık görmedim.” Rahip: “İşte görevli geliyor, onunla konuşalım.” Rahip: ” Merhaba, Şu anda sahada olan grup ne zaman   çıkacak, neden bu kadar yavaşlar?” Görevli: “Evet onlar kör itfaiyeciler. Kulübümüzde […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • 30 AĞUSTOS’U BİLMEYEN ZAVALLILARA … Nedim ISPARTA

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demiş. Doksanlı yılların başında Görsel Yayınlar Bölge Müdürüyken 3 yıl Kütahya bölgesinde çalıştım. O  zaman Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan arkadaşımın davetlisi olarak 30 Ağustos’ta 2 yıl törenlerde protokolde bayramı izleme fırsatı buldum. Cepheleri ve şehitlikleri gezdim. Atatürk kendisine […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • TEHLİKELİ ANALİZ… HIRSIZ KİM…?

  Bizi yönetenleri suçlamadan önce şimdi herkes bir kez daha düşünsün…BUYRUN : Okuyun…… !!!!!KOSGEB’e başvurup…araya adam sokarak KOBİ kredisi alıp… altındaki arabanın modelini yükseltiyor..KOBİ destek kredisi alıp… Deniz manzaralı dubleks daire alıyor…KOBİ kredisi alıp… Aldığı parayı iş yerini büyütmekte kullanmıyor… faize yatırıyor… hem taksitle yavaş yavaş geri ödüyor… hemde parasına para katıyor…İşsizlik maaşı alabilmek İçin, patronundan […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • İNSANLIK MI?.. Tanyol KIPÇAK

  Düşünen ve konuşabilen canlı varlık nedir sorusunun cevabı hiç şüphesiz insandır…Hiç birimizin itirazı yok herhalde…Pekiii..Yukarıdaki tarife uyan bir canlı…Yolda yürürken kazara çarptığı insana bırakın “pardon” demeyi ; yürü lan deyip “küfür”ediyorsa; otobüste,metroda yaşlısına yer vermeyip “saygı” göstermiyorsa; trafikte aracından el,kol hareketleri yapıp başka sürücüleri “taciz” ediyorsa; kadına gözü ile “sarkıntılık” ediyorsa;“O” insan mıdır?..Hakkı olmadığı halde […]
 • YÜCEL BAŞKAN’IN KULAĞINA FISILDAYIN

  Bandırma’da yapılan “2020-2024 Stratejik Planlamaya Esas Kuzey Gölge Şehir Çalıştayı’nın ardından Yücel Yılmaz ve Tolga Tosun Bandırma’da incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi bizi toplantıya davet etmediği için Çalıştay’daki konuşmaları aktaramıyorum ama Bandırma’da inceledikleri yerleri ve izlenimlerimi sizlere kısaca yazacağım. “Birlikte yöneteceğiz, ortak akıl” gibi seçim öncesi vaatlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın, söylediği sözlerin somut […]
 • KÜÇÜK ALTIN- UĞUR SATILMA

  Futbol sezonunun başlamaması nedeniyle gündemi fanatik ve sığ tartışmalar henüz esir almadı. Bu boşluktan istifa edip atletizmden konuşmalı, zira tam zamanı! Son günlerde özel sporcularımızın Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından düzenlenen Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonasında kazandığı başarıları gururla takip ettik. Ancak durumu başlarını okşayarak geçiştirdik. Sanırım bu güzel çocuklara gerekli ilgiyi ülke olarak gösteremememiz, […]
 • DİRENEN KADINLARIMIZ…

  “Biz kadınlar okumasınlar demek istemiyoruz. Kadın izdivaçtan sonra arzu ederse, vakit buldukça kendi hanesinde ulum-u aliyeyi de tahsil edebilir. Şeriatımız buna mani olmaz, belki teşvik eder… Fatma Aliye Hanım hazretlerinin dediği gibi, tesettüre riayet şartıyla, bizde de herhangi bir kadın ticaret edebilir.” Şeyhülislam Musa Kazım… … LATİFE hanım… Atatürk evinde Nutuk’u bitirip okuduktan sonra eşi […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 95.734
  0,00%
 • ALTIN 270.66
  -0,32%
 • DOLAR 5.581
  0,03%
 • EURO 6.193
  0,07%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link