20° Parçalı bulutlu
 • EURO 6.81
 • DOLAR 6.10

AYVALIK …(1)

Yazarlar - 12 Mart 2019 00:39 A A

*Düşünebiliyor musunuz harf devriminden önce 1925 yılında(16 Şubat tarihli) Ayvalık gazetesinde, Arap yazısının öğrenciler için ağdalı ve ağır olduğu açık ve okunaklı basımının yapılması gerektiği konusunda tartışmalar yapılıyor.
*Şeyh Said isyanında ilk uyarı Ayvnalık’tan yapılmış. Postane’den sıraya girilip telgrafla protesto edilmiş. Mücadele için izin istenmiş.
*Ayvalık’ın öncesi ve sonrasındaki sosyal yaşam bir anlamda değişmemiş ve İlk sinema gösterimi 1924 yılında yine “Ayv8alık gazetesi” de 1924 yılında yayın hayatına başlamış.
*Elektrik, 1925 yılında gelmiş.
*İş bankası onuncu şubesini Ayvalık’ta açmış.
*1928 yılında ilk pirina fabrikası Ayvalık’ta kurulmuş.
*Tiyatro izleme geleneği ise ülkenin çok önündeydi. Önce Türk Ocağı sonrasında Halk Evi’nde oynanan tiyatro gösterilerinde kadın ve erkek birlikte sahnede yer alıyor.
*Ayvalık HALK EVİ’nin 41 kadın 261’i erkek 302 üyesi vardı. Halk evi faaliyetlerine gelince; 26 gösteriye 8300 kişi, 8 konsere 1350 kişi gelmiş, 5000 kişinin geldiği 33 balo ve danslı çay tertip edilmiş, 4 köy gezisine 200 kişi gitmiş, 335 toplantı yapılmış ve 887 cilt kitabı 3782 kişi okumuş…(BLK KÜLTÜR YILLIĞI)
*1926 yılında nüfusumuz 22000, ödeyeceğimiz EĞİTİM VERGİMİZ 29000TL dir. Oysa aynı yıl EDREMİT İLÇESİNİN NÜFUSU 45000 OLUP ÖDEYECEĞİ VERGİ DE 21000 LİRA OLARAK HESAPLANMIŞTIR. HERŞEYE RAĞMEN BU VERGİ ÖDENMİŞTİR. AYNI YILLAR İÇİNDE İSE YİNE 50000 LİRA VERİLEREK ÜLKEYE BİR UÇAK HEDİYE EDİLMİŞTİR.
*1925 yılında toplam nüfusumuz 25000 kişiydi. Yine aynı yıl ilçede 1396 hane, 950 dükkan, 2 han, 1 hamam, 2 otel ve 21 fabrika vardı. Cunda adası nahiyesinde 800 hane, 100 dükkan, 1 fabrika vardı. 1925 yılında 1684148kğ ZEYTİNYAĞI, 798164 kiloda SABUN İHRAÇ EDİLMİŞTİ. Aynı yıl BELEDİYE BÜTÇESİ 37000 LİRAYDI. TÜRK OCAĞI BÜTÇESİ İSE 16329 LİRAYDI.(AYVALIK GAZETESİ-8 MART 1926:1)
*Türk Ocak’larının kuruluş tarihi 1912 dir. Anadolu’da Kuvay-i Milliye henüz teşekkül etmemiş, Meclis toplanmamış ve hükümet kurulmamış iken İstanbul Türk Ocağı Mustafa Kemal’i tanımıştır. Sıkıntılarını, Babıali ve Saraya değil Anadolu’daki Mustafa Kemal’e yazmıştır(Hamdullah Suphi).

*Anadolu’da kazanılan büyük zaferin sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir’in yeniden kazanılmasıyla İzmir de hemen kurulmuş. 1923 yılı Ocak ayı içinde Afyon, Aydın ve Sivas Türk Ocakları ile birlikte Ayvalık Türk Ocağı da açılmıştır. 10 Ekim 1924’de toplanan Ocak Kongresi’nde yapılan seçimde başkanlığa Doktor Fazıl Doğan getirilmiştir.

