“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS VE MİMARLAR EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR”

Yayınlanma Tarihi :
“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS VE MİMARLAR EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR”

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 657 sayılı yasada değişiklik içeren bir teklif görüşülecek. TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici bu görüşme öncesi yazılı bir açıklama yaparken, yetkililere “Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarına ve taleplerine, seslerine kulak verin.” diye seslendi.

“Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve ekonomik sorunlarının çözümü hedefiyle bazı düzenlemeler yapılması zorunluluk haline gelmiştir.” diyen Dikici, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“Mühendis, mimar ve şehir plancılarının özel hizmet tazminat tavan oranı artırılmalıdır. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücret ve özlük haklarında iyileştirme istiyoruz. Kamuda mühendis, mimar ve şehir plancıları için yeterli istihdam, adil atama istiyoruz.
Çalışanlarımızın alım gücünü ücret ve vergi politikaları yoluyla yükseltmek mümkündür. Ülkemizde vergi yükünün çalışanlarımızın omuzlarına yüklendiği de açık bir gerçektir. Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükü hafifletilsin.

Kamuda ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesini, çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesini istiyoruz.
Kamu çalışanlarının işe alım ve görevde yükselme aşamalarında her türlü cinsiyetçi, mezhepçi, ırkçı ve diğer ayrımlara son verilmelidir.
Yeterlilik ve liyakat ilkeleri işe girişten emekliliğe değin ölçülebilir somut ölçütlere bağlanmalıdır.
Kamu hizmetlerinin güvencesiz, kiralık, taşeron, geçici, sözleşmeli personeller aracılığıyla gördürülmesi anlayışından derhal vazgeçilmelidir.
Ünvanımıza uygun, kalıcı, güvenceli kadroda istihdam edilmek istiyoruz.” (balikesir24saat.com)

 

YORUM YAP