DOLAR27,5707% 0.47
EURO29,0040% 0.76
STERLIN33,4701% 0.72
FRANG30,0498% 0.83
ALTIN1.616,53% 0,28
BITCOIN762.6630.143

SAĞLIK EMEKÇİLERİNDEN PANDEMİ GERÇEKLERİ

Yayınlanma Tarihi :
SAĞLIK EMEKÇİLERİNDEN PANDEMİ GERÇEKLERİ

Balıkesir Tabip Odası,  Balıkesir Diş Hekimleri Odası, Balıkesir Eczacı Odası,  Balıkesir Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası,  Balıkesir Aile Hekimleri Derneği,  Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası, Balıkesir Aile Sağlığı Elemanları Derneği ortak bir açıklama ile korona virüs hastalığı (Covid-19) , Balıkesir’deki son  durum,  hastalıkla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. 

Açıklamada Balıkesir ilindeki günlük pozif vaka sayısının 1000’e yaklaştığı vurgulanırken, alınması gereken önlemler bir kez daha sıralandı, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması istendi. Ortak açıklamada  şu görüşlere yer verildi:

“YENİ NORMAL”LE BİRLİKTE VAKALAR ARTTI

Ülkemizde yaklaşık 9 aydır devam eden alınan ciddi önlemler ile Mart ve Nisan aylarından sonra vaka sayılarının azalmasından sonra Mayıs ve Haziran aylarından itibaren ekonomik ve turizm kaygısı ile esnetilen adına “yeni normal” “kontrollü sosyal hayat” denilen dönem ile birlikte vaka sayıları Ağustos’tan itibaren artışa geçti, Okulların açılması ile ve turizm sezonu dönüşleri birlikte Ekim ayında daha da artarak bu ay kontrolü zor bir hal aldı.

“HIFZISSIHHA VE PANDEMİ KURULLARI DAHA ETKİN HALE GETİRİLMELİ”

İlimizde alınacak önlemler ile ilgili defalarca basın açıklaması yaparak ve Tabip Odamız  Covid-19 İzleme Kurulunun aldığı tavsiye kararlarını yetkili makamlara ulaştırmamıza rağmen, İçişleri Bakanlığı genelgeleri İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları haline dönüştürüldü ve bu kararlar dahi gereği gibi uygulanmadı. İl Hıfzıssıhha Kurulları ve İl Pandemi Kurulları daha etkin hale gelmelidir.

“DURUM NİSAN AYINDAN DAHA KÖTÜ”

Gün itibarı ile pandemi verileri ne yazık ki Nisan ayından daha kötü konumda olduğumuzu göstermektedir. Yoğun bakıma hasta kabulü için, hasta çıkışı olması beklenmektedir. Tüm bunlara rağmen süreç şeffaf yönetilmedi. Gerçek rakamlar halktan gizlendi. Pandemi yerine algı yönetimi öncelendi.

 

“BALIKESİR’DE GÜNLÜK POZİTİF VAKA SAYISI 1000’E YAKLAŞTI”

İlimizde vaka sayıları süratle artıyor, Eylül başından beri sürekli artma eğiliminde olan ve son günlerde yüzde yirmi beşleri bulan pozitiflik oranı. Günlük pozitif vaka sayıları 1.000’e yaklaşmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi ve Klinik olarak konulan tanılar da eklenirse ilimizde her gün daha fazla vaka olduğunu söylemek kehanet değildir. Bu nedenle bulaştırıcılık da hızla artmaktadır. Mevcut durum ilimizdeki sağlık sisteminin pandemiye yanıt verme kapasitesini zorlamaktadır.”

“VAKALARA YETİŞEMEME NOKTASINA GELİNDİ”

Filyasyon İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin gayretine bırakılmış, vakalara yetişememe noktasına gelmişlerdir. Araç-gereç-personel gereksinimleri diğer kurumlardan karşılanmalıdır. Aile Sağlığı Merkezlerinde hastaneye gidemeyen hastalar, mevsimsel grip ve Zatürre aşıları, gebe-bebek, çocuk izlemleri, rutin koruyucu sağlık hizmetleri nedeni ile aşırı kalabalıklar oluşmakta ve son dönemde hekim ve Aile Sağlığı çalışanlarında Covid-19 vakaları görülmektedir.

“2 GÜNDE 7 SAĞLIK ÇALIŞANI DAHA VEFAT ETTİ”

Yurt genelinde son 2 günde Hekim, Diş Hekimi, Eczacı, Hemşire, Sağlık Memuru, Ambulans şoförü ve İdari personel olarak 7 Sağlık çalışanımızı kaybettik. Ve resmi olarak açıklanan vakalar çok az olmasına karşın ülkemizde her gün 3.000 in üzerinde vaka,100’ e yakın kayıp yaşamaktayız.