*Ayvalık Türk Ocağı yeni yönetimi 1924 yılında 85 lira borçla ise başlamış, 1925 yılında bütçeyi 16329 lira 30 kurusa yükseltmiştir. 1926 yılında bütçe 17198 liradır. Öksüz Yurdu yapılmasına rağmen 1927 yılına 6150 lira devredilmiştir(Ayvalık 8 Mart 1926: 1). Ayvalık Türk Ocağı 1927 yılında 34536 liralık bir bütçeye sahipken 1928 yılında Ocak, 33961 lira bütçeye sahiptir. Türk Ocakları içinde en yüksek bütçesi olan şubeler arasındadır.
*17 Subat 1923’de İzmir’de İzmir İktisat Kongresinde, Türkiye’nin büyük bir hızla kalkınabilmesi için girişimci bir sınıfın yaratılması gerektiği sonucu ortaya çıkınca Ayvalık’ta da etkin bir ticaret odası ve borsasına duyulan ihtiyaç dile getirilmiştir (Ayvalık Şubat 1925: Ayvalık 24 Ağustos 1925).

*İlçe ekonomisinin gelişimi için prina yağı üretimi ve zeytinyağı tasfiye etmek amacıyla fabrika inşa etmek üzere anonim şirket kurmayı zorunluluk kabul eden Ayvalık Türk Ocağı, memleket tüccarlarını derneğe davet ederek çalışmaları baslatmıştır(Türk Yurdu, 1926: 250; Ayvalık Prina ve Yağ Tasfiyesi Fabrikaları Türk Anonim Sirketi Nizamname-i Esasiyesi, 1926).

*Ayvalık Türk Ocağı, Atatürk devrimlerine de sahip çıkmıştır. 1925 yılında meydana gelen Şeyh Said ayaklanmasına tepki göstermiş ve “Vilâyet-i Sarkiye’nin bazı aksamında başkaldıran irticaya karşı” bir miting düzenlemiştir. (Tuncer vd. 1998: 139). Ayrıca Cumhurbaşkanı ve Başbakana telgraf çekerek Cumhuriyet’e karsı yapılan her tür hareketin karsısında olduklarını, kendilerine bir görev düşüyorsa yapacaklarını ve bu konuda emir beklediklerini dile getirmişlerdir.
*Ayvalık gazetesine yansıyan bir konser haberinde: “Klasik müzikte alaturka piyanist Madam Vazel Sılava tarafından Chopin’den Bach’a, Mozart’tan Beethoven’e klasik Batı müziği konseri verilmiştir. Kısa bir aradan sonra Kanunî Behzat Bey’in girizgâhıyla alaturka konsere geçilmiştir. Konser sonrasında halkın yoğun alkışları arasında sanatçılar ve Türk Ocağı Musiki Heyeti üyeleri kutlanmıştır.” sözleriyle okuyucularıyla paylaşmıştır. (Ayvalık 27 Şubat 1928).

