Yayınlanma Tarihi :

“BOR MADENLERİMİZ TEHLİKEDE”

“BOR MADENLERİMİZ TEHLİKEDE”

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, Türkiye’nin stratejik ürünü bor madeninin tehlikede olduğunu söyledi. “Bunu defalarca dile getirdik. İktidarın gizli ajandasında bor madeninin kayıtsız şartsız elden çıkarılması var. Yıllarca özelleştirmek için çabaladılar. Direndik. Başaramadılar. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden)’i Varlık Fonu’na devrettiklerinde yine söyledik. Beyhude çaba içindeler. Bor halkındır, halkın kalacak” dedi.

CHP’li Ahmet Akın, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifiyle 1935 yılında kurulan Etibank’ın, 1998’de Eti Holding A.Ş’ye ve sonrasında da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne dönüştürüldüğünü, Eti Maden’in 2840 sayılı kanun hükümleriyle bor ve bor ürünlerini üretme, işletme ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirdiğini ifade etti. Hafta başında Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) “satışa çıkarıldı” yorumlarına neden olan SPK tebliğindeki değişikliğe dikkat çeken Akın, “Bor madeni milli zenginliğimiz tehlikeye atılmıştır” dedi.

ALBAYRAK’A SORU ÖNERGESİ

TBMM Başkanlığı’na Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Ahmet Akın, önergesinde şu görüş ve sorulara yer verdi:

“İktidarınızda 24 Ocak 2017 tarihli ve 2017/9756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile sonrasında da 12 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliği ile, bor madeni milli zenginliğimiz tehlikeye atılmıştır. SPK, ‘Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde son değişiklikle Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) da borçlanma senedi çıkarmasının önü açılmıştır. Böylece milletin kaynakları TVF borçlanmasına teminat olmuştur ve İktidar Türkiye Cumhuriyeti’nin, milletin varlıklarını risk altına atmıştır. Bu risk bor maden zenginliğimiz için de geçerlidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim kurulu başkanlığı sizin de yönetim kurulu başkan vekilliğini yaptığınız TVF’nin dünyadaki örneklerine baktığımızda ülkeler gelecek nesiller için verimli yatırımlara imza atarken, Türkiye’deki uygulama gelecek nesillerimize borç bırakacak bir uygulama olarak iktidarınız tarafından kullanılmaktadır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve milli servetimiz olan varlıklarımızı satarak kaynak yaratma amacında olduğunuzu, TVF’yi kurmaya kalktığınızdan bu yana söylememize ve iktidarınızın da itiraz etmesine rağmen geldiğimiz nokta bizim haklı olduğumuzu açıkça göstermektedir.

Buna göre, devredilen  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve beraberinde bor ve bor ürünlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması faaliyetlerini hangi ülkenin hangi şirketine ya da hangi uluslararası şirketlere satmayı planlıyorsunuz?

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve beraberinde bor maden zenginliğimiz için hangi borç karşılığı teminat gösterilmiş ya da gösterilecektir?

Stratejik ve geleceğin madeni olarak bor madeni zenginliğimiz ile ilgili öngörünüz, plan ve projeleriniz nedir?

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan ve milli servetimiz olan varlıklarımızı satarak kaynak yaratma arayışınızdan vazgeçecek misiniz?

TVF ile gelecek nesillerimizi neden borçlandıracaksınız?  (balikesir24saat)

 

Kaynak : balikesir24saat

YORUM YAP