16° Az bulutlu
 • EURO 6.35
 • DOLAR 5.75

MİLLİ MÜCADELE’DE BALIKESİR … (8)

Yazarlar - 10 Eylül 2019 22:42 A A

17 Mart (Pazartesi) 1919: Edremit, Burhaniye ve Havalisi Müdafaai Hukuku Milliye Cemiyeti, ismini Reddi İlhak Derneği olarak değiştirerek Edremit’te resmen kuruldu.

*İzmir’in yeni valisi Kambur İzzet, göreve başlayıncaya kadar Kolordu komutanı Nurettin Paşa’nın İzmir’den hemen uzaklaştırılmasını istemiştir.

6 Nisan(Pazar) 1919: Edremit Kaymakamı Köprülü Hamdi bey görevinden alındı.

30 Nisan(Çarşamba) 1919: Mustafa Kemal, 9. Ordu Birlikleri Müfettişliğine atama kararnamesi Padişah tarafından onaylandı.

*The New York Times: Türkler sürü gibi güdülmekten hoşlanırlar. Kendilerini yönetemezler.

1 Mayıs(Perşembe) 1919: Öğüt grubu yola çıktı. Balıkesir’e de uğrayacak….

3 Mayıs(Cumartesi) 1919: 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Erzurum’a vardı.

4 Mayıs(Pazar) 1919: İtalyanlar Kuşadası’nı işgal ettiler.

7 Mayıs(Çarşamba) 1919: İtilaf gemileri İzmir’de toplandı. İtilaf Devletleri, 15 Mayıs’ta yapacakları işgale hazırlanıyor.

8 Mayıs(Perşembe) 1919: İzmir Valisi Kambur İzzet Hıristiyanlarla Müslümanların elbirliği etmelerini tavsiye etti.

9 Mayıs(Cuma) 1919: İstanbul Rum Patriği, Osmanlı Hükümeti ile ilişkilerini kestiğini, Rumların Türk uyruğundan çıkmış olduklarını ilan etti.

10 Mayıs(Cumartesi) 1919: Paris’te İzmir’in nasıl işgal edileceği tartışıldı.

11 Mayıs(Pazar) 1919: İtalyanlar, Fethiye, Bodrum ve Marmaris’i işgal etti.

12 Mayıs(Pazartesi) 1919: 9. Ordu Birlikleri Müfettişliği’ne atanan Mustafa Kemal, Padişah tarafından kabul edildi.

14 Mayıs(Çarşamba) 1919: İtalyanların bir birliği Akşehir’e yerleşti.

İzmir’in işgal edileceği haberi, halk ve gençler arasında büyük bir öfke yarattı. Vali Konağı’nın önünde toplananlardan bir genç, Vali’ye nota vermekten çıkan İngiliz temsilcilerine bağırdı: Ölmedik. Biz büyük bir milletiz. Biz ölebiliriz, ama başkaları da beraber ölecektir!…

İzmirli yetkililer “Başımıza geçin, direnelim!” diyen gençleri susturdular…

14/15 Mayıs(Çarşamba/Perşembe) 1919: Reddi İlhak Milli heyeti, İzmir’de bir bildiri yayınlayarak İzmir halkını milli birliğe ve işgale karşı direnmeye çağırdı.

İzmir minarelerinde sela verildi. Kadınlı erkekli İzmir halkı, Maşatlık’taki Yahudi mezarlığına aktı. Gece sabaha kadar ateşler yakıldı.

İzmir’deki Rumlar, yarın ki Yunan işgalini beliyor.

15 Mayıs(Perşembe) 1919: Güne müthiş bir yağmurla uyanıyor İzmir… Türkiye Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası… Sabah saat sekizden başlayarak 12bin mevcutlu Yunan kuvveti İzmir’e çıkmaya başladı. Kadifekale’ye Yunan topları yerleştirildi.

Yunan işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşun… Hukuku Beşer Gazetesi sahibi Hasan TAHSİN, şehirde ilerleyen Yunan İşgal Kuvvetleri’nin bayraktarını tabancayla vurdu. Ortalık birden karıştı. Hasan TAHSİN şehit edildi.

İzmir valisi Kambur İzzet, İngiliz Elçiliği’ne sığındı.

