“GELİN BELEDİYENİN AYLIK GELİR VE GİDERLERİNİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLAYIN”

Yayınlanma Tarihi :
“GELİN BELEDİYENİN AYLIK GELİR VE GİDERLERİNİ İNTERNET SİTESİNDE YAYINLAYIN”

Karesi CHP Belediye Meclis üyesi Sevinç Özden, son meclis toplantısında AK Partili Belediye Başkanı Dinçer Orkan’a şeffaflık çağrısı yaptı ve ” Gelin Karesi Belediyesinin nisan ayından itibaren aylık gelir ve giderlerini belediyenin internet sitesinde yayınlayın. Karesi’de yaşayan vatandaşlar  belediyeye ödemiş olduğu vergilerin nerelere harcandığını, belediyenin gelir ve giderlerini ne olduğunu görsünler.” dedi. 

Karesi Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı. “2020 yılı Faaliyet Raporu” üzerinde yapılan görüşmelerde CHP Grubu adına söz alan Sevinç Özden “şeffaflık” çağrısı yaptı. CHP’li Özden “şeffaflık” çağrısı yaparken, belediyenin hizmet ve yatırımlarına ilişkin önemli eleştirilerde bulundu. CHP’li Özden, konuşmasında özetle şu görüşlere yer verdi:

“MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER KAĞITTA KALMASIN”

“Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunun girişinde misyon, vizyon ve temel değerler bölümünde ne güzel yazıyor. Tam özlenen ve hepimizin istediği sosyal belediyecilik anlayışı.

MİSYON : Tarihi değerlerine sahip çıkan, kaynaklarını tüm paydaşlarının katılımıyla adil ve şeffaf dağıtan, hizmette adalet ve eşitliği ilke edinerek kaliteli ve çözüm odaklı uygulamalar, Gerçekleştiren, güler yüzlü personeliyle halkın gündelik yaşamını kolaylaştıran, huzur ve mutluluk içinde yaşanılan bir kent oluşturmak.

VİZYON : Tarihi ve kültürel değerlerini yaşatarak geleceğe uzanan, yaşam standartları yüksek, Yerelde kalkınmayı gerçekleştirmiş, yaşayanların beklentilerini en üst düzeyde karşılayan kişilikli ve kimlikli bir “Karesi” oluşturmak.

TEMEL DEĞERLER : Şeffaflık, Etkinlik ve Verimlilik, Adalet ve Eşitlik, Katılımcılık, Güvenirlilik, Hesap verilebilirlik, Hoşgörü, Çevreye Duyarlılık, Yenilikçilik, Sosyal Belediyecilik.

Sayın başkanım gelin Karesi Belediyesini misyon, vizyon ve temel değerlerde yazdığı gibi yönetelim. Misyon, vizyon ve temel değerler yazıda kalmasın uygulamaya geçsin.”

“VATANDAŞ VERGİSİNİN NERELERE HARCANDIĞINI GÖRSÜN”

“Örneğin işe hemen şuradan başlayabiliriz.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik adına gelin Karesi Belediyesinin nisan ayından itibaren aylık gelir ve giderlerini belediyenin internet sitesinde yayınlayın. Karesi’de yaşayan vatandaşlar  belediyeye ödemiş olduğu vergilerin nerelere harcandığını, belediyenin gelir ve giderlerini ne olduğunu görsünler.”

DOĞRUDAN TEMİNE DEVAM!

“Sayın başkanım, Belediye Başkanı seçildiğinizde söylediğiniz en önemli cümlelerden bir tanesi de doğrudan teminleri minimum seviyeye indirip, kamu zararı oluşturmamak adına ihale yöntemi kullanılacağı idi. Ancak görüyoruz ki 2020 yılında da yoğunlukla doğrudan temin yöntemi ile alımlara devam edilmiştir.

2020 yılı faaliyet raporunda da Belediyenin hedefleri arasında da şöyle denilmektedir. Doğrudan teminlerin birleştirilerek ihale edilmesi sonucunda her yıl belediye bütçesinde %5 tasarruf sağlanacaktır.

2020 yılı içeresinde 410 adet doğrudan temin yöntemi ile mal ve hizmet alım ödemesi gerçekleştirmiş. 9 adet açık ihale 13 adet pazarlık usulü ile mal ve hizmet alımı yapılmış.

Doğrudan teminler, faaliyet raporunda da belirtildiği gibi birleştirilerek ihale edilse ve her yıl mal ve hizmet alımlarında %5 tasarruf sağlansa belediye bütçesine önemli katkı sunulacaktır.

Ayrıca doğrudan teminle alınması gereken mal ve hizmetlerin alımı, belediyenin internet sitesinde ya da belediyenin kuracağı dijital bir platformda ilan edilir ise ve o mal ve hizmeti belediyeye tedarik edecek olan katılımcılar fiyat tekliflerini açık şekilde verirlerse daha rekabetçi bir ortam oluşacak ve belediye mal ve hizmet alımlarını daha uygun fiyatlara alacaktır.”

YALÇIN TAKİPTE: CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın meclis toplantısını izledi. Karesi Belediye Meclisindeki CHP’li üyelerin çalışmalara katkıları ve vatandaşların taleplerini meclise iletmeleri konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yalçın, “Kentimiz için Belediye hizmetlerinin takipçisi olarak, halkımızın talep ve sorunlarını Meclise gündemine taşıyarak çözüm üretilmesine katkı sunacağız” dedi.

“KATILIMCILIK NEREDE”

“Karesi Belediyesi dönem dönem sivil toplum kuruluşları ile veya muhtarlar ile toplantılar düzenlemektedir. Katılımcılık anlamında bu gibi toplantılara belediye meclisinde grubu bulunan partilerin meclis üyelerinden temsilci davet etmelerinin yerinde olacağını düşünmekteyiz.”