*Konserlere başka bir örnek, Sükufe Namık Hanım ile eşi viyolensel, Hüsnüye Doğan Hanım piyano çalarken, Kemani Osman Bey, Tanburi Halim Niyazi, Kanuni Behzat, Udi Ramiz, Udi Kamil, Mustafa, Nedim Fuat ve İsmail onlara sazlarıyla eşlik etmiş, kadın erkek seçkin bir topluluk karsısında saat sekiz buçukta başlayan konser gece on ikide sona ermiştir(Ayvalık 19 Kânûn-ı evvel 1927: 1).
*Ayvalık Türk Ocağı, Ocak yasaları ve mesai programı çerçevesinde, etkin bir kütüphane kurma amacıyla 1924 yılında çalışmalara başlamıştır. Kulaksızzâde Muhtar Halim Bey ile Dava Vekili Hilmi İsmail Beylerin kütüphaneye kitap sağlanması konusunda önemli katkıları olmuş ve ocak yönetimi Ayvalık gazetesinde alenî olarak teşekkür etmiştir(Ayvalık 30 Mart 1925: 2). Kütüphane çalışmalarına katkı sağlamak için piyango çekilisi düzenlenmiş, elde edilen gelir kütüphane için harcanmıştır. Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda da devam etmiştir.
*Ocak, ilçe merkezi yanında nahiyelerde de dispanser açmıştır. Örneğin, Alibey nahiyesindeki dispanser 27 Mayıs 1925 günü resmi tören yapılarak açılmıştır (Ayvalık 25 Mayıs 1925: 2). Açılış törenine Ayvalık Kaymakamı Ragıp Bey, Türk Ocağı İdare Heyeti, birçok ocaklı, tüccar ile Balıkesir esrafından Keçecizâde Hafız Mehmet Emin Efendi katılmıştır.
*Ayvalık Türk Ocağı, sağlam nesil yetiştirmek amacıyla etkin bir spor teşkilâtı kurmustur. İlçede futbol takımı olarak Türk Ocağı İdman Yurdu ve Ayvalık İsçiler Spor Kulübü vardı.
*1926 yılı şubat ayında da İttihat Spor kurulmuş ve fahri başkanlığına Meclis başkanı ve Karesi Milletvekili Kâzım (Özalp) Pasa getirilmiştir (Ayvalık 8 Subat 1926: 1). İttihat Spor’un resmi açılısında Ayvalık kaymakamı Ragıp, Burhaniye Kaymakamı İsmail Hakkı, Edremit Kaymakamı Mehmet Ali, Halk Fırkası mutemedi Doktor Fazıl, Muallimler Birliği,
Mahkeme-i Asliye Müdde-i Umumiyesi, Ticaret Odası Reis-i sanisi Namık Hulusi ve tüccardan Arif Çelebi Beylerle Türk Ocağı İdman Yurdu kaptanı Sefer ve İsçiler Spor Kulübü temsilcisi ile diğer birçok tüccarlarla gençler hazır bulunmuş, davetlilere sigara, çay, bisküvi ve şeker ikram edilmiştir. Kulüp başkanı Zeynel Abidin Bey yaptığı konuşmada saltanat
rejiminin gençliği hem beden hem de fikir olarak ihmal ettiğini, Cumhuriyet rejimininse “sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” düsturuyla gençlerin elinden tuttuğunu dile getirmiş, grup fotoğrafları çekilmesinin ardından resmi açılış sona ermiştir (Ayvalık 15 Subat 1926: 1).
*Ayvalık İdman Yurdu sporcuları, Pallez Viyakos takımından gelen davet üzerine bu takımla maç yapmak üzere Midilli’ye gitmistir. İdman Yurdu sporcularının Midilli’ye gitmesi Egeopelayitikos Atlitizmos (Adalar Denizi Sporculuğu) ve Eleftros Logos (Serbest Söz) gazetelerinde de haber yapılmıştır. Haberlerde, sporcular sayesinde iki millet arasında barış köprülerinin kurulacağı ve ondan sonra ilelebet iki dost ülke olarak yaşanacağı vurgulanmış, takımların 2-2 berabere kalması ise iki demokratik ve cumhuriyetçi ülke gençlerinin başarısı seklinde yorumlanmıştır (Ayvalık 20 İkinci Tesrin 1930: 1).
*Türk Ocaklarınca halk eğitiminde etkin bir eğitim aracı olarak kabul edilen sinemadan Ayvalık Türk Ocağı yöneticilerince de yararlanılmıştır. Zirai ve sanayi hayatı tespit etmek ve elde edilen görüntüleri halkla ücretsiz paylaşmak amacıyla bir film ve projeksiyon makinesi getirtilmiş, bu makine ile ilk kez Türkiye’de deve güreşlerini filme alınmıştır(Türk Yurdu 1926: 250).
*Ayvalık halkı eğitimli olanlar-olmayanlar, zengin-fakir, kadın erkek gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin ilgi alanlarına göre müsamerelerde, kütüphanede, Musiki heyetinde veya sporla ilgili kollarda bir araya gelerek Türk Ocağında ortak çalışmalarda bulunmuş, hazırlanan gösterileri çevre ilçeler basta olmak üzere başka yerlerde sunarak veya onları ilçeye
davet ederek dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirmiş; kütüphaneye alınan gazete, dergi ve kitaplarla okuma ihtiyacını gidermiştir.
*1925 yılında Ayvalık Türk Ocağı, kimsesiz ve fakir çocukların yiyip içmelerini aynı zamanda öğrenimlerini sağlamak düşüncesiyle öksüz yurdu açmayı kararlaştırdı. Bu fikrin en hararetli savunucusu Dr Fazıl Doğan bey’in girişimleriyle aynı yıl “Ayvalık Türk Ocağı Öksüz Yurdu Sanat Mektebi “ adı altında özel yatılı ilkokul açıldı. Hamdibey mahallesi altı numaralı evde öğretime açılan okulun yirmi yatılı, kırkyedi gündüzlü olmak üzere altmışyedi öğrencisi vardı. Okulda öğrencilere kültür derslerinin yanı sıra marangozluk, terzilik, demircilik meslekleri de öğretiliyordu. Günümüzde uygulanan mesleki eğitim Ayvalık’ta Türk Ocağı tarafından 1925’li yıllarda uygulamaya konulmuştur.