İzmir telgrafçıları sabaha kadar çalışarak kara haberi bütün yurda bildiriyor…

16 Mayıs(Cuma) 1919: İzmir’in işgali 16 mayıs 1919 günü öğleden önce Belediye Reisi Keçeci Hafız Emin Bey’e gelen telgrafla anlaşılmıştır. Balıkesir Belediye’sinde Maarif Müdürü Sabri Bey tarafından okunan telgrafta; “Türk İzmir, 15 Mayıs sabahından itibaren Düvel-i İtilafiye’nin müsaadeleriyle Yunanlılar tarafından işgal olunacaktır. Bu işgal ve ilhakı reddediniz. Mitingler tertip ederek keyfiyeti Düvel-i Muazzama nezdinde protesto ediniz, silahla müdafaanın esaslarını hazırlayarak Vatan ordusuna ilhak ediniz.” yazıyordu.

Belediye’de yapılan genişletilmiş meclis toplantısında Belediye meydanında bir miting yapılması fikri ileri sürülmüş, bu düşünce taraftar bulmuşsa da, şehirde ikamet eden Rum ve Ermenilerin böyle bir mitingin yapılmasından memnun olmayacakları ve hayatlarının tehlikede olduğunu ileri sürerek İtilaf Devletleri’nden Balıkesir’i işgal etmelerini isteyebilecekleri, bu nedenle de İtilaf devletlerinin bunu gerekçe göstererek Balıkesir’i işgal edebileceği endişesi bu fikirden vazgeçilmesinde etken olmuştur.

Cuma namazından sonra “Okuma Yurdu”nda siyasi düşünce, din ve milliyet farkı gözetilmeksizin bütün unsurların katılacağı bir toplantı yapılması uygun görülmüştür. Bunun üzerine Cuma namazından sonra, müezzinler şehrin yirmi dört camisinde halkı Okuma Yurdu’nda yapılacak toplantıya davet ettiler. Cuma namazı sonrası İttihatçı, tarafsız, hatta hürriyet ve gayrimüslim unsurlarında katılmasıyla Okuma Yurdu’nda ilk genel toplantı yapılmıştır. Toplantıya katılım beklentilerin üzerinde oldu. Okuma Yurdu kısa sürede ayakta bile durulmayacak kadar doldu. Hıristiyan azınlığın ileri gelenleri en önde yer aldılar. Toplantıda başkanlığa Vehbi Bey seçildi.

Vehbi Bey;

‘”Huzzâr-i kirâm!

Vetan-ı azizimiz büyük bir tehlikeye mâruzdur. Yanıbaşımızda
İzmir, Düvel-i İtilâfiyenin müsaade ve müsâmahasıyla Yunan orduları tarafından iki günden beri işgal edilmiş bulunmaktadır. Ve şimdi elimde bulunan şu telgraf kalb-i milleti dağdâr ve rahnedâr eden bu hâdise-i müellimeyi bize ihbar etmiş bulunmaktadır. Bu tecavüz-i lainâne karşısında hukuk-ı milleti sıyânet etmek ve menfi-i memleketi korumak ve bu hususlarda
konuşmak üzere burada içtimâ etmiş bulunmaktayız. Herkes mütâlaatını serbestçe serd-ü ityan etmelidir. Her vatandaş ne buyuracaksa onları dinleyip ittihaz-ı muharrerat eyleyeceğiz.” diyerek toplantıya başlanılmış ve müzakerelere geçilmiştir. Toplantıda tartışılan konular arasında işgalin ne şekilde protesto edileceği ve kabul edilecek manda’nın şekli vardı. İşgalin büyük devletler nezdinde protesto edilmesi ve İngiliz, Fransız veya Amerikan mandasından hangisinin tercih edilmesi konuşulurken, SALON KAPISINDA BULUNAN KUŞDİLİLİ LEBLEBİCİ RAŞİT (YAHŞİ): “Bizim Susurluk’ta manda çok. İsteyen oraya gitsin. Şimdiye kadar sözlerinizi dinledim. Protesto edelim diyorsunuz. Düşman protestoyu alınca, geri dönüp gider mi sanıyorsunuz? Bırakın boş lafları. Düşmanı geri döndürecek kuvvet namlunun ucundadır” diyerek ilk olarak alınması gereken karar o anda ortaya konulmuştur.

