DOLAR31,1462% 0.13
EURO33,8270% 0.06
STERLIN39,5322% 0.1
FRANG35,4249% 0.21
ALTIN2.035,70% 0,18
BITCOIN1.784.1106.629

KADINLAR İÇİN TARİHSEL EŞİK

Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :
KADINLAR İÇİN TARİHSEL EŞİK

DİSK, KESK, TMMOB, TTB , SMMMO Balıkesir Bileşenleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi bir araya geldi. Yapılan açıklamada “Yaklaşan 8 Mart, kadınların erkek-devlet-sermaye şiddetine ve sömürüsüne karşı, direnişi ve dayanışmayı daha güçlü örgütlemesi için tarihsel bir eşiktir. Bu yıl 8 Mart’ı bizi yok sayan, değersiz gören, varlığımızdan korkan bu sömürü düzenine karşı ‘söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var’ şiarıyla karşılayacağız ” denildi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), Serbest Muhasebeci  Mali Müşavirler Odası (SMMMO)  Balıkesir Bileşenleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesi  KESK Eğitim–Sen Balıkesir Şubesinde bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıya KESK adına Sultan Aydın, TMMOB adına Betül Dikici, TTB adına Aslı Yıldız, SMMMO adına Sema Karaman  katıldı.

Yapılan ortak açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Neoliberal kapitalizmin uzun süredir güvencesizlik ve yoksulluk kıskacında kadın emeğini ve bedenini, daha fazla denetim altına alma çabası pandemiyle birlikte hız kazanmıştır. Sermayeye sonsuz sömürü alanı yaratma çabası kadın emeği üzerinden gerçekleştirilmek istenmektedir.
Kadın yoksulluğu ve işsizlik oranı ülke tarihinde görülmemiş düzeyde artmıştır. Pandemide yaygınlaştırılan esnek ve güvencesiz çalışma biçimleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan yapısal sorunlar nedeniyle kadınlar açısından çok daha ağır sonuçlar yaratmıştır.
Sermayedarlar ve kapitalist devletler tarafından kadınların ücretli emek gücü de pandemi fırsatçılığıyla ev içerisine hapsedilmeye çalışılmakta ve bin yıllardır hane içindeki görünmeyen kadın emeği sömürüsü yeni biçimler kazanarak derinleştirilmeye çalışılmaktadır.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ HEDEF ALINDI”

“Tekçi, gerici, militarist ideolojiye sahip iktidar blokunun kadınlara dönük cinsiyetçi saldırıları da bu süreçte yeni boyutlar kazanarak devam etmiştir. Alınan tedbirlerin yetersiz olması, karantina döneminde, birçok kadın için ev içi şiddet riskini artırmış ve şiddete uğradığında kadınların alabileceği desteklerin kısıtlanmasına yol açmıştır.
Tam da böylesi bir süreçte hali hazırda uygulamadaki eksikleriyle birlikte cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılan herkes için güvence sayılabilecek İstanbul sözleşmesi, siyasal iktidar tarafından hedefe alınmıştır. Eril yargının cezasızlık politikaları kadına yönelik şiddeti özendirmeye devam ederken hayatta kalmak için öz savunmasını gerçekleştirmek zorunda kalan kadınların meşru müdafaa hakkı ise yok sayılmaktadır.”

“MAKBUL KADIN YARATMA ÇABASI VAR”

“Kadınların toplumsal özne olarak yaşamın içerisinde yer alması istenememekte, tek adamlığa dayalı yeni rejime uygun makbul kadın yaratma çabası, muhalif kadınlar üzerinde baskının da artmasına neden olmaktadır. Üniversite öğrencilerinden, siyasetçilere, sendikacılardan, gazetecilere keyfi hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar yaşanmaktadır. Gözaltılarda ve cezaevlerinde çıplak arama dayatılmaktadır.”

 ”SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR”

“Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlik, ayrımcılık ve sömürünün derinleşerek yaygınlaşması yanında ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kadınlar emekleri, bedenleri ve kimlikleri üzerindeki tahakkümü kırmak için yürüttükleri kararlı mücadeleyle iktidarlara geri adım attırmayı başarmakta ve geleceğe dair umudu büyütmeye devam etmektedirler.
Böylesi bir süreçte yaklaşan 8 Mart, kadınların erkek-devlet-sermaye şiddetine ve sömürüsüne karşı, direnişi ve dayanışmayı daha güçlü örgütlemesi için tarihsel bir eşiktir. Bu yıl 8 Mart’ı bizi yok sayan, değersiz gören, varlığımızdan korkan bu sömürü düzenine karşı ‘söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var’ şiarıyla karşılayacağız ” Memet KOŞAR (Balikesir24saat.com) 

 

YORUM YAP