28° Açık
 • EURO 6.36
 • DOLAR 5.66

DEMOKRASİ-TARIM, BALIKESİR-TÜRKİYE! (Demokrasi toklar rejimidir)…(2)

Yazarlar - 11 Temmuz 2019 00:53 A A

1923’de Cumhuriyet Devleti kurulur. Kurulur kurulmasına da kurulurken koca imparatorluktan işleyen bir para birimi dahi alamaz. Osmanlı’dan karşılığı olmayan bir ‘altın para sistemi’ devir alınır. O dönem de bir devlet bankası kurulmadığı için para basma ve dolanımdaki para miktarını denetleme yetkisi bir yabancı kuruluş olan Osmanlı Bankası’na verilmiştir. İnönü’nün anlatımıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir ara bu bankadan 3-5 milyon liralık kredi alınmak istenmiş. Fakat banka yetkilileri ‘bu bir borçlanmadır, öyle uygulanması gerekir’ diyerek yüksek oranda faiz uygulamak isteyince kredi alımından vazgeçilir.
1923’de geçerli para birimi sterlin’di. 1923’de 1 sterlin=763 kuruş olarak belirlenmişti. Dolanım da olan para 158.748.563 liraydı. Karşılığında da 500.000 altın ve 116.497.925 Fransız frangı’ndan oluşan bir fon bulunuyordu.
Başlangıçta 6.127 kg olan altın, 1950 seçim öncesi 21.600 kg’a çıkmıştı.
1945 yılında çiftçiyi topraklandırma kanunu çıkmıştır.
Kanunun yürürlükte olduğu 1945-1973 döneminde, 28 yıl içinde 432117 aileye 2.2 milyon hektar toprak dağıtılmıştır. Topraklandırılan ailelerin %25’i Orta-Güney, %17’si Marmara, %13’ü Orta-Kuzey, %11’i Güney-Doğu, %9,5’u Ege, %8’i Kuzey-Doğu, %8’i Akdeniz, %6’sı Orta-Doğu ve %2’si Karadeniz bölgesindendir.

1973 tarihinde 1757 No.lu Toprak ve Tarım Reformu Kanunu çıkartıldı. TTRK’nun ilk uygulama alanı, Bakanlar Kurulunca, 1 Kasım 1973’de Urfa ili olarak ilan edilmiştir. Uygulama öncesi ilde son durum şöyledir; 644 köyden 51’i birer kişiye, 40’ı bir aileye, 32’si sülaleye ait bulunuyordu. 5000 dekardan büyük toprakların en yaygın olduğu il de Şanlıurfa’dır. Bu il sınırları dahilinde 117 bin hektar hazine toprağı vardı. Toprak sahibi olmak için 74 000 kişi başvurdu.(Gülten KAZGAN)

1930 yılında Sanayi kongresinde konuşan Dr. Nizamettin Ali şöyle diyordu:

Dr. Nizamettin Ali: “… Türkiye’nin son ziraat istatistiğine göre, zeytin, üzüm, incir ve fındık gibi ağaç mahsulleri hariç olarak hububat, sınai nebatat ve bakliyat istihsalinin kıymeti 337 000 000 liradır. Bu kıymeti 9 145 000 Türk köylü kitlesi yaratıyor. Şu halde beher köylü nüfus başına 36 liralık bir yaratma kuvveti düşüyor. Yani Türk köylüsü senede 36 liralık bir kıymet yaratıyor. Şu halde bir sual hatıra geliyor. Nasıl Türk köylüsü bu senelik yaratma kıymetini 50 liraya 100 liraya 200 liraya çıkaracaktır?”

Genç cumhuriyetin en önemli konusu buydu. Yüce önderin de en önemli konusu bu sorunun çözümüydü. O yıllar dünyanın açlık yıllarıdır. Çok önemli insan kitleleri özellikle Rusya olmak üzere Avrupa da büyük çapta insan açlıktan ölmüştür.