Toplantıda ayrıca işgal hakkında Mutasarrıf Ahmet Hilmi Bey, Matbuat Müdüriyet-i Umumiyesi’nin 15 Mayıs 335 tarihli resmi tebliğlerini halkın huzurunda okumuş ve orada bulunan halk ve eşraf bilgilendirilmiştir. Okuma Yurdu’ndaki bu toplantıda işgal bölgelerinin durumunun ve hükümetin işgaller karşısındaki tavrının bilinmemesi sebebiyle, açık bir tavır almaktan çekinilmiş, sadece işgalin protesto edilmesine, hükümetin ve Padişah’ın tavırlarının açık olarak anlaşılmasından önce silahlı direnişe kalkışılmaması fikri kabul edilmiştir.”

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalinin geçici olması temennisiyle Hükümete, Amerika ve İtilaf Devletleri Mümessillerine birer istirham telgrafı sunulmasına ve bu işleri yürütmek, İzmir’in işgalinden mütevellit daha sonra ortaya çıkabilecek hareketleri ve faaliyetleri düzenlemek üzere onbir(11) kişiden müteşekkil bir ‘Hey’et-i Muvakkate’ seçilmiştir.

Müslüman ve gayrimüslimlerden meydana gelen bu heyetin Müslüman üyeleri Okuma Yurdu’ndaki toplantının ardından gönderilecek protesto telgrafını kaleme almak üzere Belediye’de bir araya gelerek çalışmaya başlamış fakat gayrimüslim üyeler toplantıya katılmayacaklarını ve hazırlanacak protesto telgrafını imzalamayacaklarını açıklamışlardır.

Bu durum karşısında Balıkesir’de yürütülecek faaliyetleri, Okuma Yurdu’nda seçilen yedi Müslüman üye idare etmeye başlamıştır. İlk protesto telgrafını ve Alaca Mescit toplantısının organizasyonunu bu heyet düzenlemiştir.

16 Mayıs 1919 günü Balıkesir Redd-i İlhak Heyeti’nce “Makam-ı Sadaret-i Uzmaya, Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya Hükümetleri Mümessil-i Sivasilerine” sunulmak üzere protesto telgrafı çekilmiştir.

Belediyede Redd-i İlhak Heyeti’nce yapılmakta olan çalışmalar gayrımüslimlerin dikkatini çektiğinden, heyet, Hulusi Bey’in gece evinde toplanma kararı alır. Gece gizlice Hulusi Bey’in( Zarbalı Hulusi Bey ( Hulusi Zarplı)) evinde toplanılır. Toplantıda işgal bölgesinden gelen ve birbirini doğrulamayan haberlerin doğruluk derecesinin araştırılmasına karar verilir. Bu görev için Hulüsi Bey tayin edilerek İzmir’e kadar gitmesi ve incelemelerde bulunması kararlaştırılır.(devam edecek)

Bu haber 199 kez okundu.
Yazarlar - 22:42 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  “VATANDAŞIN BORCUNU SİLMEYE VAR MISINIZ?”
  CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerji şirketleri yerine takibe düşen tüketici kredileri ile 20 milyar lirayı aşan kredi kartı borçlarını silmesini önerdi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de 700 milyar lira civarında takibe düşen kredi borcu olduğunu belirten Akın, “Gelin bu borçları da silelim. Esnafın, çiftçinin borçları da her geçen […]
 • 02
  İTİCİ…
  Türk Dil Kurumu’na bakalım; iki anlamı var “itici” kelimesinin: Birincisi, “itme işini yapan”, İkincisi, “soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, antipatik”. Tahmin edersiniz ki bu yazı, kelimenin birinci anlamıyla ilgili değil. Toplum tarafından itici bulunan kısımla ilgili. Çünkü toplum, artık “haberin anında ulaşılabilir olması” ve internetin de getirdiği olanaklar ile çeşitli konularda hassasiyet düzeyini artırmış durumda. Örneğin […]
 • 03
  DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ’NE BALIKESİR KATKISI
  Dünya Temizlik Günü’nde Balıkesirliler de 5 ayrı noktada çöp toplayarak doğaya sahip çıktı. Dünya genelinde Let’s Do It Foundation öncülüğünde, Genç Liderler ve Girişimciler Türkiye (JCI Türkiye) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; Dünya Temizlik Günü’nde Balıkesir’de İkizcetepeler Barajı, Gökçeyazı, Bandırma, Güre ve Ayvalık’ta doğaya atılmış çöpler temizlendi. JCI Balıkesir Yönetim Kurulu üyesi ve JCI Balıkesir Lets Do It […]
 • 04
  ÖREN SAHİLİNDEN 700 KİLO ÇÖP ÇIKTI!
  Burhaniye’de Dünya Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri  ve  vatandaşlar Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Ören plajında yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte birkaç saatte 700 kilo çöp toplandı. Burhaniye’de Kaymakamlık, Belediye ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO iş birliği ile düzenlenen çevre etkinliği ilgi gördü. Etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ören meydanında toplanan […]
 • 05
  POSTMODERN SÜREÇTE EĞİTİM … ALİ TÜRER (*)
  Postmodern Akımı Lyotard, J.Baudrillard, M. Foucault, Frederic Jameson ve Jacques Derrida gibi düşünürler tarafından geliştirildi. Bazı düşünürlerin Nietzsche’nin çöküş belirtisi olarak gördüklerini (Dekadans) Postmodernizmin habercisi olarak gördüklerini,  Feyarabent’in “Yönteme Hayır” yaklaşımının bu akımı beslediğini belirtelim. Bu akım dünyada etkisini, ağırlıklı olarak 1980’lerden itibaren hissettirmeye başladı. Piaget ve Vygotsky tarafından geliştirilen öğrenme kuramı “Yapılandırmacılık”, Postmodern süreçte […]

