AYAR !..

Yayınlanma Tarihi :
AYAR !..

Ekonominin temeli: Emektir.
Oynanmaz!..
Emeğin sermayesi: Alınteridir.
Oynanmaz!.
Alınterinin karşılığı: Topraktır!.
Oynanmaz!..
Toprağın karşılığı: Üründür!.
Oynanmaz!.
Ürünün karşılığı: İnsandır!.
Oynanmaz!.
İnsanın karşılığı: Değerdir!.
Oynanmaz!.
Değerlerin karşılığı:
-Barıştır!.
-Sevgidir!.
-Demokrasidir!.
-İlericiliktir!.
-Aydınlanmadır!.
-Bilimdir!.
-Hukukun üstünlüğüdür!.
-Haktır!.
-Eşitliktir!.-
-Adalettir!.
-Özgürlüktür!.
-İnsanca yaşam hakkıdır!.
-Düşünce, inanç, ifade hakkıdır!.
-Seçme, seçilme hakkıdır!.

***

Bu değerlerin karşılığı da :Cumhuriyettir!.

***

Cumhuriyetin karşılığı:
Türkiye Cumhuriyeti Devletidir!.

***

Türkiye Cumhuriyetinin karşılığı:
-İnsan haklarına saygılı,
Atatürk milliyetçiliğine bağlı,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti demektir!.
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti;
ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür demektir!.
-Milli Marşı “İstiklal Marşı” dır.
-Bayrağı Ayyıldızlı bayraktır.
-Dili: Türkçedir!.

***

Bu ilkeler “kurucu” ayarlardır!.

***

Değiştirilemez!,

***

Hülasa..
Kurucu ayarlarla oynanamaz!.

***

Bu da böyle biline..

***

Bitti!.

***

Nokta!.

YORUM YAP