16° Az bulutlu
 • EURO 6.35
 • DOLAR 5.75

MİLLİ MÜCADELE’DE BALIKESİR… (11)

Yazarlar - 14 Eylül 2019 00:06 A A

19 Mayıs(Pazartesi) 1919: 19 Mayıs 1919 günü bir gün önce seçilen 41 kişi toplanarak aralarında bir Hey’et-i Merkeziye’yi seçmiştir. Hey’et-i Merkeziye’nin ortaya çıkışından sonra, bölgede silâhlı mücadele için, hemen mahalli düzeyde örgütlenme hareketleri teşkilâtlanarak, devlet ciddiyeti içersinde direnme hareketleri yürütülmüştür. Bu harekât, çete harekâtı değildir. Muntazam harb’dir.

Hey’et-i Merkeziye, aldıklan tüm kararlan kaleme almıştır. Bu karar defterinde, Hey’et-i Merkeziye’nin 25 Haziran 1919 gününden 27 Haziran 1920 tarihine kadar yaptığı toplantılarda, yani bir senelik süreç zarfında alınan 101 karar yer almaktadır. Esasında şunu da belirtmek de fayda var; Beş kararın numarası mükerrer verilmiştir. Bu şartlar altında, karar sayısı 106 olmaktadır. Hey’eti Merkeziye’nin Balıkesir’deki örgütlenme hareketlerini, o dönemde Ege’de Yunanistan’a karşı diğer direnme ve karşı koyma kareketleri ile mukayese edecek olursak; Genel görünümüyle Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Çerkez Ethem Bey gibi eski eşkiya reislerinin önderliğinde başlayan hareketten farklıdır. Şöyle ki; Bunların gurublanndaki insanların, kuvvetlerin ihtiyaçlarını (iaşe, ibâte ve takviye gibi….) temin etmeleri zor olmuyordu. Köylere bir haber, bir selâm göndermeleri yeterli idi. Bunlar zaman zaman zorbalık yapmaktan çekinmiyorlardı.

Halbuki, Balıkesir’deki hareket bunun tamamen zıddı bir örgütlenme hareketidir. Aydınlar önderliğinde bir gönül hareketiydi. Balıkesir Kuvayı Milliye müfrezeleri tamamen gönüllülerden oluşmuştur. Veren gönülden veriyor, alan bunu ulusal çıkar için sarfediyordu. İşte bu çalışma ile örgütlenme hareketinin organı olan Hey’et-i Merkeziye’nin, elimizdeki en önemli delili olan yazılı kaynak, Hey’et-i Merkeziye karar defterinin incelenmesi ele alınmıştır. Bunda amaçlanan, Milli Mücadele’de ilk mahalli örgütlenme hareketinin belgelerini kamuoyuna duyurmaktır. Balıkesir’de Hey’et-i Merkeziye’nin, diğer bir ifadeyle örgütlenme hareketlerinin başladığı devrede, ne Türkiye Büyük Millet Meclisi ne cepheler ne de cephe kumandanları vardı. Sadece çete hareketleri ve ferdi kahramanlıklar vardı.

Nitekim; Hey’et-i Merkeziye’nin aldığı ilk kararda; “Milli Mücadelenin gönüllü kuvvetlerle yapılmasının yeterli olmayacağı ve bu cihetle tertip olunacak cedvel mucibince asker toplanmasını” karar vermiştir. İncelediğimiz Hey’et-İ Merkeziye’nin karar defteri, Hey’et-i Merkeziye’nin yetkililerinden Mehmed Vehbi Bolak’dan günümüze intikal etmiştir. Karar defterinin incelenmesinde göreceğimiz gibi, Hey’et-i Merkeziye’nin devlet ciddiyetiyle çalışıp, Milli Mücadele’ye katkıların ve hizmetlerinin belirtilmesine ve gösterilmesinin önemi, özellikle genç kuşaklar için daha iyi anlaşılacaktır. Çalışma da bu amaçlanmıştır.