YAZARLARIMIZ

 • POSTMODERN SÜREÇTE EĞİTİM … ALİ TÜRER (*)

  Postmodern Akımı Lyotard, J.Baudrillard, M. Foucault, Frederic Jameson ve Jacques Derrida gibi düşünürler tarafından geliştirildi. Bazı düşünürlerin Nietzsche’nin çöküş belirtisi olarak gördüklerini (Dekadans) Postmodernizmin habercisi olarak gördüklerini,  Feyarabent’in “Yönteme Hayır” yaklaşımının bu akımı beslediğini belirtelim. Bu akım dünyada etkisini, ağırlıklı olarak 1980’lerden itibaren hissettirmeye başladı. Piaget ve Vygotsky tarafından geliştirilen öğrenme kuramı “Yapılandırmacılık”, Postmodern süreçte […]
 • İTİCİ…

  Türk Dil Kurumu’na bakalım; iki anlamı var “itici” kelimesinin: Birincisi, “itme işini yapan”, İkincisi, “soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, antipatik”. Tahmin edersiniz ki bu yazı, kelimenin birinci anlamıyla ilgili değil. Toplum tarafından itici bulunan kısımla ilgili. Çünkü toplum, artık “haberin anında ulaşılabilir olması” ve internetin de getirdiği olanaklar ile çeşitli konularda hassasiyet düzeyini artırmış durumda. Örneğin […]
 • İLÇELERİMİZ NASIL KURTULDU

  Sındırgı’nın kurtuluşundan sonra millî müfrezeler üç gruba ayrılmış, biri Kırkağaç-Soma yönünü temizlemeğe, biri Bigadiç-Balıkesir yönüne, diğeri Dursunbey-Kepsut yönüne gitmişlerdi demiştik. Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut kurtulduktan sonra Balıkesir kurtarılmış, sıra diğer ilçelere gelmişti.Kıyı bölgesi hariç düşman diğer bölgelerden çekilmiş ve İbrahim Ethem Bey ilçelere telgraflar çekerek buraların ileri gelenlerinden birer Müdâfaa-i Hukuk Hey’eti kurdurmuş, gerekli yerlere […]
 • YEDİEMİN!…

  Maliye Bakanlığı kontrolünde “Borçlanma Genel Müdürlüğü” adında bir birim oluşturuldu. Bu birimin yakın bir zamanda borç veren kuruluşların kontrolüne geçeceğini öngörmek için kâhin olmaya gerek yok, biraz tarih bilgisi yeter. Kısa bir tarih turu atalım mı? 1838 İngiliz ticaret anlaşmasıyla yabancılara ticari ayrıcalıklar verilir. 1856 ilk borçlanmadır. Islahat fermanıyla ayrıcalıklar artırılır. 1861 Osmanlı Galata bankerlerine […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • ANIT AĞAÇ GÖLGESİNDE KIZILKEÇİLİ

  Can dostum bisikletim ile, Altınkum’dan Kızılkeçili ve Zeytinli’ye gitmekten çok keyif alıyorum. Zeytin ağaçlarının eşlik ettiği bu güzergah , oldukça cömert. Yolun sonunda doğa, kültür, sanat, adına var olan bütün güzelliklere ulaşıyorum. Edremit-Çanakkale yolu üzerinde hepimizin bildiği gibi pek çok alışveriş merkezi ve restoran hizmet veriyor. Kazdağları’nın eşsiz güzelliğini yaşamak varken, buralarda vakit geçirmek hiç […]
 • KAZDAĞLARI’NDAN MARMARA’YA, SUSURLUK ÇAYI’NDAN GÖNEN’E…

