Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

BİR TABLONUN ÖTESİNDE

BİR TABLONUN ÖTESİNDE

Hermenötik (*)  yorum anlayışıyla…

Fatih Sultan Mehmet, Cem Sultan’ı karşısına alıp:

 1-Bak oğul beni iyi dinle! Konstantinopolis’i fethetmek, dünya tarihindeki en önemli olaylardan biridir. Böylece; Troia Kralı Priamos’un intikamını , Akalar’dan da almış olduk.

2-Bak oğul beni iyi dinle!..Batı’da Rönesans hareketleri giderek hızlanmaktadır.Batı toplumları kültür/sanat / teknoloji alanlarında; akla ve bilgiye dayanan anlayışla, doğmaları birer birer yıkacaklar. Biz bunun gerisinde kalamayız.Ben, Batı’nın en ünlü ressamlarını Konstantinopolis’e davet ettim.

Bizde, devlet yönetiminde; akıl , bilgi ve liyakatı esas almalı ve dogmatik düşüncelerden uzaklaşmalıyız.Bu doğrultuda; büyük matematikçi Ali Kuşçu ve öğrencisi Molla Lütfü’ye de çeşitli görevler verdim. Molla Lütfü’yü kurmuş olduğum kütüphanenin yetkilisi kıldım. Lütfü; kaynaklardan, Doğu ve Batı toplumlarının,  akla ve bilgiye dayanan bilgilerini yorumlayacak ve biz bu bilgileri, toplum hayatında yaşama geçireceğiz.Böylece, Batı’da ki Rönesans hareketlerinin gerisinde kalmayacağız.

Ne yazık ki ! Molla Lütfü; yapmış olduğu yorumlar nedeniyle,Fatih’in oğlu 2.Beyazıt’ın emriyle, At   Meydanında(Sultanahmet) başını, bir Cellad’ın elindeki baltaya teslim etmiştir.”(1)

3-Bak oğul beni iyi dinle! Resim sanatı çok önemlidir.İnsanı daha iyi anlatır. Doğa’yı, doğa üstü güçlerle değil, sebep/sonuç ilişkileri kurarak anlatır. İşte bu nedenle, ben bu konudaki doğmatik düşünceleri aştım.Benden sonra, sen bu anlayışı, daha da yukarılara taşımalısın.

4-Bak oğul beni iyi dinle!   Tarih, geçmiş ve gelecek arasında akla , bilgiye dayanan bir bağ kurulduğunda, nesnel ve gerçekçi olur. Ben bugünün yanlışlarını, yarının doğrusu olarak görebiliyorum.Sende bu anlayışı benden sonra devam ettir.

Yukarıdaki tabloya göre; Fatih Sultan Mehmet,Cem Sultan’a bunları söylemiş olmalı….

Cem Sultan, Fatih’in anlayışını ne yazık ki ! devam ettirememiştir.Beyazıt ise; babasının düşüncelerine tamamen aykırı olan bir anlayışı benimsemiştir.

….Ve II. Beyazıt babasının resimlerini, dine aykırı diye, Saray’dan söküp atmıştır.

İşte bu tablo;geçmişte yanlış diye bilinenin,günümüzde, doğru olma hali resmidir.

SONUÇ:

İBB Başkanı İmamoğlu; “bir tablonun ötesinde” felsefi derinliği olan bir anlayışı satın almıştır.

Tepkiler yersiz ve anlamsızdır.

Bu tablo,İstanbul’un kültür ve turizmine çok büyük ölçüde katma değer yaratabilecektir.

Yapılması gereken; FATİH,FETİH VE DÜŞÜŞ adlı bir müze kurarak, yılda asgari bir milyon  ziyaretçiyi ağırlayabilmektir.

 

* Yorumsamacılık ya da hermenötik, “eskiye dayalı bir kültürü,,bir metni, bir düşünceyi günümüz anlayışına göre yorumlama/aktarma biçimidir. 

1) Kaynak: Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı/H.İNALCIK (sahife:250)

Dursun Altınay

Kaynak : Dursun ALTINAY

YORUM YAP

Şerefnur Öztürk 19 Temmuz 2020 / 00:47 Yanıtla

Bu kısa tarih yolculuğu ve çarpıcı, bilgilendirici yorumlarınız için teşekkürler