Burada sözü Doç. Dr. Zeki Çevik’e bırakalım…

““Balıkesir´deki Kuvayi Miliye hareketinin başlangıcı ile Mustafa Kemal´in Samsun´a çıkmasının mutlu bir tesadüf olduğunu dile getiren Doç. Dr. Zeki Çevik, “Bundan 92 yıl önce 16 Mayıs 1919 günü tarihte bazı tesadüfler gerçekleşti. Balıkesir´deki bu gelişmelerle Türkiye´nin genel kurtuluşunu ilgilendiren ilk adım da yine aynı tarihte İstanbul´da atılmaktaydı. 15 Mayıs 1919´da Yunanlılar İzmir´e çıktıktan sonra ertesi gün Balıkesir´e gelen telgraf sonucunda ilk örgütlenmeler 16 Mayıs 1919 günü Kuvayi Milliye Müzesi´nin arkasındaki Okuma Yurdu´nda yapılmıştır. Aynı gün birbirlerinden habersiz, aynı zamanda Milli Mücadele´nin önderi olacak Mustafa Kemal Paşa İstanbul´dan Bandırma Vapuru ile Samsun´a hareket etmiştir. Bu çok mutlu bir tesadüftür.”diye konuştu.

Batı´da ki ilk örgütlenme Balıkesir´de oldu

MUSTAFA KEMAL´İN SAMSUN´A AYAK BASTIĞI GÜN ALACA MESCİT´DE Kİ TOPLANMANIN AYNI GÜNE DENK GELDİĞİNİ DE BELİRTEN ÇEVİK, “19 MAYIS 1919 GÜNÜ MUSTAFA KEMAL PAŞA 9. ORDU MÜFETTİŞİ OLARAK SAMSUN´A AYAK BASTI. AYNI GÜN BALIKESİR´DE İLK ÖRGÜTLENME BİR MECLİS DAHİLİNDE ALACA MESCİT´DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 41 KİŞİNİN KATILIMIYLA YÖNETİM KURULU SEÇİLEN ORJİNAL ADIYLA BALIKESİR KARESİ REDDİ İTTİFAK HEYETİ OLUŞTURULDU. BÖYLECE SAMSUN´DA MUSTAFA KEMAL PAŞA´NIN BAŞLATTIĞI HAREKET DOĞU BÖLGELERİNDE DEVAM EDECEKTİR. BATI´DA Kİ HAREKETLERİ DE BALIKESİR ÜSTLENECEKTİR. Buradaki heyet 4 mahalli kongre bir de bölgesel olan Alaşehir Kongresi´yle 16-25 Ağustos 1919 tarihinde örgütsel hale gelmiştir. Alaşehir kongresi sonrasında Mustafa Kemal ve heyeti Sivas´a gelmişlerdir ve ilk haberleşme o zaman gerçekleşmiştir.”dedi.

İlk ve son kurşun Balıkesir´den atıldı.

Milli Mücadele döneminde ilk ve son kurşunun Balıkesir´den atıldığını belirten Doç. Zeki Çevik, “Bu haberleşme neticesinde Batı Anadolu´da bu bölgede Kuvayi Milliye cephelerini organize eden, lojistik desteği kuran ve adeta bir devlet gibi çalışan Reddi İlhak Teşkilatı 29 Mayıs 1919´da Ayvalık´a giren Yunan askerlerinden sonra oluşturulan cepheler, bizim silahlı keşiflerimizin ilk kurşunu 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından Ayvalık Cephesinde atılmıştır.” (Balıkesir Politika Gazetesinin haberinden alınmıştır.)

*Burada bir nokta koyup o günlerin Balıkesir’ini gözden geçirmede fayda vardır:

“Milli, Mücadele Dönemi başlarında Balıkesir’de, bir tek karayolu olduğunu görüyoruz. Söz konusu karayolu Balıkesir’i, Bandırma ve Edremit Körfezine bağlıyor ve uzunluğu 175 km… Bu sebepten yörenin Doğu ve Orta Anadolu bölgesiyle ilişkisi de yoktu. Bu yolda ulaşım, ilkel olarak at, at arabası ve çok iyi hava koşullarında nadir de olsa araba gibi araçlarla yapılıyordu. Ulaşım yeterli düzeyde olmadığından Balıkesir ile diğer bölgeler arasında gerekli olan iletişim de mevcut değildi. Bu durum dolayısıyla kamuoyunun ortaya çıkmasını olumsuz yönde etkiliyor ve geciktiriyordu.