*1926’da ilkokullarda meslek derslerinin kaldırılması üzerine mevcut öğrenci ve malzeme Milli Eğitim Bakanlığı’na devredildi. Kurucu dr Fazıl Doğan bey ilkokul eğitimlerini tamamlayıp başka okula gidemeyen öğrencileri meslek sahibi yapmak ve eğitimlerini ilerletmek amacıyla,1927’de aldığı izinle, okulun adını “Muhtelit İkmal Meslek Mektebi” ne (karma olgunlaşma meslek okulu)çevirdi.

*1927-1928 öğretim yılına bu isimle başlayan okula ticaret meslek eğitimi de ilave edildi. Okulun ortaöğretim seviyesinde hizmet vermesi için dr Fazıl Doğan ve tüccardan Sadık Bigat, avukat Hilmi İsmail,Belediye Başkanı Namık Esmer, dr Seyfettin ve Muhip Özyiğit’ten oluşan idare heyetinin üstün çabaları ile 1929’da okulun adı “Ayvalık Türk Ocağı Muhtelit Orta Mektebi “ne çevrildi ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan resmi ortaokul programını takip etmesi izni alındı.”

*Türk Ocağı Öksüz Yurdu Sanat Okulu demirhane şubesi, Hükümet Caddesinde açılarak piyasadan iş kabul etmiş, bazı öğrenciler terzi ve kunduracı gibi sanatkârlar yanında eğitilmiştir. Böylece öğrenciler hem meslek öğrenmiş, hem de kazançlarıyla okul harcamalarına katkıda bulunmuştur. Böylece, günümüzde uygulamaya konulan mesleki eğitim, Ayvalık Türk Ocağı’nda 1925’li yıllarda gerçekleştirilmiştir. Devam edecek..

Bu haber 339 kez okundu.
besob otel
Yazarlar - 00:39 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