“İHTİYAÇ FAZLASI BİNEK ARACI VAR MI!

“Belediyemizin 2020 yılı faaliyet raporunda demirbaşa kayıtlı 52 adet araç görülmektedir. Ayrıca kiralık olarak da 45 adet araç vardır. Demirbaşa kayıtlı araçlardan bazıları ekonomik ömrünü tamamlamış gibi görünmektedir. Eğer bu araçlar kullanılmaya devam ediliyorsa maliyet anlamında gözden geçirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz. Kiralık araçlardan özellikle binek araçlarda ihtiyaç fazlası olup olmadığının değerlendirilmesini talep ediyoruz.

Karesi belediyesi hizmetlerini aksatmadan yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu araç parkına özellikle iş makineleri anlamında sahip olmalıdır. Faiz giderinden ve temsil tören ağırlama giderlerinden yapacağı tasarruflar ile araç parkı güçlendirilebilir.”

“ESNAFA DAHA FAZLA YARDIM YAPABİLİRDİK”

“2020 yılında hane halkına yapılan yardım 3.180.000 TL dir . Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği bu yardım tutarının daha fazla olması gerekirdi.

Covid-19 nedeni ile esnafımıza 500 TL yardım yapma kararı almış idik görüyoruz ki belediyemizin 2020 yılı sonu itibarı ile banka hesaplarında 23.867.151,70 TL parası var. Esnafımıza 500 TL yardım yerine neden daha fazla yardım yapmadık.

1 Nisan 2021 tarihi itibarı ile kısa çalışma ödeneği sona erdi eğer değişiklik olmaz ise 17 Mayıs 2021 tarihinde işten çıkarma yasakları ve pandemi ücretsiz izin uygulaması da sona erecek. Karesi Belediyemizde yaşayan ve bu uygulamalardan ekonomik anlamda olumsuz etkilenecek insanlarımız için belediyenin gerekli tedbirleri almasını ve vatandaşlarımızı mağdur etmemesini diliyoruz.”

“BASKİ’DEN ALACAKLARIMIZ NİYE TAHSİL EDİLMİYOR”

Belediyemizin vergi gelirleri tahsilatı %37,2 seviyelerindedir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarından alacağımız var ise bir an önce tahsil yoluna gitmelidir.

Karesi Belediyesinin BASKİ’den alacağımız olan 8.300.000 TL niçin tahsil edilmiyor. BASKİ ’den alacağımız olan 8.300.000 TL tahsil edilmeyerek belediye yatırımları sekteye uğratılmakta, ayrıca yatırımlar için kredi kullanılmakta, vatandaşa gitmesi gereken para faize gitmektedir.

2020 yılında belediyemiz alacağını alabilmek için 1.452 kişi ile icralık olmuştur.

Ekonomik anlamda zor durumda olan vatandaşını alacağı için icraya veren belediyemiz BASKİ olan alacağı için herhangi bir yasal işlem başlatmış mıdır?

2020 yılında da yatırıma ve vatandaşa gitmesi gereken 6.965.932 TL faize gitmiştir.

2020 yılında belediye arazi satışından 16.390.500 TL gelir elde etmiştir. Bu satış gelirlerinden ne kadarlık kısmı satış yapılan bölgelere özellikle kırsal mahallelere ayrılmıştır.”

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE AĞIRLIK VERİLMELİ”

Karesi Belediyesi kıt kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak misyon ve vizyonunda belirttiği gibi bir an önce yerelde kalkınmayı gerçekleştirecek adımlar atmalı ve projeler üretmelidir.

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlar için bütçeden daha fazla pay ayırıp engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atmalıdır. Karesi Belediyesinin iki yıldır bu yönde tatmin edici bir çalışması yoktur.

Daha önce birçok meclis toplantısında gündeme getirdiğimiz, “Kadın ve Çocuk Konuk Evi” ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılması gerekmektedir.

Karesi belediyemiz kırsal mahallelerimizde yaşayan; ekip, diken, üreten çiftçilerimize bütçesinden önemli ölçüde pay ayırıp üretimi teşvik edici, destekleyici adımlar atmalıdır. Kırsalda mücadele veren çiftçimizin, küçük aile işletmelerimizin Karesi Belediyesinin faaliyetlerinden veya bütçesinden yeteri kadar pay almadığını görüyoruz.”

“DEPREMLE İLGİLİ ÖNLEM YA DA YATIRIM YOK”

“Stratejik planda ve faaliyet raporunda bölgenin risk içeren unsurlardan bir tanesi de deprem bölgesinde olmasıdır. Karesi belediyesinin olası bir depreme karşı herhangi bir önlemin ve bu konu ile ilgili herhangi bir yatırımı yoktur. Bu konuda biran önce harekete geçilmelidir.”

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA UNUTULDU “

“Geçtiğimiz yıl bağımlılıkla mücadele için önerge vermiştik. Önerge ile ilgili olarak Komisyon çalışmalarından bir sonuç çıkmış değildir. Belediyemiz tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan herhangi bir çalışma görülmemektedir. Bir an önce bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.”

Pandemi döneminde işyerlerinin büyük çoğunluğu kapalı iken Karesi Belediyesinin halkına, çiftçisine, esnafına, engellilerine, gençlerine ve işsiz kalan vatandaşlarımıza destek konusunda yetersiz kalmış olmasını eleştiriyoruz.”

AK Partili Dinçer Orkan’ın başkanlığındaki Karesi Belediyesinin  2020 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. CHP’liler çekimser oy kullandı.  (balikesir24saat.com)

 

 

YORUM YAP