  Bu yaz Balıkesir’de gündemi çevre olayları belirledi.Özellikle Çanakkale Kirazlı’dan Havran Demirtepe’ye, Balya Orhanlar’a kadar uzanan altın arayışı Balıkesir’de çevrecilerin haklı tepkilerini getirdi. Bu konuda yazılmadık, söylenmedik laf kalmadı. 5 Ağustos’taki büyük buluşmada görme engelliler bile vardı ama gerçekleri görmek istemeyen bazıları hala “Kirazlı Kazdağları’nda değil, Kazdağlarına 40 km uzaklıkta” demeyi sürdürüyor.Bazıları ise Edremit Körfezi’ndeki yapılaşmaya […]
 • YÖRSAN VE KAYSÜT … ERDOĞAN DUR

  Tarım ve hayvancılığın Balıkesir için önemi çok büyüktür. Büyüklüğü, Balıkesir topraklarında nüfusun yüzde 35’ine yakınını oluşturan, 400 bin civarında nüfusun bu sektörden geçiniyor olmasından; Türkiye gıda üretimine temel oluşturmasından; topraklarının tarıma ve hayvancılığa elverişli olmasından ve bitkisel eko sistemin hayvan etine kattığı bulunmaz nefasetten kaynaklanıyor. 2000’li yıllarla birlikte Balıkesir Hayvancılığı yeni bir boyuta geçiş yaptı. […]
 • AYAKLI GASTE RÖPORTAJI- İLYAS SALMAN

  Kitap, kitabın sayfalarına dokunmak, kağıdın o kendine özgü kokusuyla, içindeki dizili harflerden oluşan sözcüklere gözle dokunmak. Okumak. Anlamak. Başka dünyaların sessizce neler dediğini algılamak. Hayal etmek, gözünde canlandırmak,  bunlar az şeyler mi ?Okunan her kitap bittiğinde kocaman bir dünyanın içinden geçip, dağarcığımızı doldurmak. Dolu dolu yaşamak bir anlamda.Edremit 3. Kitap Fuarı alanına o gün erkenden […]
 • NEFES – Hakan TOPALOĞLU

  Soluk da diyebilirsiniz. Dua anlamı da taşıyor, duman anlamı da. Hatta şiir anlamı da taşıyor nefes. Nefes, aynı zamanda bir film ismi. Hani komutanın askerlerine “sen uyursan herkes ölür” diye bağırdığı film. Nöbette uyumanın ölüme yol açacağını anlatan efsane replik. Ölümün bizi uykuda yakalaması sadece terörün bir sonucu mu?.. Değil elbette. Araç kullanırken uyursanız, ölürsünüz. […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘BİZ 9 KARDEŞİZ’- İbrahim ERGÜL

  Hafta sonu Balıkesirliler Dernekleri Platformu’nun (BALDEP) Gönen’de gerçekleştirilen 8’nci çalıştayını takip ettim.Programın termal oteldeki ikinci bölümü yarım saat geç başlayınca,benim gibi toplantıya saatinde önce gelen Ahmet Akın’la daha geniş sohbet etme fırsatım oldu. Ahmet Akın’ın TBMM de Balıkesir’i temsil eden dokuz milletvekilinden biri olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’la daha […]
 • GÖNÜL KAPISI, PENCERE ARALIĞI… İhsan DURAK

  “Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin…” Şarkı ve türkülere konu olan gönül penceresi insanların ilgisini çeker. Gönül üzerine şarkılar, türküler düzenlerler. Nasıl bir organ, duygu, düşünce ve oluşumdur ki bu kadar insanı ve insanlığın ilgisini çeker.Gönül dağı boran boran…Gönül sana nasihatim var. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin… Gönül gel seninle muhabbet edelim.. Sevdayla Uslandı Gönlüm Deli […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • 30 AĞUSTOS’U BİLMEYEN ZAVALLILARA … Nedim ISPARTA