O süreçte yüce önderin tarım için neler yaptığını sıralamakta fayda vardır:
1927 yılında Leningrad Üniversitesinden getirdiği uzmanlar kanalıyla ülkenin toprak envanterini çıkarttı. Ekilebilir alanın 25milyon hektar olduğu tespit edildi.
1930 krizinden sonra endüstrinin devlet eliyle kurulmasına yatırım ve üretim etkinliklerinin bir plan dahilinde yapılması benimsendi.
1930’da Tohumlukların Gümrük Resminden Muaf Olduğuna Dair Kanun çıkarıldı. Çeşitli yerlerde fidanlıklar kurularak meyve ağaçlarının ıslahına çalışıldı.
1924 yılında çıkarılan bir kanunla Rize ve Borçka havalisinde Fındık ve Çay ziraatının geliştirilmesi için bir dizi teşvik tedbirleri alındı.
17 Haziran 1927’de Ziraat Tedrisatının Islahına Dair Kanun kabul edilerek Yüksek Ziraat ve Yüksek Baytar Mektepleri ve Enstitüleri kuruldu.
Bu okullarda ders vermek üzere ihtisas amacıyla 74 ziraatçı hoca yurt dışına gönderildi. Bilimsel ziraatın yapılması için her alanda okullaşmaya gidildi.
1929 yılında çıkarılan Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu’yla bir yıl içinde ülke çapında 572 Kredi Kooperatifi’nin kurulması sağlandı. İlk üye Gazi oldu.
Aynı yıl, 8 Haziran 1929’da Topraksız Çiftçiye Toprak Verilmesi Hakkında Kanun çıkarıldı. Bu suretle ülkenin en önemli gelir kaynağı ve geçim vasıtası olan ziraat sahasında verimin artırılmasına gayret edildi.
Devlet 1938 yılı itibariyle temel tüketim malları ihtiyacından “üç beyazı” (un, şeker ve pamuk(dokuma)) kendi kendine ve yerli üretimle karşılar duruma gelmiştir.

Kolay değil! 1923 de devleti kurmadan önceki süreçte yaklaşık 18 yıl süren savaşlar nedeniyle yetişmiş az sayıdaki insanını da kaybeden bir milletin çocukları ile yeni bir devlet kuruyorsunuz…

1914 yılında Osmanlı GSMH’sı içinde tarımın payı % 54’ün üzerinde iken 1923 yılında % 43 civarındadır. Süreç içinde ve kalkınmaya paralel olarak tarımın GSMH içindeki payı 1950 yılına kadar pek değişmemiş, o tarihten sonra ise sürekli olarak gerilemiştir. Tarımın payı 1950’de % 40,9’dan, 2008’de %9,2’ye düşmüştür.

Uygulanan ekonomik politikaların değişmesi nedeniyle tarımın payı hızla gerilerken, kırsal nüfusun toplam nüfus ve tarım istihdamının toplam istihdam içindeki payları aynı dönemde daha yavaş bir gerileme eğilimi göstermiştir. TÜİK verilerine göre, 1927 yılında % 76 olan köy nüfusu, 2009 yılında % 24,5 gibi bir orandadır. Başka bir ifadeyle, 1927-2009 yılları arasında toplam nüfus 4,2 kat, şehir nüfusu 14 kat artarken, köy nüfusu da 2 kat artmıştır. Kuşkusuz bu durumda kırdan kente göçün payı çok büyüktür.

*2009 yılında tarımsal üretim 79 milyar liraya yükselmiştir. 2009 yılında köyde yaşayan nüfus 17 777 521 kişidir. 17 777 521 kişinin yarattığı değer 79 milyar olup bir kişinin payına düşen miktar yıllık 4 443 TL olmaktadır. Cumhuriyet bu süreçte 36 TL lik değeri ancak 4 443 TL ye çıkarabilmiştir.

Tarım sektörü, 1970 yıllara kadar ekonominin temel unsuru konumundaydı.

Tarım sektörü milli gelirin;
1923 yılında %43,2’si,
1930 yılında %38,8’i,
1940 yılında %44,8’i,
1950 yılında %40,9’u,
1960 yılında %37,5’i,
1970 yılında %30,7’si,
1980 yılında %24,2’si,
1990 yılında %16,2’si,
2000 yılında %13,1’i,
2005 yılında %11,4’ü,
2006 yılında %11,2’si,
2008 yılında ise %9,2’si
2009 yılında ise %8,3’ü,
2011 yılında ise %7.3’ü,
2017 yılında ise %6.1’i,
2018 yılında ise %6.0’a gerilemiştir.(devam edecek)