SON EKLENENLER

 • 01
  İMAMOĞLU İÇİN İSTANBUL’DA
  CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın, Ensar Aytekin ve Fikret Şahin’le Ekrem İmamoğlu için İstanbul’da düzenlenen Seçim Koordinasyon toplantısına katıldı. 31 Mart seçimlerini kazanan ancak YSK’nin iptali sonrası 23 Haziran’da yeniden seçime girmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Sarı , “Ekrem Başkanımızın mazbatasını geri alacağız” dedi. […]
 • 02
  “KARA TREN” MÜJDESİ!
  TCDD Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’ne kiraladığı buharlı lokomotif Balıkesir’e iade edilecek. TCDD Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi arasında imzalanan protokol ile 2 bin 557 lira artı KDV karşılığında bir yıllığına kiralanan ve Manisa’ya götürülen buharlı lokomotif Balıkesir’e geri dönüyor. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’deki tepkiler sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz devreye girdi. Yılmaz’ın talimatı […]
 • 03
  KURTULUŞ YATIRIM VE ÜRETİMDE
  Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) Milli Mücadele Haftası’nda Balıkesir, Bandırma, Dursunbey ve İvrindi’de ekonomik kalkınma açısından yatırım süreçlerini mercek altına alarak değerlendirmelerde bulundu. Basın Sözcüsü Ümit Baysal, “Bu zor süreçten yine yatırımların ve üretimin arttırılması ile çıkmak mümkün olacaktır” dedi. Balıkesir Sanayici ve İş Adamları Derneği (BASİAD) kurulları bir araya gelerek; ekonomik darboğazı […]
 • 04
  BALIKESİR’E GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ MÜJDESİ
  Balıkesir Sanayi Odası’nın 2017 yılından itibaren Ticaret Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda Balıkesir Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması uygun bulundu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, “Odamızca 2017 yılında İlimizde Gümrük Müdürlüğü kurulması talep edilmiş ve bu talebimizi her mecrada dile getirilmiştir, 2 Mart 2019 tarihinde Ticaret Bakanımız Sayın […]
 • 05
  TCDD’DEN GARİP BİR UYGULAMA
  Balıkesir Gar havzasında sergilenen ve “Kara Tren” diye bilinen buharlı lokomotif, TCDD Genel Müdürlüğü ile Manisa Yunusemre Belediyesi arasında imzalanan protokol ile bir yıllığına kiralandı. TCDD Genel Müdürlüğü’nün Balıkesir’in bağlı bulunduğu İzmir 3. Bölge’ye verdiği talimat üzerine, 18 Mayıs 2019 tarihinde Manisa’ya nakledilen tarihi lokomotifin bir yıl boyunca Yunusemre Belediyesi tarafından sergileneceği öğrenildi. Bu uygulama […]

YAZARLARIMIZ

 • TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU!

  Türkiye de öğretmen yetiştirme 1970-1980 arasında bozulmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının doğrudan kontrolünü yitirdiği Eğitim Fakülteleri döneminde ise akademik yaşam normları ile öğretmenlik mesleği umdeleri uzlaştırılamadı. Eğitim Fakültelerindeki öğretim elemanları akademisyen ile eğitimci arasında iki cami arasında beynamaz durumu yaşadılar. Bu, öğretmen yetiştirmede geleneğe sahip çıkamamanın somut sonucuydu.  2000’li yıllardan sonra gelen AKP ise ortaya […]
 • ESNERKEN ESNEMEK…

  Milli Eğitim Bakanlığı, bir süredir gündeminde olan “esnek ve modüler eğitim sistemi”ne ilk adımı attı. Yazılı ve görsel basında izliyor ve okuyorsunuz zaten. Esnemekten epey esnek hale geldik. Esnek ve modüler eğitim sistemi deniyor ya, onun biz sokaktaki tabirini kullanalım; bilineni bu çünkü: Yapboz. Bir kez daha yapboz oynuyoruz. Bir kez daha sistem değişiyor. Zaten […]
 • ATATÜRK VE ANNESİ ZÜBEYDE HANIM

  Ben her Anneler Günü’nde paylaşırım bu iletiyi. Atatürk, annesini ziyaret edeceği zaman mutlaka yaveri ile “İzin verirse validemi ziyaret etmek istiyorum.” diye haber yollardı. Zübeyde Hanım, hazırlanır, saçlarını taratır, oğlunu beklerdi. Atatürk de bu ziyarette mutlaka büyük üniformasını giyer, yaverleriyle birlikte gelir, büyük bir hürmetle annesinin elini öper, onun duasını alırdı.Annesi oğlunun bu davranışından çok […]
 • NE YAPMALI?