Görüldüğü üzere gerek öğrenci, gerekse okul sayısı da(Rüştiye düzeyinde) düşüktü. Aynı durumu İlkokul sayısında ve devam eden öğrenci miktarında da görmek mümkündür. Kamuoyunun oluşmasında etkin bir faktör olan okur-yazar oranı, Milli Mücadele Döneminin başlangıcı olarak nitelendirebileceğimiz Mondros Mütarekesi döneminde oldukça düşüktür. (Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen sonra, özellikle işgal edilen yörelerde reaksiyonlar belirmeye başladı. Bu karşıt reaksiyonlar, Milli Mücadele Dönemini başlatan kıvılcımlar oldu.)

Balıkesir’de 1.Dünya Savaşı öncesi,

1899 tarihli Hüdavendiğar Vilâyet Salnamesine göre bazı öğrenci sayılan şöyledir;

OKULLAR………………………Öğrenci Sayısı

Balıkesir Mekteb-i İdadisi…………….66

Bandırma Rüştiyesi……………………87

Edremit Rüştiyesi………………………49

Bigadiç Rüştiyesi………………………53

Osmanlı Devleti’nde kamuoyunu oluşturan ikinci ve üçüncü unsurlarda daha önce de belirttiğimiz gibi, EŞRAF (Zade’ler) ve HALK TABAKASI (Avam)dır. Osmanlı Devleti’nde ülke İtilâf Devletleri tarafından işgal edildikten sonra, Anadolu’nun dört bir yanında kurulan direniş derneklerinde yönetici durumda olanların büyük bir kısmı “eşraf’ denilen toplumsal sınıfdan çıkmıştır. Eşraftan olan kimseler, orjin olarak köklü ailelerden geldikleri için, genellikle “zade” lakabım taşıyorlardı. Köklü ailelerden gelen eşraf; Toprak mülkiyeti, ticaret az da olsa sanayi yoluyla ekonomik gücü elinde bulundurmaları ile birlikte şeyhler, ulema ve aşiret reisleri vasıtasıyla da dini gücü de ellerinde tutmaları nedeniyle önemli bir toplumsal güç idiler. Bu nedenle Milli Mücadele’de çok etkin rol oynadılar. Nitekim, Milli Mücadele’de Balıkesir’de örgütlenme hareketlerinde, Balıkesir Kongrelerinin yapılmasında aydınların rolü çok önemlidir. Balıkesir bu dönemde kısmen de olsa bu birikime sahipti.

Ancak Balıkesir için en önemli kırılma anı, Balkan Savaşları sırasında, Selânik Sultanisi’nin öğretmenleriyle birlikte Balıkesir’e nakledilmiş olmasıdır. Önceleri yatılı ve 12 sınıflı olan okul, 1918’den itibaren gündüzlü eğitime başlamıştı. Bu arada Balıkesir’de sonraları Necati Bey İlköğretmen Okulu adını alan Öğretmen Okulu da 1910 yılında açılmıştır. Milli Mücadele döneminde öğretmenlerin payı çok büyüktür.”

