Yayınlanma Tarihi :

ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?

ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?

Ziya Selçuk, liselerde dört yıl içinde yapacakları değişikleri,  “Orta Öğretimde Reform” diye 18 Mayısta sundu.

Ekonomik, sosyal, mesleki yaşamın eğitim yolu ile yeniden üretilmesi ve dönüştürülmesi hedefi ile eklemlenmeyen, sadece genel liseler ile sınırlı bir modeli “ortaöğretim reformu” olarak sunmak; bütünsel bir eğitim reformunun parçası olması gereken ortaöğretim reformunun toplumsal dönüşüm için öneminin henüz anlaşılamadığını gösterir.

Orta öğretime dönük bir düzenlemenin mutlaka mesleki eğitim, meslek erbabı yetiştirme, bunu akredite edecek yapıyı kurma, hatta kayıt dışı ekonomi ile mücadele etme, bölgelerin üretim potansiyellerini harekete geçirme, gerekli eğitici personeli hazırlama gibi boyutları olmalı. Bunlardan yoksun, sadece genel liselerle ilgili bir modellemenin, hukukun güvence altında olmadığı, denetim ve kontrol mekanizmalarının işlemediği bir sistemde, mevcut siyasi yapıyı güvence altına almaya, bu yapıyı güçlendirmeye dönük bir mühendislik çalışmasından başka bir anlamı olmaz.

Yapılmak istenen kanımızca tam da budur. Bu kanıya nasıl mı vardık, açıklayalım.

Yeni genel lise programı içinde ne var?

Lise öğretimi boyunca öğrencilerin 10. Sınıftan itibaren alacağı ortak dersler, modern eğitimimizin ortaya çıkışında ideolojik doğrultuyu belirleyen Ziya Gökalp’ın liselere yüklediği kültür aktarma işlevini devam ettiriyor. Bir farkla, Ziya Gökalp’ta merkezde Türkçülük yer alırken bu düzenlemede ağırlık İslamcılığa kayıyor. Bundan böyle Liselerde bazı öğrencilerin görüp görebileceği Fizik, Kimya, Biyoloji konuları 9. Sınıfta alacakları “Doğa Bilimleri Deneyimi” ile sınırlı olabilir.  Çünkü Fizik, Kimya, Biyoloji kalkıyor bu dersler “Doğa Bilimleri Deneyimi “adı altında tek derse indiriliyor. 10. Sınıftan itibaren lise öğrencileri için Matematik dersi de seçime bağlı hale getiriliyor.

Beden Eğitimi, Müzik, Resim (Görsel Sanatlar) gibi dersler ise tümüyle seçime bağlı. Yani öğrenci seçmez ise bu dersler ile hiç tanışmadan liseden mezun olabilecek.

Fakat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi’ni bütün öğrenciler dört yıl boyunca tekrar tekrar almak zorundalar. İnsan merak ediyor, dört yıl sürecek böyle bir dersin içeriğinde bütün öğrencilerin temel ihtiyacı olan bilgiler neler olabilir diye sormak geliyor içinden?

Hal böyle olunca, beden, müzik, görsel sanatlar, matematik, fizik seçimlik olunca, Milli Eğitimin amaçları arasında yer alan öğrenciyi zihinsel, fiziksel, estetik, ahlaki bakımından dengeli yapıcı, yaratıcı yetiştirme ilkesini nasıl hayata geçireceksiniz, bu programla mı?

Ziya Selçuk, değişikliği sunarken çağdaşlık bakımından kulağa çok hoş gelen sözcükler kullanıyor, örneğin “soru çözen değil, sorun çözen öğrenci istiyoruz” diyor, “hayal, etkinlik yaşam” (HEY)  sloganları altında öğrenciler için sanatsal, fiziksel aktiviteler ile toplum çalışmalarına yönelik faaliyetler planlıyor. Ne güzel!