Bu haber 106 kez okundu.
Yazarlar - 00:53 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  VALİ BALYA’DA HALKLA BULUŞTU
  Vali Ersin Yazıcı, Balya ilçesi Kadıköy Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Balya Kaymakamı Fatih Topuz ve Belediye Başkanı Orhan Gaga’da görüşmede hazır bulundu. Vatandaşlarla sohbet eden Vali Yazıcı, “Sizlere hizmet etmek için bu makamlardayız. Devletimiz her bakımdan güçlü bir devlettir. Devletin en önemli görevi vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermektir. Biz Balıkesir’de halkımıza hizmet […]
 • 02
  AYTEKİN YILDIRIM GİBİ!
  CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, atama skandalı ve usulsüzlük iddiaları konusunda kendisine “iftiracı” diyen Eğitim Bir Sen Başkanı Mehmet Çabuk’un açıklamasına yıldırım hızında ve şiddetinde çok sert cevap verdi. Mahkeme kararını da açıklamasına ekleyen Aytekin, “Sendika ağası ispat istiyorsan al sana ispat, al sana belge!” dedi. Eğitim- Bir- Sen Balıkesir 1No’lu Şube Başkanı Mehmet Çabuk’un […]
 • 03
  SIFIR MI? İKİNCİ EL Mİ?
  AKP çatırdıyor! 2001’de Ecevit’in koalisyon hükümetini vurduğu gibi  yaşanılan kriz de belli ki Erdoğan’ı vuracak. Davutoğlu ve Babacan AKP gemisinin su alan deliklerini büyütmek için var güçleriyle çalışıyorlar.   AKP 1990-2000 arası yolsuzlukların, hortumlamaların, soygunların, faili meçhul cinayetlerin ayyuka çıktığı bir Türkiye’nin en kirli 10 yılının ardından, Yolsuzluk-Yoksulluk ve Yasakları ortadan kaldıracağı söylemiyle iktidara gelmişti. […]
 • 04
  BABA KIZ
  Anlık öfkeler hayatımızı zehrediyor. Araçlara değil, insanlara gerek fren sistemi. ABS, SRS vs yetmez. Hepimizin öfke problemi var. Günlük hayatın getirdiği stres ve sıkıntılar insanların üstünde değirmen taşı sanki. Bir anlık öfkeler, bir anlık kızgınlıklar, bir anlık kendini tutamamalardan nice cinayet işlendi, nice hayat karardı, nice ev yıkıldı, nice kan ve nice göz yaşı… Bugün […]
 • 05
  “İDDİASINI İSPAT EDEMEYEN MÜFTERİDİR”
  Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Recep Kurter’in kriterlere uymadığı ve sınava girmediği halde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim Sanat Merkezi’ne müdür yardımcısı olarak atandığı, ardından Okul Aile Birliği paraları ile ilgili usulsüzlük yaptığı iddiaları ile ilgili tartışmalar sürüyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in, Kurter’le ilgili iki konuyu TBMM gündemine getirip, Milli Eğitim Bakanı […]

YAZARLARIMIZ

 • MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?

  İstanbul halkı 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan sürece tepkisini 23 Haziran seçiminde İmamoğlu’na verdiği açık ara destekle ortaya koydu. Bunun muhalefet ve iktidar üzerinde farklı etkileri olacağı belliydi. Muhalefet sistem değişikliğine odaklanır, umutlanırken AKP içinde Partili Cumhurbaşkanın belirlediği politikalar ilk kez ciddi yoğunlukta tartışılmaya başlandı. AKP’de yol ayrımı daha bir netlik kazandı. İstanbul seçimi sonrası […]
 • BABA KIZ

  Anlık öfkeler hayatımızı zehrediyor. Araçlara değil, insanlara gerek fren sistemi. ABS, SRS vs yetmez. Hepimizin öfke problemi var. Günlük hayatın getirdiği stres ve sıkıntılar insanların üstünde değirmen taşı sanki. Bir anlık öfkeler, bir anlık kızgınlıklar, bir anlık kendini tutamamalardan nice cinayet işlendi, nice hayat karardı, nice ev yıkıldı, nice kan ve nice göz yaşı… Bugün […]
 • OĞUZ BOYLARI