Balıkesir de başlayan ve geniş bir bölgeye komutanlık ederek liderlik yapan Kuvayi Milliye güçleri bu süreçte düşmana karşı çok şiddetli bir şekilde mücadele etmiş ve direnmişlerdir. Öyle ki o günkü adı Giresun olan Savaştepe de çok şiddetli, çok kanlı savaş yaşanmış ve düşman püskürtülmüştür. Bu kahramanlığından ötürü adı SAVAŞTEPE olmuştur. 10 KASIM 1920 de alınan bir kanun ile Mustafa Kemal’in güçlerine, ordusuna, Ankara da kurulan TBMM’ne katılınmıştır. Bu 13 aylık sürede yaşanılan şiddetli çarpışmalar da düşmana epey zayiat verdirilmiş ve moral kaybı yaşatılmıştır. Ve en önemlisi Mustafa Kemal’e ihtiyacı olan süre kazandırılmıştır. Balıkesir’e alınterinin hakkı olan Kuvay-ı Milliye unvanı mutlaka verilmelidir … (devam edecek)

Bu haber 173 kez okundu.
Yazarlar - 00:06 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  “VATANDAŞIN BORCUNU SİLMEYE VAR MISINIZ?”
  CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerji şirketleri yerine vatandaşın takibe düşen tüketici kredileri ile 20 milyar lirayı aşan kredi kartı borçlarını silmesini önerdi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin de 700 milyar lira civarında takibe düşen kredi borcu olduğunu belirten Akın, “Gelin bu borçları da silelim. Esnafın, çiftçinin borçları da her […]
 • 02
  İTİCİ…
  Türk Dil Kurumu’na bakalım; iki anlamı var “itici” kelimesinin: Birincisi, “itme işini yapan”, İkincisi, “soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, antipatik”. Tahmin edersiniz ki bu yazı, kelimenin birinci anlamıyla ilgili değil. Toplum tarafından itici bulunan kısımla ilgili. Çünkü toplum, artık “haberin anında ulaşılabilir olması” ve internetin de getirdiği olanaklar ile çeşitli konularda hassasiyet düzeyini artırmış durumda. Örneğin […]
 • 03
  DÜNYA TEMİZLİK GÜNÜ’NE BALIKESİR KATKISI
  Dünya Temizlik Günü’nde Balıkesirliler de 5 ayrı noktada çöp toplayarak doğaya sahip çıktı. Dünya genelinde Let’s Do It Foundation öncülüğünde, Genç Liderler ve Girişimciler Türkiye (JCI Türkiye) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen; Dünya Temizlik Günü’nde Balıkesir’de İkizcetepeler Barajı, Gökçeyazı, Bandırma, Güre ve Ayvalık’ta doğaya atılmış çöpler temizlendi. JCI Balıkesir Yönetim Kurulu üyesi ve JCI Balıkesir Lets Do It […]
 • 04
  ÖREN SAHİLİNDEN 700 KİLO ÇÖP ÇIKTI!
  Burhaniye’de Dünya Temizlik Günü’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri  ve  vatandaşlar Ören sahilinde çevre temizliği yaptı. Ören plajında yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte birkaç saatte 700 kilo çöp toplandı. Burhaniye’de Kaymakamlık, Belediye ve Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO iş birliği ile düzenlenen çevre etkinliği ilgi gördü. Etkinliğe sivil toplum örgütleri de destek verdi. Ören meydanında toplanan […]
 • 05
  POSTMODERN SÜREÇTE EĞİTİM … ALİ TÜRER (*)
  Postmodern Akımı Lyotard, J.Baudrillard, M. Foucault, Frederic Jameson ve Jacques Derrida gibi düşünürler tarafından geliştirildi. Bazı düşünürlerin Nietzsche’nin çöküş belirtisi olarak gördüklerini (Dekadans) Postmodernizmin habercisi olarak gördüklerini,  Feyarabent’in “Yönteme Hayır” yaklaşımının bu akımı beslediğini belirtelim. Bu akım dünyada etkisini, ağırlıklı olarak 1980’lerden itibaren hissettirmeye başladı. Piaget ve Vygotsky tarafından geliştirilen öğrenme kuramı “Yapılandırmacılık”, Postmodern süreçte […]

YAZARLARIMIZ

 • POSTMODERN SÜREÇTE EĞİTİM … ALİ TÜRER (*)