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demiş. Doksanlı yılların başında Görsel Yayınlar Bölge Müdürüyken 3 yıl Kütahya bölgesinde çalıştım. O  zaman Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan arkadaşımın davetlisi olarak 30 Ağustos’ta 2 yıl törenlerde protokolde bayramı izleme fırsatı buldum. Cepheleri ve şehitlikleri gezdim. Atatürk kendisine […]
 • SİYASET ÜSTÜ ŞEHİR ŞURASI

  Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Şehir Şûrasındaki açıklamalarını dikkatle okudum. 20 ilçe ile birlikte siyaset üstü bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Stratejik planlamayı pas geçmek veya yeterince iyi düşünmeden kağıt üstünde bırakmak şehre, yaptığımız işe haksızlık olur” Şimdi tabii bizim yaşımızda olan birçok kimse bunları okuduğunda, “Biz ne stratejik planlamalar gördük” diyeceklerdir ki, biraz […]
 • KÖKLER DALLAR YAPRAKLAR… Saffet NAYİR

  Zordur kararsız kalmak. Nereye gideceğine, kiminle yoluna devam edeceğine karar verememek ağaçtan düşen yaprak misali. Koptuğu ağaç belli, dal belli ama düşeceği yer belli değil…Dikkat ediniz bir zamanlar Adalet Partisi’nden ayrılan Demokrat Parti artık sadece tabela partisi konumuna düşmüştür. CHP’den ayrılan DSP aynı kaderi paylaşmıştır. Yine CHP’den kopan SHP kaçınılmaz kaderi paylaşmış tarihin çöplüğüne çoktan […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • EVLAT ACISI… SESİNİ DUYAN VAR MI?.. Tanyol KIPÇAK

  Ülkemizde ilk kez “Cumartesi anneleri” olarak “evlat acısını hissedenler” 1995 yılında İstanbul’da gündeme gelmişti..Yirmi yıldan fazla her cumartesi günü Galatasaray’da “oturma eylemi” yaparak “kaybolduğunu iddia ettikleri yakınlarını ve faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayan” bir topluluk olarak seslerini duyurmuşlardı..Hatırladınız mı?..Duydunuz mu?..Sağır sultan bile duydu!..Son günlerde ise Diyarbakır’da “terör örgütü” tarafından “dağa kaçırılan çocuklarını […]
 • BANDIRMA “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE” HAZIR OLSUN

  Başlık biraz sizleri rahatsız etmiş olabilir ama geçtiğimiz günlerde kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un durumu acı bir ders olarak karşımıza çıktı ve bizler bir kez daha çaresizlikle yüzleştik. Kadına yönelik şiddetten her birimiz sorumluyuz ama yaşanan vahşet dolu cinayetlere rağmen pek bir şey yapmıyor, hatta yapanların da engellendiğine tanık olup sesimizi çıkartmıyoruz. Konuyu […]
 • ARDA&İLKAY… UĞUR SATILMA

  2015 yılında, o tarihte görev yaptığım Dursunbey Atatürk Ortaokulu’nca hazırlanan ve benimde koordinatör olarak yer aldığım Ailenle Kucaklaş, Zararlı Maddelerden Uzaklaş projesi, Arda Turan, İlkay Gündoğan, Naz Aydemir Akyol gibi dünya çapında sporcuların desteği ile bir anda ilçe sınırlarını aşmış ve tahmin edilenden çok daha fazla insana ulaşmıştı.  Basketbol sevgisi ile çocuklarımızı olumsuz ortamlardan uzak […]
 • ÖNCE AHLAK, KÜLTÜR, PAÇOZ KÜLTÜRÜ… SANA NE …

  Son günlerde Kaya Erdem’in “Demokrasi’nin Elli Yılı” kitabını elimden düşürmez oldum. Okuyorum, üstüne düşünüyorum… Kaya Erdem sıradan bir insan ama sıradan bir siyasetçi değildi. İngiltere’de Londra Büyükelçiliği’nde 6 yıl görev yapmış. Görev yaptığı sırada kızı ilkokula bu ülkede gitmiş… İlkokul son sınıfta okurken baba-kız sohbet ederken kızının anlattıkları ilgisini çekiyor ve kitabına alıp yazmış. Kızı […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 100.237
  -0,10%
 • ALTIN 280.12
  1,64%
 • DOLAR 5.748
  0,51%
 • EURO 6.354
  0,54%
sanalbasin.com üyesidir
BLANK style is purely built for customization. This style supports text, images, shortcodes, HTML etc. Use Source button from Rich Text Editor toolbar & customize your Modal effectively.
close-link
error: Content is protected !!