Bu aktivitelerde kullanacakları bilimsel, yöntemsel, estetik içeriği öğrenciler nereden edinecekler? Belki, “Bilgi Kuramı ve Uygulamaları” dersi 10. Sınıfta bunun için zorunlu dersler arasına giriyor. İyi de bu dersin içeriğinde neler olacak? Mesela Darvin’in Evrim kuramı yerine yaratılış teorisi ile mi yetinecek öğrenciler. Böyle bir hazırlık, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden elde edilecek donanım ile öğrencilerin ortaya koyacakları “toplum çalışmaları” neler olabilir diye soruyor insan?

Öğrenciler içinde Fizik, Kimya, Biyoloji olmayan, matematiğinde uygulamaya dönük yüzüyle yetinilen bu Akademik Gelişim Programıyla (AGEP) akademik yeterliliğe (!) ulaştıktan sonra 9-11. sınıflarda Haziran aylarını ağırlıklı olarak portfolyo, sunum ve değerlendirme çalışmaları içinde geçireceklermiş. Böylece “Bütünleşik ve disiplinler üstü” sayısı azaltılmış ders yapısıyla “milli benlik ülküsü çerçevesinde” derinleşme(!) imkânı bulacaklarmış.  “Disiplinler arası” kavramının bir anlamı var da “disiplinler üstü” kavramının anlamı ne? Yeni bir disiplin mi ihdas ediyorsunuz?

Fizik, Kimya, Biyoloji gibi alanların kafa karıştırıcı ayrıntılarında boğulmaktan kurtulunca, matematiğin uygulamaya dönük yüzünde yaşama derinden bağlanacak gençlerimiz kültür derslerinin açtığı yolda “milli benlik ülküsü çerçevesinde” derinleşme imkânı bulacaklar öyle mi?

Lise dönemi boyunca kendilerini tanıma fırsatını bu programın getireceği olanaklarla bulacak bu öğrencilerimiz okullarda oluşturulacak “Kariyer Ofisleri” sayesinde de artık sınava değil, üniversiteye ve yaşama en iyi biçimde hazırlanmış olacaklar. Böyle düşünüyor eğitimci Bakanımız.

Yeni Ortaöğretim sistemimiz dört yıl içinde yerleşmiş olacak. Önümüzdeki sene bu program 9. Sınıflarda uygulanmaya başlanacak.

Peki, Sosyal Bilimler Deneyimi dersini kimler verecek? Doğa Bilimleri Deneyimi Dersinin içeriği herhalde ortaokulda verilen Fen Bilgisi düzeyinde olmayacak. Peki, örneğin Fiziğin hareket problemleri, Biyolojinin Hücre, Kimya’nın Redoks konusu bu müfredatta olacak mı? Fiziğin, Kimyanın, Biyolojinin hangi konularını önemli, hangi konuları önemsiz, buna nasıl karar vereceksiniz? Hangi düzeyde nasıl yer alacaklar bu ders içeriğinde? Kimya öğretmeni Fizik konularını, Fizikçi Biyoloji konularını verebilecek mi?

Bu öğretmenlerin yetişeceği bölümlere, programlara sahip olmayan Eğitim Fakültelerin bu programınızdan bugün haberleri olduğuna göre ,bu öğretmenler  bu kadar kısa sürede nerede, kim tarafından yetiştirilecek?

Temel koordinatları AKP Genel Başkanı tarafından belirlenen “eğitim” politikalarını uygulamakla görevli eğitimci bakanımız ve danışmanları; hadi Tarih, Coğrafya, Felsefe derslerini içerecek Sosyal Bilimler Deneyimi dersini formasyonunu bizzat verdikleri İlahiyatçılara teslim ettiler diyelim.  İyi de Doğa Bilimleri Deneyimi derslerini kim verecek, bu derse de İlahiyatçılar mı girecek, bunların formasyonunu da siz mi vereceksiniz, Eğitim Fakültelerini kapatıyor musunuz?

Kolay Gelsin!

Kaynak : Ali TÜRER

YORUM YAP