  Postmodern Akımı Lyotard, J.Baudrillard, M. Foucault, Frederic Jameson ve Jacques Derrida gibi düşünürler tarafından geliştirildi. Bazı düşünürlerin Nietzsche’nin çöküş belirtisi olarak gördüklerini (Dekadans) Postmodernizmin habercisi olarak gördüklerini,  Feyarabent’in “Yönteme Hayır” yaklaşımının bu akımı beslediğini belirtelim. Bu akım dünyada etkisini, ağırlıklı olarak 1980’lerden itibaren hissettirmeye başladı. Piaget ve Vygotsky tarafından geliştirilen öğrenme kuramı “Yapılandırmacılık”, Postmodern süreçte […]
 • İTİCİ…

  Türk Dil Kurumu’na bakalım; iki anlamı var “itici” kelimesinin: Birincisi, “itme işini yapan”, İkincisi, “soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, antipatik”. Tahmin edersiniz ki bu yazı, kelimenin birinci anlamıyla ilgili değil. Toplum tarafından itici bulunan kısımla ilgili. Çünkü toplum, artık “haberin anında ulaşılabilir olması” ve internetin de getirdiği olanaklar ile çeşitli konularda hassasiyet düzeyini artırmış durumda. Örneğin […]
 • İLÇELERİMİZ NASIL KURTULDU

  Sındırgı’nın kurtuluşundan sonra millî müfrezeler üç gruba ayrılmış, biri Kırkağaç-Soma yönünü temizlemeğe, biri Bigadiç-Balıkesir yönüne, diğeri Dursunbey-Kepsut yönüne gitmişlerdi demiştik. Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut kurtulduktan sonra Balıkesir kurtarılmış, sıra diğer ilçelere gelmişti.Kıyı bölgesi hariç düşman diğer bölgelerden çekilmiş ve İbrahim Ethem Bey ilçelere telgraflar çekerek buraların ileri gelenlerinden birer Müdâfaa-i Hukuk Hey’eti kurdurmuş, gerekli yerlere […]
 • YEDİEMİN!…

  Maliye Bakanlığı kontrolünde “Borçlanma Genel Müdürlüğü” adında bir birim oluşturuldu. Bu birimin yakın bir zamanda borç veren kuruluşların kontrolüne geçeceğini öngörmek için kâhin olmaya gerek yok, biraz tarih bilgisi yeter. Kısa bir tarih turu atalım mı? 1838 İngiliz ticaret anlaşmasıyla yabancılara ticari ayrıcalıklar verilir. 1856 ilk borçlanmadır. Islahat fermanıyla ayrıcalıklar artırılır. 1861 Osmanlı Galata bankerlerine […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • ANIT AĞAÇ GÖLGESİNDE KIZILKEÇİLİ

  Can dostum bisikletim ile, Altınkum’dan Kızılkeçili ve Zeytinli’ye gitmekten çok keyif alıyorum. Zeytin ağaçlarının eşlik ettiği bu güzergah , oldukça cömert. Yolun sonunda doğa, kültür, sanat, adına var olan bütün güzelliklere ulaşıyorum. Edremit-Çanakkale yolu üzerinde hepimizin bildiği gibi pek çok alışveriş merkezi ve restoran hizmet veriyor. Kazdağları’nın eşsiz güzelliğini yaşamak varken, buralarda vakit geçirmek hiç […]
 • KAZDAĞLARI’NDAN MARMARA’YA, SUSURLUK ÇAYI’NDAN GÖNEN’E…

  Bu yaz Balıkesir’de gündemi çevre olayları belirledi.Özellikle Çanakkale Kirazlı’dan Havran Demirtepe’ye, Balya Orhanlar’a kadar uzanan altın arayışı Balıkesir’de çevrecilerin haklı tepkilerini getirdi. Bu konuda yazılmadık, söylenmedik laf kalmadı. 5 Ağustos’taki büyük buluşmada görme engelliler bile vardı ama gerçekleri görmek istemeyen bazıları hala “Kirazlı Kazdağları’nda değil, Kazdağlarına 40 km uzaklıkta” demeyi sürdürüyor.Bazıları ise Edremit Körfezi’ndeki yapılaşmaya […]
 • YÖRSAN VE KAYSÜT … ERDOĞAN DUR