  73 yıl önce ilk demokrasi denemesinde “Açık oy gizli sayım” yapılarak Demokrat Parti’nin seçimi kazanması nasıl engellenmişse, İmamoğlu’nun İBBB’yi kazandığı seçimin geçersiz sayılması da aynı mantıkla engellenmiştir. Aynı zarfın içindeki 4 oydan 3’ü geçerli sadece İBBB oyu geçersiz. O da yetmiyor; 7 asil üyenin 4’ü hayır deyince 4 yedek üyeyi de çağırıp karar alıyorlar. Bu […]
 • YOBAZ

  Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve İş Bankası hisselerinden elde edilen gelirin bir kısmını bağışladığı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “yobaz” şöyle tanımlanıyor: Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse). Sıfat : “Bu memleketi de dört buçuk yobaza bırakamayız.” -A. Gündüz. Bir düşünceye, bir inanca aşırı ölçüde bağlı olan (kimse). Mecazi Kaba […]
 • BİR YANIM BAHAR BAHÇE BİR YANIM DİRENİŞ

  Çiğdemler; kış ne denli sert geçerse geçsin; yaşam gücünü hatırlatır. baharı yaşar. Adımı öylesine seviyorum ki, öylesine içselleştirmişim ki ; adım gibi olmak için her şeye rağmen hayat doluyum. Adımın peşinden koşsam, tüm Anadolu’yu gezmem gerekir. Anadolu’nun özüne, geleneklerine, o güzelim insanlarımıza ulaşırım. Kazdağ Çiğdemi, Toros Çiğdemi, İstanbul Çiğdemi, Ankara Çiğdemi , Hitit krallarının ağzına […]
 • T.C’DEN TCDD’NİN KARA TRENİ’NE!

  Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin T.C. ile ilgili önergeyi anlaşılmaz bir şekilde reddetmesinin ardından konu unutturulmak istense de  bir şekilde gündeme geliyor. Politika gazetesinden arkadaşımız Tarık Sürmelioğlu,“T.C. değil Türkiye Cumhuriyeti yazın” başlıklı yazısında olaya değişik bir açıdan yaklaştı. Sürmelioğlu, 16 Mayıs’ta  Kuva-yi Milliye Günü’nde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz‘a seslendi ve şunları yazdı: “Kuva-yı Milliye […]
 • NAİPLİ KÖYÜ’NDEN- Fatma Zehra KÖSELEY

  Bugün günlerden Naipli Köyü.İlkokul 1.sınıftan 4.sınıfa kadar birlikte okuduğum sıra arkadaşım Bahriye Kandemir ile buluştum. Naipli köy fırınında annemin ekmek yaptığı fırın aynı yerinde duruyor. Anılar taa uzaklardan sıcacık ekmek kokusu ile buluşuyor. Bize ablalık yapan Gülsüm ablamız ile de görüştük. Gülsüm ablamız, kızkardeşim Hasene Füsun Öztop’u ve kardeşim Zeki’yi görünce gözyaşlarını tutamadı. Gülsüm abla, […]
 • HİÇBİR ŞEY GÜZEL OLMAYACAK- HAKAN TOPALOĞLU

  Hayatımıza dair gerçekleri görmezden geliyoruz. Hayata gerçekçi baktığını iddia edenimiz  çok ama gerçeği değil gerçeğin görüntüsünü, olan biteni değil olan bitenin bize yansıtılan kadarını görüyor ve hatta inanıyoruz. Bu olgu hayatımızda olan bitenler için olduğu kadar hayatımızdaki insanlar için de geçerli. Aziz Nesin’in ülkemizde yaşayan insanlarımızın zeka düzeyini sorgulayan sözleri hala akıllarda ve dillerde. Kendi […]
 • NAMUSLULARIN SİYASETİ / İbrahim ATACANOĞLU

  Namuslu insanlar yani egoları toplumsal değerlerin önüne geçmemiş insanlar, namussuzlar kadar hırslı olmadıkları için çoğu zaman siyasi mücadelede geride kalabiliyorlar. Asıl siyaseti yapması gerekenler bu gruptaki insanlardır.Aksi taktirde her anlamda ülkede refaha huzura ulaşmak mümkün olmamaktadır. Dikkat ederseniz ülkemizde sağını solunu ayırt etmeksizin baktığınızda bir koltuk savaşı mücadelesini görmek mümkün. Nefsiyle haşır neşir olanlar için […]
 • ‘GURBETÇİ GAZETECİ’NİN GÖZÜNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ- İbrahim ERGÜL