  Selçuklu Devleti’nin yaşadığı yıllarda ve Moğolların önünden kaçan ya da onların ardından çeşitli şekillerde pek çok Oğuz boyu Anadolu’ya gelmeye devam etti.İlhanlı Devleti’nin yıkılmasıyla Anadolu’nun doğusunda kurulan devletler, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmen devletleri kısa zamanda güçlenip sınırlarını kapayınca, Asya’dan Türkmen göçü tamamen durdu. Hemen bunların ardından başlayan ve yüzyıllar süren Osmanlı-Safevi sürtüşmeleri hudut boylarını geçilmez […]
 • “DİNİKÛM PARA İMANIM MANGIR”

  Dini imanı para olanlar için kullanılır. Hani şu her gün bir yenisini duyduğumuz helal haram nutukları atıp el altından milletin parasını iç edenler için. Samimi Müslümanların gerçeği görmeleri için daha ne olması gerekiyor? Sadece Dalaman-Fethiye orman yangınının kısa sürede söndürülemeyişi bile milletin nasıl soyulduğunu anlamaya yeter de artar, ama anlamak isteyene. Orman bakanı Orman yangınlarını […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • CHP’Lİ KIRLI’NIN KİTABI VE ÜSTLENDİĞİ TARİHİ MİSYON

  “Bu kitap satın alındığı zaman çok seviniyorum. Çünkü bu kitaptan elde edilen gelir ile bu kitabın devamı olan ikinci kitap basılacak.” İfadeleri şehrimiz Balıkesir’e uzun yıllardır kültür hizmetinde bulunan Kitapçı Tivoli’nin sahibesi Sibel Kutluel Rodoplu’ya ait. Zaten satın aldığım kitabın öneminin farkındaydım. Bu bilgiyi de öğrenince kitabı iyi ki alıyorum dedim. Ve daha çok kimselere […]
 • ‘BALIKESİR HEYETİMİZ’E SORULAR!

  “Balıkesir’in oda başkanları, belediye başkanları ve milletvekilleri ‘birlik’ olup Balıkesir’e yatırımcı çekmek için Ankara’ya çıkarma yaptı” Sanıyorum bugün bir çok yerel gazete bu cümle ile çıkacak. Biz de balikesir24saat olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından servis edilen bültenle birlikte bu önemli ziyareti ve Balıkesir’in T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin radarında olduğunu öğrendik. Tabii ki haberi verdik. Öncesinde “9 […]
 • BALYA-AKBAŞ… Fatma Zehra KÖSELEY

  Gideceğimiz Balya Akbaş Köyü 5 km mesafede. Köylünün üretimden gelen gücünün yarattığı değerin kıymetini bilen biz iki kardeş son durağımıza bir an önce varmak için hiç mola vermiyoruz. Akbaş Köyü kahvesinde oturup nefes alıyor ve bir orta şekerli kahve içiyoruz. Tanışımız ve eski bir dostumuzu soruyorum. Zafer Akçay. Balıkesir’den emekli olup köyüne dönenlerden . Baba […]
 • HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMAYACAK- HAKAN TOPALOĞLU

  Hayatımıza dair gerçekleri görmezden geliyoruz. Hayata gerçekçi baktığını iddia edenimiz  çok ama gerçeği değil gerçeğin görüntüsünü, olan biteni değil olan bitenin bize yansıtılan kadarını görüyor ve hatta inanıyoruz. Bu olgu hayatımızda olan bitenler için olduğu kadar hayatımızdaki insanlar için de geçerli. Aziz Nesin’in ülkemizde yaşayan insanlarımızın zeka düzeyini sorgulayan sözleri hala akıllarda ve dillerde. Kendi […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘BİZ 9 KARDEŞİZ’- İbrahim ERGÜL

  Hafta sonu Balıkesirliler Dernekleri Platformu’nun (BALDEP) Gönen’de gerçekleştirilen 8’nci çalıştayını takip ettim.Programın termal oteldeki ikinci bölümü yarım saat geç başlayınca,benim gibi toplantıya saatinde önce gelen Ahmet Akın’la daha geniş sohbet etme fırsatım oldu. Ahmet Akın’ın TBMM de Balıkesir’i temsil eden dokuz milletvekilinden biri olduğunu bilmeyen yoktur sanırım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Balıkesir milletvekili Ahmet Akın’la daha […]
 • ÜNLÜ- ŞANLI LAK LAKÇILAR LÜP LÜPÇÜLER

