Yayınlanma Tarihi : Güncelleme Tarihi :

“BALIKESİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”

“BALIKESİR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANI HAZIRLANMALI”

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Kuter, küresel ısınmaya karşı 13 maddede topladığı kentsel çözüm önerilerini dile getirdi. Körfez Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayı’na katılan Kuter, ” Balıkesir sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı mutlaka hazırlanmalıdır” dedi. 

TEMA Vakfı İl Temsilcisi Metin  Kuter’in bu konudaki açıklaması şöyle:

“İklim değişikliğiyle mücadelede karbon tutma kapasitesinin büyük önemi bulunmaktadır. Toprak , su, göller, denizler ve ormanlarla iklim  yakından ilişkilidir. Bunlar en büyük karbon emicilerdir. Toprağın azalması, göllerin ve denizlerin kirlenmesi, ormanların azalması, insanların tüketim alışkanlıklarının değişmesi atmosfere saldığımız karbon miktarını arttırmıştır.  Fosil yakıtların ısrarla yakılması da atmosfere salınan sera gazlarını arttırmıştır.  Bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Dünyadaki şehirler , iklim değişikliğini tetikleyen sera gazlarının %70 ini üretmektedir.  Bu nedenle atmosfere salınan SERA gazlarının büyük ölçüde azaltılması gerekir. Sera gazı envanterini hazırlamak iklim değişikliğine uyumun ilk adımıdır. Balıkesir sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı mutlaka hazırlanmalıdır.”

“KYOTO PROTOKOLÜNE UYMALIYIZ”

“KYOTO Protokolüne mutlak uyulmalıdır.  Ülke olarak üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Mutlaka sera gazı emisyonunu azaltmalıyız.  1990-2010 yılları arasında kişi başına düşen sera gazı emisyonu 3,39 tondan 5,52 tona yükselmiştir. Paris Anlaşması küresel ısınmadaki artışı 2 derecenin çok altında sınırlamamızı ve mümkün olduğunca 1, 5 derce artış seviyesini geçmemeyi hedeflememizi gerektiriyor”

“KAZDAĞLARI’NIN HER KARIŞI MADENLER İÇİN RUHSATLANDIRILMIŞ”

“İklim değişikliğinin önüne geçebilmemiz için; topraklarımızı, meralarımızı, çayırlarımızı, tarım alanlarımızı, ormanlarımızı, derelerimizi, göllerimizi, denizlerimizi , içme su havzalarımızı … korumamız gerekir.  Maalesef bu alanlar son yıllarda yapılan maden kanunundaki değişikliklerle yok edilmektedir. Her geçen yıl Maden Kanununda yapılan değişiklikler bizi neredeyse her karışı madenler için ruhsatlandırılmış bir Kaz Dağları yöresi ile karşı karşıya bırakmaktadır. Milyonlarca yılda oluşmuş doğal varlıkların ve binlerce yıllık kadim kültürün söz hakkı madencilik ruhsatlarının faaliyete geçmesiyle yok olacaktır. 35 000 nüfusa sahip Bayramiç ilçesinin hemen hemen tamamı maden ruhsatlı alan içerisindedir. Biga yarımadasının %79 u endüstriyel madenlere ruhsatlandırılmıştır. Maden ruhsat sayısı 1634’tür. Bu halk ne yapacaktır. Ortadan kalkan toprak ve orman yapısı da iklim değişikliğine olumsuz etki edecektir.”

BALIKESİR TEMA’DAN KÜRESEL ISINMAYA KARŞI KENTSEL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

“Doğa koruma alanlarından,  önemli doğa alanlarına , tarım alanlarından meralara ekolojik, kültürel ve ekonomik değere sahip alanları madencilik uygulamalarına  kapatan bir kanuna ihtiyaç olduğu  apaçık ortadadır.Geleceğimizin mirası olan doğal varlıklar madencilik faaliyetlerine tamamen kapalı doğa koruma  statüleri ile korunmalıdır.

TEMA Vakfı Balıkesir İl Temsilciliği olarak Küresel Isınmaya Karşı Kentsel çözümlerimiz şunlardır:

1-Ekolojik planlamalar yapılmalıdır.

2-Temiz ve doğal enerji sistemleri kullanılmalıdır.

3-Ekolojik güneş mimarisi ve güneş enerjili toplu konutlar yapılmalıdır.

4-Doğal alanlar korunmalı ve zenginleştirilmelidir.

5-Güneş enerjisinden yoğun şekilde yararlanmak için sistemler geliştirilmelidir.

6-Su tasarrufu önlemleri alınmalıdır.

7-Temiz ulaşım sistemleri kurulmalıdır. Şehir merkezleri taşıt  ulaşımına kapanmalı bisiklet kullanımı ve kısa mesafelerin yürünmesi özendirilmelidir.

8-Yerelde üretilmiş gıda ürünlerinin kullanımı özendirilmelidir.

9-Fosil yakıtlara dayalı enerji tüketiminin gezegene ve insana zararı konusunda farkındalık yaratmak için iklim örgütleri desteklenmelidir. Doğalgaza geçiş desteklenmelidir.

10- Park ve bahçelerdeki ağaçlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır. Yeşil alanlar çoğaltılmalıdır.

11-Toprağın asfalt veya betonla mühürlenmesine engel olunmalıdır.

12-Temiz enerjili Ekolojik Planlama Merkezi kurulmalıdır.

13-Kentsel Kamu Alanları Güneş enerjisiyle aydınlatılmalıdır. Güzel , sağlıklı bir şekilde yaşanabilecek bir Balıkesir oluşturmak için TEMA vakfı Balıkesir Temsilciliği olarak üzerimize düşeni yapacağız. Doğayı ve gezegeni korumak hepimizin görevidir” (balikesir24saat.com)

 

Kaynak : balikesir24saat

YORUM YAP