  Hafta içinde fırsat bulup Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını takip ettim. Öncelikle sorunsuz 7. kata ulaşabildiğimi ve toplantıyı basına ayrılan bölümde rahatlıkla izleyebildiğimi belirtmeliyim. Lakin basin mensuplarIna ayrılan bölümün Balıkesirlilere haber akışını sağlayan gazetecilere çok da uygun olmadığını söylemek lazım. Meclis salonunda ki gelişmeleri en arka sıradan gözlemlemeleri çok zor. Sağlıklı bir haber akışı için […]
 • GÜNEŞ UFUKTAN DOĞARKEN- İhsan DURAK

  Mayıs ayı, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi kuşakta, ilkbaharın kendini, en can alıcı güzellikte ifade ettiği, yaz mevsimini kucaklayan bir zaman dilimidir. Tanyeri ağarmadan önce, gecenin en karanlık zamanıdır. Bu durumu başka cümle ile ifade edersek; GECENİN EN KARANLIK ZAMANI, AYDINLIĞA EN YAKIN ZAMANDIR. Krallıkların, imparatorlukların sonunu sıcak ve soğuk savaşlar belirler. “Sonsuzluk” diye bir kavram […]
 • SİYASİ İŞLER- İlhan AY

  Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Seçen ve seçilen için ise 31 Mart Sevgililer Günü. Çünkü bugünde seçmen gül de verir, diken de. Herkes hesabını kitabını buna göre yapsın. Malum seçim zamanı, sokakta, pazarda, kahvede, otobüste her yerde aynı sohbetler. Bizim milletimiz kahvehanelerde hükümet de yıkar, hükümet de kurar, yani siyasi bir milletiz… Onun için halkın […]
 • MERHABA BENİM ADIM EYLEM. ÖYKÜ ARİN YAZICININ ANNESİYİM! – MEMET KOŞAR

  2 ay ne kadar uzun bir süre sizin için? Belki tuttuğun takımın şampiyon olup olamayacağı belli olacak, heyecanla bekliyorsun. Belki çocuğun olacak cinsiyeti belli olmuş onu kucağına alacağın günü bekliyorsun, sabırsızca. Okulun bitecek, içinde bir umut var hayata dair bir çok şey seni bekliyor, umutlusun. Veya nişanlın askerde, dönmesine de 2 ay kaldı, korkuyorsun, her […]
 • PAZARLAMADA 25 YIL – Nedim ISPARTA

  Bugün size 25 yıllık pazarlama hayatımın 1/3’ünü oluşturan ansiklopedi satışı sırasında başımdan geçen ilginç satış olaylarından bahsedeceğim. 90’lı yıllarda ilk satış yaptığım bölge Kütahya’dayım. Okullarda anket yaparak velilere ulaşıyoruz. Taşımalı eğitim sebebiyle en ücra köylere kadar ulaşıyoruz. Altımda Lada otomobil, tek başıma satış yapıyorum ( Daha sonra 3 yıl arka arkaya 185 kişi arasında Türkiye […]
 • BİR DÜNYA ÇİÇEK- RAMAZAN KARACA

  Geçtiğimiz hafta Avlu Gösteri Merkezi’nde çok güzel ve yararlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Benim de özellikle takip ettiğim gecede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bizleri çok mutlu etti. Geceyi Türk Eğitim Vakfı Balıkesir Şubesi tertiplemişti. “Safiye Ayla- Anma Etkinlikleri” ismi verilen gecenin neden TEV tarafından yapıldığı da davetiyenin üzerinde yazıyordu. Safiye Ayla TEV’in çok değerli ve önemli bir […]
 • AGENDER NESİL- Sedat İRGİL

  Cinsiyet veya teknik adıyla “Cinsel Kimlik” çok karmaşık bir kavram. Kromozomlarınızın XX veya XY olması yeterli değil. Anne karnında maruz kaldığınız hormon, beslenme, anotomik yapı vs. bunda çok etkili. Ayrıca aynı yemek kültürü gibi toplumun kadın ve erkeklere yüklediği roller var. Yine teknik adıyla “Toplumsal cinsiyet rolleri” . Yani doğar doğmaz başlayan bir cinsel rol […]
 • GÖMEÇ’TE  BEKLENEN  SONUÇ… Tahsin EREL

