Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

ÇEVRE MECLİSİ KURULMALI !

ÇEVRE MECLİSİ KURULMALI !

Balıkesir ve Altıeylül Kent Konseyleri genel kurullarını gerçekleştirdi. Kent Konseyi içerisinde Meclisler ve alt çalışma grupları belirlendi. Geçen dönemlerde talebimiz vardı ama bu genel kurulda da ÇEVRE MECLİSİ’nin oluşturulmadığını gördük… Dünyada, ülkemizde ve ilimizde büyük çevre sorunlarıyla karşı karşıyayız. Tehlike kapıya dayandı.. Bu yıl iklim krizinin etkilerini iyice hissettik… Sorunları nasıl çözeceğiz?

Yapılan araştırmalara göre , dünya genelinde KENTLER gerek kapladıkları alanlar, gerekse tüketimleri ile doğal varlıkların kaybının %75’inden, enerji kullanımının %60-75’inden ve sera gazı salımlarının %70’inden sorumludur. Bu veriler iklim değişikliğinde kentlerin önemli bir payı olduğunu göstermektedir. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı hava olayları; seller, soğuk ve sıcak hava dalgaları ile uç değerler de yine en fazla kentleri etkilemektedir. Türkiye nüfusunun %92,8’inin il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor olması , dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kentlerin bir yandan iklim değişikliğinin sorumlusu olduğu diğer yandan da iklim değişikliğinin etkilerine yoğun biçimde maruz kaldığını göstermektedir. İklim değişikliğinin etkisini artırması ile kent planlama ve yönetiminin doğrudan ilgisi bulunmaktadır.

Yasal ve toplumsal alanlarda Balıkesir’de mücadele veren STK, platform, inisiyatif ve bireysel katılımcılarla Anayasa’da hüküm altına alınmış olan yaşam hakkımızın, aynı çerçevede sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkımızın, kentsel haklarımızın, doğanın haklarının yok sayılarak sürdürülen/sürdürülecek olan politikalara karşı güç birliği ile, ortak söz söylemek , mücadele etmek ve sorunların çözümüne dönük projeler üretmek, katkı sunmak için, “Balıkesir Kent Konseyi ÇEVRE MECLİSİ” kurulmasını talep ediyoruz.

Bu meclis içerisinde; katılımcılık, sürdürülebilirlik, yaşanabilirlik, hoşgörü ve uzlaşma ilkeleri ışığında, düşüncelerini açıkça söyleyebilme, çözüm üretebilme, karar alabilme ve uygulayabilme mekanizmaları geliştirmeyi sağlayan ve kentin çevre ve ekoloji sorunlarına sahip çıkan, çevre ve ekoloji mücadelesine odaklı, kentin olduğu kadar kırsalın ve doğal yaşamın da savunuculuğunu yapmak, istiyoruz.

ÇEVRE MECLİSİ kurulması talebimizi Balıkesir Kent Konseyi Başkanlığına ve Altıeylül Kent Konseyi başkanlığına yazımızla ilettik. Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sayın Sevinç Baykan ÖZDEN hanımı ziyaretimizde sözlü olarak da ilettik. Çok sıcak karşılandık. İlk yürütme kurulu toplantısında görüşüleceğini söyledi. Olması gerektiğini söyledi. Altıeylül Kent Konseyi Genel Kurulunda divan başkanlığına ve seçilen konsey başkanına talebimizi ilettik. İlk yürütme kurulu toplantısında görüşüleceği sözünü aldık.

Takipçisi olacağız. Gezegenimizdeki tüm canlılara karşı sorumluluğumuz var. Bu bilinçle hareket etmeliyiz.

Başka DÜNYA yok !

 

Metin KUTER
TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi

Kaynak : Metin Kuter

YORUM YAP