  Tarım ve hayvancılığın Balıkesir için önemi çok büyüktür. Büyüklüğü, Balıkesir topraklarında nüfusun yüzde 35’ine yakınını oluşturan, 400 bin civarında nüfusun bu sektörden geçiniyor olmasından; Türkiye gıda üretimine temel oluşturmasından; topraklarının tarıma ve hayvancılığa elverişli olmasından ve bitkisel eko sistemin hayvan etine kattığı bulunmaz nefasetten kaynaklanıyor. 2000’li yıllarla birlikte Balıkesir Hayvancılığı yeni bir boyuta geçiş yaptı. […]
 • AYAKLI GASTE RÖPORTAJI- İLYAS SALMAN

  Kitap, kitabın sayfalarına dokunmak, kağıdın o kendine özgü kokusuyla, içindeki dizili harflerden oluşan sözcüklere gözle dokunmak. Okumak. Anlamak. Başka dünyaların sessizce neler dediğini algılamak. Hayal etmek, gözünde canlandırmak,  bunlar az şeyler mi ?Okunan her kitap bittiğinde kocaman bir dünyanın içinden geçip, dağarcığımızı doldurmak. Dolu dolu yaşamak bir anlamda.Edremit 3. Kitap Fuarı alanına o gün erkenden […]
 • NEFES – Hakan TOPALOĞLU

  Soluk da diyebilirsiniz. Dua anlamı da taşıyor, duman anlamı da. Hatta şiir anlamı da taşıyor nefes. Nefes, aynı zamanda bir film ismi. Hani komutanın askerlerine “sen uyursan herkes ölür” diye bağırdığı film. Nöbette uyumanın ölüme yol açacağını anlatan efsane replik. Ölümün bizi uykuda yakalaması sadece terörün bir sonucu mu?.. Değil elbette. Araç kullanırken uyursanız, ölürsünüz. […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘BİZ 9 KARDEŞİZ’- İbrahim ERGÜL

  Hafta sonu Balıkesirliler Dernekleri Platformu’nun (BALDEP) Gönen’de gerçekleştirilen 8’nci çalıştayını takip ettim.Programın termal oteldeki ikinci bölümü yarım saat geç başlayınca,benim gibi toplantıya saatinde önce gelen Ahmet Akın’la daha geniş sohbet etme fırsatım oldu. Ahmet Akın’ın TBMM de Balıkesir’i temsil eden dokuz milletvekilinden biri olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’la daha […]
 • GÖNÜL KAPISI, PENCERE ARALIĞI… İhsan DURAK

  “Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin…” Şarkı ve türkülere konu olan gönül penceresi insanların ilgisini çeker. Gönül üzerine şarkılar, türküler düzenlerler. Nasıl bir organ, duygu, düşünce ve oluşumdur ki bu kadar insanı ve insanlığın ilgisini çeker.Gönül dağı boran boran…Gönül sana nasihatim var. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin… Gönül gel seninle muhabbet edelim.. Sevdayla Uslandı Gönlüm Deli […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • 30 AĞUSTOS’U BİLMEYEN ZAVALLILARA … Nedim ISPARTA

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demiş. Doksanlı yılların başında Görsel Yayınlar Bölge Müdürüyken 3 yıl Kütahya bölgesinde çalıştım. O  zaman Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan arkadaşımın davetlisi olarak 30 Ağustos’ta 2 yıl törenlerde protokolde bayramı izleme fırsatı buldum. Cepheleri ve şehitlikleri gezdim. Atatürk kendisine […]
 • SİYASET ÜSTÜ ŞEHİR ŞURASI

  Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın Şehir Şûrasındaki açıklamalarını dikkatle okudum. 20 ilçe ile birlikte siyaset üstü bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, “Stratejik planlamayı pas geçmek veya yeterince iyi düşünmeden kağıt üstünde bırakmak şehre, yaptığımız işe haksızlık olur” Şimdi tabii bizim yaşımızda olan birçok kimse bunları okuduğunda, “Biz ne stratejik planlamalar gördük” diyeceklerdir ki, biraz […]
 • KÖKLER DALLAR YAPRAKLAR… Saffet NAYİR

  Zordur kararsız kalmak. Nereye gideceğine, kiminle yoluna devam edeceğine karar verememek ağaçtan düşen yaprak misali. Koptuğu ağaç belli, dal belli ama düşeceği yer belli değil…Dikkat ediniz bir zamanlar Adalet Partisi’nden ayrılan Demokrat Parti artık sadece tabela partisi konumuna düşmüştür. CHP’den ayrılan DSP aynı kaderi paylaşmıştır. Yine CHP’den kopan SHP kaçınılmaz kaderi paylaşmış tarihin çöplüğüne çoktan […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • EVLAT ACISI… SESİNİ DUYAN VAR MI?.. Tanyol KIPÇAK

  Ülkemizde ilk kez “Cumartesi anneleri” olarak “evlat acısını hissedenler” 1995 yılında İstanbul’da gündeme gelmişti..Yirmi yıldan fazla her cumartesi günü Galatasaray’da “oturma eylemi” yaparak “kaybolduğunu iddia ettikleri yakınlarını ve faili meçhul cinayetlere kurban giden yakınlarının faillerini arayan” bir topluluk olarak seslerini duyurmuşlardı..Hatırladınız mı?..Duydunuz mu?..Sağır sultan bile duydu!..Son günlerde ise Diyarbakır’da “terör örgütü” tarafından “dağa kaçırılan çocuklarını […]
 • BANDIRMA “KADINA YÖNELİK ŞİDDETE” HAZIR OLSUN

  Başlık biraz sizleri rahatsız etmiş olabilir ama geçtiğimiz günlerde kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un durumu acı bir ders olarak karşımıza çıktı ve bizler bir kez daha çaresizlikle yüzleştik. Kadına yönelik şiddetten her birimiz sorumluyuz ama yaşanan vahşet dolu cinayetlere rağmen pek bir şey yapmıyor, hatta yapanların da engellendiğine tanık olup sesimizi çıkartmıyoruz. Konuyu […]
 • ARDA&İLKAY… UĞUR SATILMA

  2015 yılında, o tarihte görev yaptığım Dursunbey Atatürk Ortaokulu’nca hazırlanan ve benimde koordinatör olarak yer aldığım Ailenle Kucaklaş, Zararlı Maddelerden Uzaklaş projesi, Arda Turan, İlkay Gündoğan, Naz Aydemir Akyol gibi dünya çapında sporcuların desteği ile bir anda ilçe sınırlarını aşmış ve tahmin edilenden çok daha fazla insana ulaşmıştı.  Basketbol sevgisi ile çocuklarımızı olumsuz ortamlardan uzak […]
 • ÖNCE AHLAK, KÜLTÜR, PAÇOZ KÜLTÜRÜ… SANA NE …

  Son günlerde Kaya Erdem’in “Demokrasi’nin Elli Yılı” kitabını elimden düşürmez oldum. Okuyorum, üstüne düşünüyorum… Kaya Erdem sıradan bir insan ama sıradan bir siyasetçi değildi. İngiltere’de Londra Büyükelçiliği’nde 6 yıl görev yapmış. Görev yaptığı sırada kızı ilkokula bu ülkede gitmiş… İlkokul son sınıfta okurken baba-kız sohbet ederken kızının anlattıkları ilgisini çekiyor ve kitabına alıp yazmış. Kızı […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 100.237
  -0,10%
 • ALTIN 280.12
  1,64%
 • DOLAR 5.748
  0,51%
 • EURO 6.354
  0,54%
sanalbasin.com üyesidir
BLANK style is purely built for customization. This style supports text, images, shortcodes, HTML etc. Use Source button from Rich Text Editor toolbar & customize your Modal effectively.
close-link
error: Content is protected !!