Yayınlanma Tarihi :

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

ÇANAKKALE SAVAŞLARI

Çanakkale savaşları; Osmanlı ve dünya için bir kırılma anı olmuştur..
Sonuçlarını toparlayacak olursak;
1.Çanakkale savaşında düşmanı yensek de savaşın sonunda Osmanlı yenildi ve Sevr antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.
2.Çanakkale savaşında yenilen düşman Rusyada ayaklanmalar ve işçi grevleri nedeniyle çok sıkışan Çar’a yardım edemeyince Rusya’da iktidara Bolşevikler geldi.
3. Her ne olursa olsun Çanakkale’de yenilen İngiltere bir daha Türklerle bire bir savaşmaktan özellikle imtina etti. Öyle ki Anadolu’nun işgalinde anlaşmalı olarak Yunanistan devletini kullandı. İşgal başarılı olsaydı beş yıl sonra Yunanistan çekilecek ve yerini İngiltere’ye bırakacaktı.
4. Anadolu’yu Yunanistan yerine İngiltere işgal etseydi İstiklal Savaşı olmayabilirdi.
5.Çanakkale savaşında Osmanĺının Türk olarak ne kadar okumuş çocuğu varsa neredeyse hepsi şehit oldu. Bunun acısını da yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Atatürk çekecekti. Ataturk’ü anlayacak genç Türk devletinin genci yoktu. Olanların çoğunluğu da o yıllarda savaşa gitmemek adına Medreseye sığınan hilafet yanlısı, cumhuriyet devletine karşı olan gençlikti.
6.Birinci Dünya Savaşından Çanakkale yenilgisiyle umduğunu bulamayan batı bu yenilginin ortaya çıkardığı sosyalist devlet Rusya nedeniyle kısa sürede bunalıma girdi ve ondan da ancak İkinci Dünya Savaşı ile çıkabildi.
7.Atatürk ismi padişahın önüne geçti. Bu da sonunda yeni Türk Devletinin kurulmasını sağladı. Aksi durumda mümkün değil halk arkasından yürümezdi.
8.Atatürk mazlum ve sömürülen dünyanın yeni umudu oldu. Öyle ki yenilmez sanılan Ingiltere’nin yenilmesi İslam dünyasında büyük sevinç yarattı. Bağımsızlık rüzgarı batıyı sarstı…
9.Atatürk dünyaya yeni bir model ülke yönetimi sundu. Hepsi yıkılmasına karşın( sosyalist doğu bloku ülkeler örneğin) o ayakta ve sonsuza dek ölmeyecek…
Sevgi ve saygılarımla…

Kaynak : Vecdi YILMAZ

YORUM YAP