DOLAR 32,3008 % -0.03
EURO 35,0677 % 0.35
STERLIN 41,5301 % 0.23
FRANG 36,0418 % -0.26
ALTIN 2.398,40 % -0,69
BITCOIN 67.796,00 0.001
Yayınlanma Tarihi :

MİLLİ MÜCADELE’DE BALIKESİR … (10)

MİLLİ MÜCADELE’DE BALIKESİR … (10)

17 Mayıs (Cumartesi)1919: Alınan karar gereğince 17 Mayıs günü İzmir’e gitmek için yola çıkan Zarbalı Hulusi(ZARPLI) Bey, İzmir’e gidemeden Manisa’dan geri döner.

17 Mayıs gecesi ikinci defa Hulüsi Bey’in evinde toplanan heyet, işgale karşı direnmenin protestolarla halledilmeyeceğini, mutlaka silahlı mücadele yapma gereğinin ortaya çıkacağını ancak hükumetin tavrının bilinmemesi ile Rum ve Ermeni vatandaşlarımızı da tedirgin etmemek adına böyle bir karar almaktan çekinmiştir. Heyetin bu denli çekingen davranmasına yol açan faktör ise şehrin çok küçük bir bahane ile doğrudan doğruya İtilaf Devletleri yada Yunanistan tarafından işgal edilebileceği endişesi taşıyor olmasıydı. Bunun yanında şehrin ileri gelenlerinin bazılarında Amerikan mandacılığı isteme fikrinin hakim olması da çekingenlikte etkin rol oynamıştır. Ayrıca vatandaşların bir kısmı da savaş konusunda çekingen duruyordu.

Bütün bu endişelere rağmen heyet, daha geniş bir kadroyla çalışma düşüncesi içine girmeye karar verdi. Gizliliğin ön planda tutulmasına azami özen gösterildi. Evlerde yapılan toplantıların gayrimüslimlerin gözlerinden uzak yerlerde yapılması ile 18 Mayıs günü Alaca mescitte bir toplantı yapılmasına karar verilir.

*İstanbul basını, İzmir’in işgali haberini açık olarak bugün yazabildi.
*Yurdun birçok yerinde, mitingler yapılarak, İstanbul’a telgraflar çekiliyor.
*Yunanlılar Çeşme’yi işgal etti.
*Mustafa Kemal’e verilen müfettişlik göreviyle ilgili talimat yazısı, Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi.

*Lozan’da Türk kongresi…

18 Mayıs(Pazar) 1919: Muhaliflerin ve gayrimüslimlerin dikkatini çekmemek için de toplantıya katılması istenenlere “Alaca Mescit’te mevlide buyurun” denilerek davette bulunulmuştur. Vehbi bey, toplantıya katılanlara ayağa kalkarak bir konuşma yapar. Konuşmasında: “İzmir’in işgali ve daha sonra ortaya çıkan faciadan” bahsettikten sonra: “Bu faciaların Balıkesirlilerin başına gelmesi yakındır. Bu iş, yazışma, protesto ile engellenemez. Yapılacak ilhakı fiilen reddetmek için, “Redd-i İlhak Cemiyeti” kuralım. Bu cemiyete girmek, her Müslüman’ın borcudur. Bizim atacağımız her kurşun, Şark ve İslam aleminin ebedi kurtuluşuna, yoksa maazallah ebedi esaretine sebep olacaktır.” diyerek yapılması gerekenleri anlatmış daha sonra bunları gerçekleştirmek için “her türlü karar almaya yetkili” bir heyetin seçilmesini teklif etmiştir.

