DURUM “VAHİM” ÇALIŞANLAR “CİNNET” SINIRINDA !

Yayınlanma Tarihi :
DURUM “VAHİM” ÇALIŞANLAR “CİNNET” SINIRINDA !

** Edremit Belediyesi işçi ve memurlarının üye olduğu Genel-İş, Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen,  Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı. Edremit Belediyesindeki durumun “vahim” hale geldiğini, çalışan emekçilerin ücretlerinin 4 aydır zamanında ödenmediğini belirten Genel-İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ovalı, “Edremit Belediyesini yönetenler işçinin memurun maaşını gününde ödemediği için bize bu alana çıkmaktan başka bir yol bırakmamıştır.” dedi. Ovalı, Başkan Arslan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.


** Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şube Başkanı  Sezer Yıldız,  Edremit Belediyesi’nin son aylarda emeği hiçe sayarak emekçilerin alın terinin karşılığı olan kazanç kalemlerinden kesintiye gittiğini iddia ederken, “Sizleri uyarıyoruz; Cinnet sınırına gelmiş emekçileri hafife almayın. Prangalarından başka kaybedecek bir şeyi kalmayan emekçilerin feryatlarına kulak tıkamayın. Ya emekçinin hakkını alınteri kurumadan verin, ya da kamu yararı gözeterek, oturduğunuz o koltukları terk edin.” diye konuştu.

Edremit ilçesinde belediye çalışanlarının maaşlarını gününde alamadığı gerekçesi ile yetkili işçi sendikası DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile memur sendikaları, Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şubeleri tarafından Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yapıldı.

Yaklaşık bin 300 personelin görev yaptığı CHP’li Edremit Belediyesi’nde 4-5 aydan bu yana maaşların tam yatırılmayarak parça parça ödeme yapıldığını anımsatan sendika temsilcileri, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan hakkında “sendika faaliyetlerine müdahil olduğu”  gerekçesi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası Başkanı Hüseyin Ovalı, “Ülkenin durumu ortada iken biz bugün burada olmamayı istemezdik, maalesef demokrasi mücadelesinde aynı tarafta olduğumuz Edremit Belediyesini yönetenler işçinin memurun maaşını gününde ödemediği için bize bu alana çıkmaktan başka bir yol bırakmamıştır.” dedi.

“BİZE BAŞKA BİR YOL BIRAKMADILAR” 

Başkan Ovalı açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

“Toplumun içinde bulunduğu olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların ağırlığı en çok biz işçileri etkiliyor. Türkiye işçi sınıfı tarihinin en karanlık günlerinden geçiyoruz. Ekmeğimiz her geçen gün eksilirken emeğimizin değeri gün ve gün düşüyor. Emeğe dönük saldırılar her geçen gün artıyor. Yaptığımız toplu iş sözleşmeleri yaşanan yüksek enflasyon karşısında anlamını kısa zamanda yitiriyor. Ülkede tüm ücretler asgari ücret seviyesine getiriliyor. Ücretler belirlenirken işçinin geçim şartları göz önünde bulundurulmuyor. Yoksulluk sınırı 35 bin TL’ye dayandığı bu dönemde insanca yaşamak her geçen gün zorlaşıyor. Öyle bir hale geldik ki bir eve iki asgari ücret girse bile yoksulluk sınırı aşılmamaktadır. Ücretler belirlenirken işçinin sadece kendisinin değil ailesiyle beraber geçiminin sağlanması gerektiğini söyleyen uluslararası standartlar göz önüne alınmamaktadır.

Ülkenin durumu ortada iken biz bugün burada olmamayı istemezdik, maalesef demokrasi mücadelesinde aynı tarafta olduğumuz Edremit Belediyesini yönetenler işçinin memurun maaşını gününde ödemediği için bize bu alana çıkmaktan başka bir yol bırakmamıştır.