  Bir yerel  seçimi daha geride bıraktık… Gömeç belediyesi Ak Parti’den CHP’ye geçtinin ötesinde, Gömeç halkının sevdiği ama 5 senede doğru dürüst iş yapmayan, halkı ve hizmeti seçime 3 ay kala hatırlayan,  “yapacağız”, “edeceğiz”  sözleriyle sadece vaad sunan Kazım Arslan’dan,  Gömeç  halkının sevdiği  ve her konuşmasında halkı öne çıkartarak, “aday benim ama Gömeç’i , Gömeç halkı […]
 • RUMUZ T.C. – Tanyol KIPÇAK

  Bazen hepimiz kullanırız.. Dangalak deriz… Dangalak ne demek?.. Düşüncesiz demek!..Hödük demek!.. Düşüncesizce yapılan bir iş mesela.. Türkiye Cumhuriyeti’nin kısaltılmış haline ne diyoruz?.. Rumuzumuz bizim, ötesi yok.. T.C. İktidar bu ibareye gıcık!.. Ne olmalıydı acaba?.. Merak ediyorum!.. Gördüğü yerde indiriyorlar.. Hatta Belediye Meclislerine öneriliyor,eğer iktidar yanlıları çoğunluksa aynen red!.. A be hödükler!.. A be dangalaklar!.. Kendinizi […]
 • “İŞÇİ KIYIMI VE ADALETSİZLİK” RAMAZAN DİNLEMEZ

  Ramazanın gelişiyle birlikte bir ritüel haline getirilen iftar programları da başladı. Bandırma Belediyesi 1350 kişiye Bandırma, Edincik ve Aksakal’da hayırseverlerin desteği ile iftar yemeği ikram ediyor. Bandırma’da Ortaokulu önündeki iftarlara katılanlara baktığımızda bu yıl öğrencilerin ağrılıkta olduğunu görüyoruz. Oruçlu oruçsuz birçok insan burada karnını doyuyor. Zaten olması gereken de bu değil mi? İnsanları “oruçlu oruçsuz” diye […]
 • MANGALDAKİ KÜL! Uğur SATILMA

  Geçtiğimiz ay Manyas’ta öğrencilere yönelik yaptığım Spor Sevgisi adlı sunum sırasında  ilginç bir soru soruldu. Sporun hayatımıza ve sağlığımıza faydalarını coşkuyla anlattığım bir anda ısrarla söz almak isteyen bir öğrenciye kayıtsız kalamadım. -Spor sevgisinin iyi,güzel anlatıyorsunuz! Peki siz sigara içiyor musunuz? O tertemiz ve çocuksu aklıyla biz büyüklerin tutarsız-yalan- dünyasına tepkisini dile getiriyordu aslında sorusuyla. […]
 • GÜNÜMÜZ ÇOCUKLARI LÜKSÜ SEVİYOR!

  “Günümüzün Çocukları Lüksü Seviyor. Kötü Davranışları Var, Otoriteye Baş Kaldırıyorlar, Yaşlılara Saygıları Yok, Çalışmak Yerine Lak Lak Etmeyi Seviyorlar. Çocuklar Artık Evlerinin Hizmetçisi Değil, Tiranı. Anne Babaları Odaya Girince Ayağa Kalkmıyorlar. Onlara İtiraz Ediyorlar, Destek Olmak Yerine Laklak Yapıyorlar, Şapır Şupur Yiyorlar, Bacak Bacak Üstüne Atıyorlar, Öğretmenlerine Zulmediyorlar.”İkizlerle sohbet ediyorum. Baba, sizin döneminizde yaşamak isterdik. […]

DÖVİZ KURLARI

 • BIST 84.114
  -1,40%
 • ALTIN 249.90
  0,67%
 • DOLAR 6.101
  0,81%
 • EURO 6.814
  0,81%
sanalbasin.com üyesidir

medyaz internet hizmetleri
close-link