  İnsan, boş gezenin boş kalfası olunca; kalfalığın zor zanat olduğuna inanıyorsun. İnanmanın ötesinde,  kendine bir yaşam biçimi olarak seçiyorsun. Ülkemizde emekli olacağına öl daha iyi. Varlığın, vatana millete dert. Kalan tüm ömrün boyunca bakılacaksın. Bakılıyorsan, bakıldığın başına kakılacak. Kendisine ergin, olgun insan dediğimiz insanların başına yük olacaksın. Ortalıkta, itilmiş, kakılmış olarak yaşayıp, ömür vadenin bitmesini […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • 30 AĞUSTOS’U BİLMEYEN ZAVALLILARA … Nedim ISPARTA

  Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “30 Ağustos, halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir” demiş. Doksanlı yılların başında Görsel Yayınlar Bölge Müdürüyken 3 yıl Kütahya bölgesinde çalıştım. O  zaman Dumlupınar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olan arkadaşımın davetlisi olarak 30 Ağustos’ta 2 yıl törenlerde protokolde bayramı izleme fırsatı buldum. Cepheleri ve şehitlikleri gezdim. Atatürk kendisine […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • NEREYE GİDİYORUZ?..

  Başlığı okudunuz..Sizce nereye gidiyoruz?..Sizin cevabınızı bilmem ama bana göre “bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete”..Geçtiğimiz günlerde yazdığım son yazıyı hatırlayın..“Eskiden” demiştim..Eğitimden asayişe; sosyal yaşamdan kültürel erezyona “eskinin” güzelliklerini harmanlayıp günümüzdeki örneklerine atıf da bulunmuştum..Çok da beğeni ile okunmuştu..Bir bölümünde ise;İlkokuldan liseye eğitimden dem vurmuştum.Biz..Yani bizim kuşak..1295 deki “Kadeş Savaşı’nı ” İlkokulda öğrenmiştik…Yurttaşlık bilgisi dersinde “memleket nasıl […]
 • CHP’DE KİRLİ SİYASET ZAMANI

  Geçtiğimiz günlerde bir sahte sosyal medya hesabı üzerinden önce bana, ardından da Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Metin Ok’a saldırıda bulunuldu. İki saldırıda da ortak noktalar çok. Öncelikle benim geçtiğimiz günlerde kent konseyi seçimleri öncesi kaleme aldığım yazıda CHP’nin Barış Tütüncü’yü Murat Ergöz’ün yürütme kurulu listesinden aday göstererek taraf olmasını eleştirmem ve bununla birlikte yıllardır […]
 • MANGALDAKİ KÜL! Uğur SATILMA

  Geçtiğimiz ay Manyas’ta öğrencilere yönelik yaptığım Spor Sevgisi adlı sunum sırasında  ilginç bir soru soruldu. Sporun hayatımıza ve sağlığımıza faydalarını coşkuyla anlattığım bir anda ısrarla söz almak isteyen bir öğrenciye kayıtsız kalamadım. -Spor sevgisinin iyi,güzel anlatıyorsunuz! Peki siz sigara içiyor musunuz? O tertemiz ve çocuksu aklıyla biz büyüklerin tutarsız-yalan- dünyasına tepkisini dile getiriyordu aslında sorusuyla. […]
 • DÜN AYVALIK’TA… VE ÖLÜM…

  Ayvalık’ta hava muhteşem dostlarım…Dün değerli dostum Hüseyin ağbinin daveti üzerine Altınova da mekanındaydım… Dostlarımız ile güzel bir gün geçirdik…Bir ara belediye başkanımız Mesut başkanımız geldi. Halkımız ile dertleşti. Solmuş yüzleri güldürdü…Bundan sonra Ayvalık semt pazarlarında Ayvalık Coğrafi İşaret taşımayan zeytinyağı ve zeytin ürünlerinin satılmaması noktasında zabıta personeline talimatını verdi… Altınova beldemizin sevilen eski belediye başkanımız […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 101.849
  0,00%
 • ALTIN 259.61
  0,17%
 • DOLAR 5.665
  0,17%
 • EURO 6.355
  0,02%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link