EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇAĞDAŞLIK VE NİTELİĞİN ÖNEMİ

Yayınlanma Tarihi :
EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇAĞDAŞLIK VE NİTELİĞİN ÖNEMİ

Türk Milli Eğitiminin, Milli Eğitim Temel Kanununda üç madde olarak kapsamlı ve açık bir şekilde belirtilen amaçlarını, yeni eğitim dönemi de başlamışken özetle hatırlatmamın yerinde olacağını düşündüm.    

1-Atatürk milliyetçiliğine, inkılap ve ilkelerine bağlı; milli, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, geliştiren, insan haklarına saygılı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan yurttaşlar yetiştirmek.

2-Bedensel, zihinsel, ruhsal bakımdan sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe, özgür ve bilimsel düşünme gücüne ve dünya görüşüne sahip yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler yetiştirmek.

3-Yetenekli, bilgili ve becerili olarak yetiştirilecek bireyleri, birlikte iş görme alışkanlığı ile hayata hazırlamak ve mutlu olacakları, toplumun mutluluğuna katkı sağlayacakları bir meslek sahibi olmalarını sağlamak. Bir yandan toplumun refahını artırırken öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal, kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak. Sonuç olarak Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapmak.

Ülkemizde eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik kuramsal olarak mantıklı aksine uygulamada yetersizlik yaşanan birçok proje hazırlandı bugüne kadar. Planlar, hedefler, politikalar, ilkeler belirlendi ve uygulamaya konuldu ancak beklenen sonuca hala ulaşılamadı.  

Belki de eğitim sistemimizin, her yeni yönetim ve yöneticilere göre projeyi yürütenlerle birlikte yeniden düzenlenip bu kadar değişikliğe maruz bırakılmasıdır en büyük sorunumuz.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı tarafından bilimsel bir çalışma yapılmış ve bu detaylı çalışma 2011 yılında, “21. Yüzyılda Öğrenci Profili” başlığı ile üç yüz elli altı sayfa olarak yayımlanmış.

Bu bilimsel çalışmanın amacı, mevcut öğrenci özelliklerini tespit etmek, 21. Yüzyılda arzulanan öğrenci özelliklerini belirlemek ve eğitim sistemimizin değerlendirmeye alması gereken konularla ilgili önerilerde bulunmak.

Aradan bir hayli zaman geçmesine rağmen uygulamaya yansımayan bu çalışma da daha önce olduğu gibi tozlu raflar arasında yerini almış oldu anlaşılan.

Mantık üzerine kurulan nitelikli bir eğitim sistemi; okuduğunu anlayabilen, anladığını aktarabilen, sorgulayan, analitik düşünebilen, eleştiren, araştıran, merak eden, girişimci ve üreten, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, dünyadaki gelişmeleri takip edebilen, öğrendikleri ile toplumsal yaşama katkı sağlayabilen, ulusal değerlerin farkında, temel insan haklarına, doğaya, çevreye saygılı ve özgüvenli bireylerin yetişmesini sağlar.

Bir ulus için eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlayan ve anlatan Atatürk’e göre; ekonomi, sağlık, sanat, spor kısaca her nerede sorun varsa onun temelinde eğitim eksikliği yatmaktadır. Bu sebeple arzu ettiği eğitim politikasının temeli olan, cehaletin yenilmesini ve Türk ulusunun çağdaş uygarlık seviyesine hatta üzerine çıkartılmasını hedef göstermiştir.

Eğitim milli, bilimsel, demokratik ve laik olmalı, yaygınlaştırılmalı, öğretimde birlik ve fırsat eşitliği sağlanmalı diyen Atatürk, irfan ordusunun ancak nitelikli eğitimcilerle kurulabileceğini de belirtmiştir.

Atatürk, 20. yüzyılın başlarında dünya üzerinde söz sahibi bir ulus olabilmek için nitelikli eğitimi ve çağdaş uygarlığı hedef göstermişti. Üzerinden yaklaşık bir asır geçmesine rağmen biz bu hedefin neresindeyiz?

YORUM YAP