Edremit Belediyemizdeki durum vahim hale gelmiştir. Edremit Belediyesinde çalışan emekçilerin ücretleri 4 aydır zamanında ödenmemektedir. İkramiyeler ise gününde yatmamakta içeride 10 Bin TL. ve üzerinde ikramiye ücreti alacağı bulunan emekçi arkadaşlarımız bulunmaktadır. Emekli olan çalışanların kıdem tazminatları halen yatmamıştır. Çoluğuna çocuğuna okula giderken harçlık veremeyen arkadaşlarımız, ev sahiplerinin zamanında yatmayan kiralar nedeniyle ‘evden çık’  dediği arkadaşlarımız olduğunu duymaktayız. Parça parça yatan aylıklar gününde gelmediği için çalışan emekçilerimiz zorluk çekmektedir. Yasa kanun açıktır,  Belediye Başkanı işçinin emekçinin hakkını gününde ödemek zorundadır. Geciktirmenin hiçbir mazereti yoktur. Biz kimsenin düşmanı olmamakla birlikte tek derdimiz gününde ödenmeyen alın terimizin zamanında ödenmesidir.

Tek gayemiz üyelerimizin emek gücünün karşılığı olan ücretlerinin, ikramiyelerinin, hafta tatilinin ve emekli olan kardeşlerimizin kıdem tazminatının gününde ödenmesidir. Amacımız aidat sendikacılığı da değildir. Belediye başkanının iddia ettiği gibi kurumumuz aidat sendikacılığı yapmamaktadır.

Mesela Edremit Belediyemiz sendikalar kanuna göre, işçilerden kestiği aidatı yıllardır zamanında Genel Merkezime göndermemektedir ve sürekli geriden gitmektedir. Edremit Belediyesinin sendikamıza kadrolu işçiler için 1.864.727,95 TL. borcu, şirket işçileri için ise 2.554.113,58 TL. borcu toplam 4.418.841,53TL. borcu bulunmaktadır. Sendikamız bu kanun gereği birikmiş aidatı için işçilerin maaş alacağı ödenmemesini gözeterek aidatla ilgili Edremit’ten bir talepte bulunmamaktadır. Edremit Belediyesi ise bu kanun gereği aidat keseneğini sendikamıza göndermediği gibi işçilerin maaşlarını da eksik yatırmaktadır.

Edremit’in değerli ve onurlu halkının oyları ile seçtiği Belediye Başkanı,  personeller arasında ki ücret farkını bilmediğini iddia etmektedir. Varsın birileri unutturmaya çalışsın birileri unutsun, Hâlbuki belediye başkanı Edremit halkının onurlu hemşerilerine hizmet eden Edremit belediye işçilerinin sözleşmesini tamamen Ankara’da işveren sendikası olan SODEM-SEN’e bıraktığı ve Edremit’in işçisinin toplu iş sözleşmesini Ankara’da imzaladığımız zamanları biz sendika olarak unutmadık. Yapılan ek protokolleri Ankara’da işveren sendikası olan SODEM SEN’e imzalattığımız günleri unutmadık. Memurun toplu sözleşmesinin imzalanmayıp askıda kaldığı zamanları da unutmadık.

Belediye başkanına hatırlatmak isteriz Edremit’in, Edremitlinin çöpünü, parkını yolunu temizleyen onurlu Belediye şirket işçisinin işvereni yani Edremit Personel A.Ş.’ninde yönetim kurulu başkanı Edremit Belediye Başkanının bizzat kendisidir. Yasa gereği bu şirketin işçi alacağından da borcundan harcından da hukuken kendisi ve yönetimi sorumludur.

Özellikle ‘Temizlik İşlerinin hafta tatili ücretlerini eksik yatırıyor’ bilgisi kurumumuza gelmiştir. 4 hafta sonu çalışıp 2 hafta sonu ödendiği söyleniyor. Belediye başkanını kendi menfaati için uyarıyorum. Yarından itibaren ödenmeyen mesailer, verilmeyen keyfi dağıtılan sorumluluk ücretleri, ve diğer hak ihlallerimizle ilgili iş müfettişi için müracaat edeceğiz. Anayasa Madde 18 – Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.  Angarya yasaktır. Ve Türk Ceza Kununun 117. Maddesini okumaya davet ediyorum.