“TEDBİRLER YETERSİZ, ACİLEN EK ÖNLEMLER ALINMALI”

Açıklanan tedbirler yetersizdir. Palyatif önlemler yerine, epidemiyoloji biliminin yapılması gerekenleri yapılmalıdır. Hasta sayısı ile vaka sayısını karıştırıp, mevcut durumdan başarı hikâyeleri çıkarmak olsa olsa kısa zaman diliminde gerçekleri saklamak olur. Ama uzun vadede kaybeden bizler ve halkımız olacaktır.

Bilim Kurulunun ve TTB Covid-19 Kurulunun illerdeki, İzleme Kurullarının görüşleri doğrultusunda acilen ek önlemler alınmalıdır.

“ÖNERİLER”

Kısıtlamalar zamanında alınmadığı zaman anlamı ve önemi kalmamaktadır. Önerilerimizi bir kez daha ve ısrarla yineliyoruz.

1. Süreç şeffaf yönetilmeli, gerçek veriler hem sağlık çalışanları, hem de halkımız ile paylaşılmalı ve buna göre tutum alınmalıdır.

2. Tek başına maske-mesafe ve hijyen denilerek, sorumluluğu vatandaşa bırakarak çözülemez. Merkezi ve yerel tedbirler mutlaka hızla hayata geçirilmelidir.

3. Toplumsal hareketlilik mutlaka azaltılmalı, ülkeler-şehirler arası seyahatler, toplu taşım kontrol altına alınmalıdır.

4. Covid-19 test sonucu çıkıncaya kadar kişi pozitif kabul edilip, toplum ve aile içine, toplu ulaşım araçlarını kullanarak geri gönderilmemelidir. Şüpheli olanlar izolasyon için öncelikle kamuya ait sosyal tesis, yurt, misafirhane, pansiyon vb. yerlerden yararlanılmalıdır.

5.Test yapılan merkez sayısı, cihaz sayısı ve test sayısı artırılmalıdır.Sadece başvuranlara değil, taramalar da yapılarak toplumda bulaştırıcık azaltılmalıdır.

6.BAUN Tıp Fakültesinde Covid-19 yoğun bakım ünitesi açılmış olup, alt yapısı hazırlanarak büyük ilçelerimizde de ayni şekilde Covid-19 yoğun bakım üniteleri açılmalıdır.

7.Riskli gruplara mutlaka rutin test uygulanmalıdır. Bulaştırıcılık riski olanlara test yapmadan, onlara başvuranları ve temas edenleri koruyamayız.

8.Zatürree  ve Mevsimsel grip aşılarında lojistik aksamamalı, aşılar geciktirilmemelidir.

9.Sağlık çalışanlarına, özellikle Birinci basamakta çalışanlara yeterli Kişisel Koruma Ekipmanı verilmelidir.

Zira, kendi çalışanını koruyamayan, halkın sağlığını koruyamaz.

10. Pandemi döneminde de tüm hızı ile devam eden ŞİDDET’e yönelik gerekli önlemler derhal alınmalıdır.

11.Vatandaşların kronik hastalıkları ve rutin sağlık sorunları için ilde bir hastane “temiz hastane-pandemi dışı hastane” olarak bırakılmalı ve Covid-19 dışındaki hastalar muayene ve tedavilerini devam ettirebilmelidirler.

12. Vatandaşa göre 10 kat daha fazla hastalanan, bu güne kadar ülke çapında 150’nin üzerinde kaybettiğimiz ve tükenmişlik yaşayan sağlık çalışanlarının çalışma koşulları düzeltilmelidir.  Hizmetin sürekliliği için sağlık çalışanları da mümkün olduğunca dönüşümlü çalışmaya geçmelidir. Kronik hastalığı olanlar, immun sistem baskılayıcı ilaç kullananların vb. idari izinleri kolaylaştırılmalıdır.

13. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan emeklilik ve istifa gibi haklar engellenmemelidir.

14. Covid  (+) olan sağlık çalışanlarının semptom olsa da test yapılmadan 10 gün sonra çalıştırılması uygun değildir.

15. Sağlık çalışanları için Covid-19 Meslek Hastalığı olarak kabul edilmelidir. Meclise sunulan “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”ne  iktidar-muhalefet ayrımı olmaksızın olumlu oy kullanmalıdır. Alkışlamak sağlık çalışanlarının ölmesini ve tükenmesini engellememektedir. (balikesir24saat.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YORUM YAP