Yayınlanma Tarihi :

“İKLİME DİRENÇLİ BALIKESİR” İÇİN STK’LAR GÖREVE

“İKLİME DİRENÇLİ BALIKESİR” İÇİN STK’LAR GÖREVE

Balıkesir Buyuksehir Belediyesi, “İKLİME DİRENÇLİ BALIKESİR”  çalıstayının ikincisini Pamukçu Agiros Termal Otel’de  28-29 Eylül 2023 tarihlerinde gerçeklestirdi. Biz de TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği olarak çalıştaya katıldık. Katkı sunmaya çalıştık.

Çalıştayın bize hatırlattıkları üzerinde durmak ve iklim değişikliğini bir daha vurgulamak istiyorum. Çalıştayda  alınan kararlar inşallah ivedilikle uygulamaya konulur.

İKLİM DEĞİŞİYOR

İnsan kaynaklı faaliyetler iklimi hızla degistirmektedir. Sanayi Devrimi’nden itibaren hızlanarak artış gösteren atmosferdeki karbondioksit miktarı, gün geçtikçe geri dönülmez seviyelere yaklaşmaktadır. Bilim insanları, atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık (350 ppm) olması gerektiğini ifade etmektedir. 2020 yılının son aylarındaki havadaki karbondioksit konsantrasyonu ise 414.87 ppm olarak ölçülmüştür. Küresel olarak ortalama sıcaklık artışı ise sanayi öncesi doneme göre şimdiden 1,1 dereceyi aşmıştır.
2018 yılının Ekim ayında Hükümetlerarasi İklim Paneli tarafından yayımlanan Küresel ısınma Özel Raporuna göre, yaşanabilir bir dünya için küresel ısınmanın en fazla 1,5 derecede sınırlandırılması gerekmektedir. Bu ise her alanda hızlı, geniş kapsamlı ve benzeri görülmemiş değişiklikler ile mümkündür . Ancak bu değişiklikler henüz yapılamadığı için günden güne küresel sıcaklık artışı 1,5 dereceye doğru ilerlemektedir.

Bugün itibariyle tüm önlemler alınsa da sıcaklık artışının sınır değeri olan 1,5 dereceyi aşması kesin olarak beklenmektedir. Mevcut politikalarla devam edilmesi durumundaysa küresel ısınmayı 2 derecede tutmak dahi imkansız görünmektedir.

Yapılan araştırmalara göre, dünya genelinde kentler gerek kapladıklari alanlar, gerekse tüketimleri ile dogal varlıkların kaybının %75’inden, enerji kullanımının %60-75’inden ve sera gazı salınımlarının  %70’inden sorumludur. Bu veriler iklim değişikliğinde kentlerin önemli bir payı olduğunu göstermektedir.

Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle oluşan aşırı hava olayları; seller, soğuk ve sıcak hava dalgaları  ile uç değerler de yine en fazla kentleri etkilemektedir . Türkiye’de nüfusun %92,8’inin il ve ilçe merkezlerinde yaşıyor olması, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kentlerin bir yandan iklim değişikliğinin sorumlusu olduğu diğer yandan da iklim değişikliğinin etkilerine yoğun biçimde maruz kaldığını göstermektedir.

İklim değişikliğinin etkisini artırması ile kent planlama ve yönetiminin doğrudan ilgisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla atılan en önemli adımlardan biri, geniş katılımla hazırlanıp uygulanacak “İklim Eylem Planları” olacaktır.

İklim değişikliğinin yıkıcı etkileri göz önüne alındığında, iklim eylem planları, yerel yönetimlerin öncelikli konusu olmalıdır. İklim eylem planlarının yerel yönetimlerin çalışma programlarına eklenmesi sayesinde şehirlerin yaşanabilir hale gelmesinin sağlanmasının yanı sıra iklim değişikliği üzerindeki insan faaliyetlerinin etkilerinin azalması , yerleşimlerin iklim değişikliğine dirençli hale gelmesi ve aşırı hava olaylarının etkilerinin zararsız biçimde atlatılması mümkün olabilecektir.

Bu doğrultuda yalnızca iklim eylem planlarının değil ülke genelinde yapılan tüm planların uzun vadeli tasarlanması, koruma kullanım esaslarına ve planlama ilkelerine uygun şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Tüm vatandaşlarımızın iklim eylem planlarına her aşamada katılım  sağlaması önemlidir. Biz ,TEMA Vakfı olarak her aşamada katkı sunmaya hazırız.

Çalıştay bize şunu gösterdi… Şehrin sakinleri gelecekle ilgili alınan kararlarda söz sahibi olmak istemedi!.. Şehrimizdeki sivil toplum kuruluşları çalıştayda yeteri kadar temsil edilmedi. STK temsilcilerinin bu çalıştayda yer alıp görüşlerini bildirmeleri çok önemliydi.

Biz de söz alamadık ama broşürlerimizi ve kitapçıklarımızı  dağıttık. İklim değişikliğini artık herkes kabul ediyor. Sorun alınan kararların uygulanmasında.. İşte burada sivil toplum kuruluşlarına çok iş düşüyor… Kararların hayata geçirilmesinde demokratik baskı oluşturmalıyız..

Bu çalıştayda inşallah iklim değişikliği konusunda alınan çözüm kararlari ivedilikle uygulanır ..
Katkı  sunup takipçisi olacağız.

Metin KUTER
TEMA Vakfı Balikesir İl Temsilcisi

Kaynak : Metin Kuter

YORUM YAP