Maarif Müdürü Sabri ve Reji Müdürü Nazmi Beylerin konuşmaları ve konu üzerine yapılan müzakereler sonrasında hiçbir siyasi düşünce gözetilmeden Redd-i İlhak faaliyetlerini yürütmekle görevli ve her türlü karar almakta tam yetkili olan ve istikbalde Milli Mücadele tarihinde Balıkesir’i devletleşen bir teşkilat yapısına kavuşturacak olan 41 kişi tespit edilir. Alaca Mescit toplantısının sonucu Milli Kurtuluş Savaşı için adeta bir dönüm noktasıdır. Balıkesirliler, vatanın kurtuluşuna kadar, İtilâf Devletlerinin işgaline karşı, silâhlı mücadeleye karar vermelerinin tarihi; 18 Mayıs 1919’ta Alaca Mescit’te yaptıkları bu toplantıdır. Harp kararı, Balıkesir’de Alaca Mescit’teki toplantı sonucu hüküm altına alınmıştır. Bunun sonucunda seçimlere geçilerek, Alaca Mescit’te her türlü karar almaya yetkili 41 kişiyi belirlediler.

1) Karesi Meb’usu Vehbi Bey, 2) Siverek Meb’usu Vehbi Bey, 3) Müftü Nennicizâde Abdullah Efendi, 4) Belediye Reisi Hâfız Mehmed Emin Bey, 5) Abdulgafur Efendi, 6) Zarbalı Hulusi Bey, 7) Tireli Sabri Bey, 8) Dâvâvekili Sadettin Bey, 9) Kocabıyık Mehmet Bey, 10) Abdüsselâmzâde Cemil Efendi, 11) Arap Sadeddin Bey, 12) Beypazarlı Hâfız Mehmed Efendi, 13) İbrahim Bakır Efendi, 14) Kuyumcuzade Ali Efendi,
15) Abdülaziz Mecdi Efendi oğlu Ahmed Nur Bey, 16) Davavekili Said Bey, 17) Ocakîzâde Talat Bey, 18) Eski Nüfus Müdürü Hakkı Bey), 19) Marmara Nahiyesi Müdürü İsmail Hakkı Efendi, 20) Giritlizâde Muhiddin Bey, 21) Ahmet Vehbi Bey, 22) Gönenli Osman Bey, 23) Kunduracı Nuri Usta, 24)Jâvâvekili Süleyman Sadi Bey, 25) Laz Hacı Mustafa Efendi, 26) Hoca Âsim Efendi, 27) Budakzâde Hâfız İsmail Efendi (Melekzâde Hacı Hâfız Mehmet Efendi, 28) Hâfız Eminiddin Efendi, 29) Hafız Haydar Efendi, 30) Muzaffer Efendi, 31) Emekli Binbaşı Ahmet Bey, 32) Alaybeyi Rıza Bey, 33) Kadızade Mustafa Efendi (Hoca Süleyman Vehbi Efendi), 34) Yörük İbrahim Efendi, 35) Keşkekzâde Hacı Eşref Efendi, 36) Yırcalızâde Şükrü Efendi, 37) Basribeyzâde Şevki Bey,
38) Somali Hacı Hâfız Kâzım Şükrü Efendi, 39) Silahçı Şevki Bey, 40) Arnavut Rasim Bey, 41) Hacı Kâmil Efendi.

(Seçilen bu 41 kişi içinde sadece vatanseverler bulunmuyordu, bunların dışında müdafaa karşıtı olanlarda vardı. Bu müdafaa karşıtları ise ileride bozgunculuk yapmamaları amacıyla hey’ete alınmışlardı. İçlerinden bazıları “siyasi düşünceleri sebebiyle çalışmalara devam edemeyeceklerini ileri sürerek” ayrılmışlar ve yerlerine başkaları getirilmiştir. Bu sebeple heyetten ancak 10-15 kişi devamlı ve faal olarak çalışmalara katılmıştır.)

*Balıkesir Jandarma Alay Kumanda, Jandarma Genel Komutanlığı’na çektiği telde, İzmir’deki katliam ve yağmayı haber verdi. Ayvalık’ta Rumların işgale hazırlandıklarını, her yanda büyük bir heyecan ve galeyan olduğunu bildirdi.

19 Mayıs(Pazartesi) 1919: Üç gün önce Bandırma Vapuru ile İstanbul’dan ayrılmış olan 9. Ordu Birlikleri Müfettişi Mustafa KEMAL ve yanındakiler, sabah saat 07.00’de Samsun’a ulaştılar. Mülki ve askeri ileri gelenler tarafından karşılandılar.(devam edecek)

Kaynak : Vecdi YILMAZ

YORUM YAP