Belediye Başkanı sendikal faaliyetlere müdahale etme hakkı olmadığı halde, kadrolu işçileri topladığı toplantıda bizi çağırdığını ve gelmediğimizi iddia ediyor. Belediye Başkanı sanıyorum bizi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile kurulan bir kurum, kuruluş olduğumuzu unuttu. ‘Gel Hüseyin,  git Serkan, gel Uğur, git Metin’  sanıyor. Bu şubede şube başkanından başka ayrı ilçelerden teşekkül iki profesyonel yönetici daha bulunmakta, diğer ilçelerin emekçileri de Edremit’te olan bu kargaşaya hayretle sorgulayarak bakıyor.  Soruyorum buradan hangi kanunda yazıyor. Bir işyerinde işveren, yetkili işçi sendikası ile yetkisiz işçi sendikasını aynı yere çağırıp işçilerin önünde sendikaları çarpıştırmaya çalışır. Ve hangi kanunda ki hak ile yetkili sendika şube başkanını böyle bir duruma sokmaya çalışabilir. Açıkça sendikal örgütlenmeye müdahale etmektedir. Bu yönden kendisi hakkında TC Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı bildiriyoruz.

Ayrıca duyuyoruz ki Edremit Belediye Başkanı bizleri ‘o adam’ diyerek hatta ‘birilerini zor tutuyorum’  diyerek üstü kapalı tehdit etmektedir. Buradan bu sendikaların yöneticileri olarak bu basın açıklamasında ilk olarak Edremit’te yaşayan değerli halkımızın vergileri ve hepimizin vergilerinden gelen pay olan İller Bankasından gelen milyonlar ile Kanun gereği önce çalışanın maaşını ödemesi gerekirken zamanında ücretlerimizi ödemediği gerçeğini unutturmadan ve tek derdimizin alın terimizin savunulması olduğunu unutturmadan.

Belediye Başkanını tarafımıza tehdit suçundan cumhuriyet savcılığına suç duyusunda bulunacağımızı, ayrıca üyelerimizi de sendika değiştirmeye teşvik iddiasıyla da yine asli görevi olan maaşları gününde yatırmadığından dolayı görevi kötüye kullanmaktan Edremit Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Belediye Başkanını tüm bu gerçeklikler çerçevesinde önce Edremit Belediyesi emekçisinin alın terini kurumadan ödemeye sonrasında ise yukarıda yazılı gerçeklikler çerçevesinde Balıkesir Genel-İş Şube Binamıza sözleşme masasına davet ediyoruz. Basın açıklamasına son verirken, urtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz diyoruz”

MEMURLAR DA MAĞDUR

Memur sendikası Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şube Başkanı Sezer Yıldız, yaptığı açıklamada Edremit Belediyesi’nin son aylarda emeği hiçe sayarak emekçilerin alın terinin karşılığı olan kazanç kalemlerinden kesintiye gittiğini iddia ederek: maaşların yarım yamalak ve eksik yatırılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu vurguladı.

Artık bıçağın kemiğe dayandığını ve yaşamlarını tehdit eder duruma geldiğini kaydeden Yıldız: “Edremit Belediyesi’nin Belediye Başkanı ve yetkililerine soruyoruz; emekçilere hiçbir gerekçe göstermeksizin, kanuna aykırı bir şekilde, görevi kötüye kullanarak yapılan bu kesintilerin sorumlusu kimdir? Kamu emekçilerinin haklarının güvence altına alındığı yasa hükümlerini hiçe sayan bu cüret ve kaba özgüvenin dayanağı nedir? Sizleri uyarıyoruz; Cinnet sınırına gelmiş emekçileri hafife almayın. Prangalarından başka kaybedecek bir şeyi kalmayan emekçilerin feryatlarına kulak tıkamayın. Ya emekçinin hakkını alınteri kurumadan verin, ya da Kamu yararı gözeterek, oturduğunuz o koltukları terk edin.” diye konuştu.

Basın açıklamasına DİSK/Genel-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Hüseyin Ovalı, Tüm Yerel-Sen Balıkesir Şube Başkanı Sezer Yıldız, Tüm Bel-Sen Balıkesir Şube Başkanı İlker Demirbay ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. (balikesir24saat.com)

 

Kaynak : balikesir24saat

YORUM YAP