DOLAR28,8760% -0.2
EURO31,5760% -0.63
STERLIN36,5293% -0.57
FRANG32,9896% -0.37
ALTIN1.891,72% -0,51
BITCOIN1.093.703-1.14

BİZLER BOŞUNA OKUMADIK !

Yayınlanma Tarihi :
BİZLER BOŞUNA OKUMADIK !

Mühendislik ve Mimarlık Haftası’nda bir araya gelen mühendis ve mimarlar, yaşadıkları çeşitli sorunlara dikkat çekerken, “Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır. Biliyoruz ki; bizler boşuna okumadık! Bizi yetiştiren bu topraklara, halkımıza, çocuklarımıza borcumuz var.” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Balıkesir Şubesi’nde ‘18-22 Ekim Mühendislik ve Mimarlık Haftası’ nedeniyle TMMOB bileşenleri temsilcilerinin katılımı ile basın açıklaması yapıldı. Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu adına açıklamayı yapan İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Korhan Yakut, “69. yılımızda mesleğimizin ve ülkemizin geleceği için, yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelemiz” mesajını paylaştı.

“TMMOB TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MESLEKİ KİTLE ÖRGÜTLERİNDEN BİRİ”

TMMOB’nin ilk Genel Kurulu’nun 18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildiğini, farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulda, TMMOB tüzüğünün kabul edildiğini ve Birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulduğunu anımsatan Yakut, “TMMOB’un örgütsel hayatının fiilen başlangıcı olan ilk genel kurulumuzun yapıldığı 18-21 Ekim günleri her yıl Mühendislik-Mimarlık Haftası olarak kutlanmaktadır. 1954 yılından bu yana aradan geçen 69 yıl içerisinde Türkiye’nin teknik gücünü oluşturan mimar, mühendis ve şehir plancılarının sayısı arttı, meslek disiplinleri çeşitlendi. Bugün TMMOB bünyesinde 24 oda, bu odalara bağlı 225 şube ve 53 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu bulunmaktadır. TMMOB, yüzden fazla mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı disiplininden 700 bini aşkın üyesiyle, Türkiye’nin en büyük mesleki kitle örgütlerinden biridir” dedi.

“SORUNLAR DEVAM EDİYOR”

69 yıl önce genel kurul salonunda başlayan örgütlülüklerinin sonucunda; birliğin bugün taşıdığı kurumsal kimliğin ortaya çıktığını, bu kimliğin, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, barıştan yana, devrimci, ilerici ve toplumcu gelenek olduğunu anlatan İMO Yönetim Kurulu üyesi Korhan Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birliğimiz ve bağlı odalarımız 69 yıldır sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten, halktan, ülkemizden, meslek ve meslektaş yararına kullanmaktadır.”

“Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin mücadele diyalektiğidir.”

“Ülkemizde mühendislerin, mimarların, plancıların, emekçilerin gündemleri yıllar içerisinde neredeyse hiç değişmemiştir. İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir. İktidarın ekonomi politikaları, özelleştirme uygulamaları, sosyal devlet anlayışının terk edilmesi ve uluslararası sermaye çevrelerinin artan etkinlikleri nedeniyle teknik elemanların ekonomik ve sosyal durumları giderek daha da kötüleşmektedir”

“KRİZ HAYATI ZORLAŞTIRIYOR”

Yaşanılan krizin halkı ve meslek alanlarını doğrudan etkilediğini, tüm halkın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırdığını anlatan Yakut, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Kamusal yatırımların ortadan kalkması, kamu çıkarlarının göz ardı edilerek sermayenin çıkarlarının gözetilmesi, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, zenginlerin ihtiyaçlarının yoksulların ihtiyaçlarının önünde tutulması ile halkımızın refahı, çıkarları; meslektaşlarımızın da mesleki yetki ve sorumlulukları giderek geriletilmektedir. Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan halkımızı da olumsuz etkilemektedir.”

“Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. Kamuda çalışan meslektaşlarımız ise düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz, tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir. Bunun en somut örneği, Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan asgari ücret protokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesidir. Meslektaşlarımız adına bir kazanç olan bu ufak adıma bile sermaye kesimleri tahammül edemedi, iktidar güdümündeki yargı kararlarıyla bizlerin düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamıştır.”

“BOŞUNA MI OKUDUK”

“Birliğimiz, Cumhuriyet’in 100. Yılını kutladığımız bu tarihi günlerde, ülkemizin kuruluşunda emeği geçen tüm meslektaşlarımız gibi bugün de 69 yıllık mücadele tarihimizden aldığı sorumlulukla, hem mesleğimizin hem halkımızın geleceği için tüm alanlarda sesini yükselterek soruyor; ‘Boşuna mı okuduk?’

“Biliyoruz ki; mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki hak ve çıkarlarını korumak aslında tüm toplumun geleceğini korumak demektir. Çünkü bizim meslek alanımız, toplumun ortak yaşamının üretimini ve devamlılığını sağlamaktadır.”

“BOŞUNA OKUMADIK”

Biliyoruz ki; bizler boşuna okumadık! Bizi yetiştiren bu topraklara, halkımıza, çocuklarımıza borcumuz var. Bir asır önce bu ülke kurulurken, hiçbir çıkar gözetmeden taşın altına elini koyan meslektaşlarımıza borcumuz var. Üreten sanayileşen ve hakça bölüşen bir ülkeyi, geçmişimizin ayak izlerini takip ederek, ortak mücadelemizle hep birlikte kuracağız. Bizler bu anlayışla, mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkarken, ülkemizin ve toplumumuzun ortak geleceğine de sahip çıkıyoruz.”

“Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkemizin geleceğini hedef alan hiç bir saldırı karşısında sessiz kalmayacağız. Bizler mesleğimizi bilimden, üretimden ve toplumdan yana kullanan bir mücadele geleneğinin sürdürücüsüyüz. Bu anlayışla TMMOB’un bilim ve tekniği esas alan, kamu çıkarını savunan, eşitlik, özgürlük ve demokrasiden yana tavrını korumaya devam edeceğiz. Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, ‘Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilim ve teknik için TMMOB vardır’ diyerek; tüm meslektaşlarımızın mühendislik mimarlık haftasını kutluyoruz.” (balikesir24saat.com)

YORUM YAP