Yayınlanma Tarihi :

100. YIL HEYECANI, SİTEM VE BİR ŞİİR

100. YIL HEYECANI, SİTEM VE BİR ŞİİR

Kaderde, kıvançta ve tasada biriz diyoruz, diyoruz da, nedense 29 EKİM 2023’de kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’nın 100 üncü yıl kutlama töreni etkinliklerini erteliyoruz. Türk Halkı her konuda olduğu gibi bu konuda da hazır cevaptır ve çok da güzel cevap verir. Bayramdan sonra gelen veya gelecek olan kına için halkımız çok güzel ve özel sözlere sahiptir. Her zaman, her yerde ve her konuda yakışanı yapıştırıverir ve lafı gediğine koyar, herkes de konuyu kolayca anlar.

Kutlama töreni etkinliklerinin neden ertelendiğini anlamakta pek fazla güçlük çekmiyorum. Neden mi, insanımızın yetişme ve yetiştirilme tarzının ne kadar önemli olduğunu, halkımızın geldiği bugünkü durumu gördükçe daha iyi anlıyorum. Kişilerin yetişme tarzlarına etki eden aşağıdaki faktör ve etkenler ışığında bir değerlendirme yaptığımızda konu daha iyi anlaşılacaktır.

Bu faktör ve etkenler:

1. Aile,

2. Okul/eğitim ve öğrenim seviyesi,

3. Çevre faktörü,

4. Diğer faktörlerdir.

Şüphesiz ki en önemli olan etken ailedir ve birinci sıradaki yerini alır. Doğumdan itibaren anne, baba ve aile bireylerinden öğrenilenler ne kadar doğru, sağlam ve pozitif değerler ise kişi o kadar güzel özellik ve hasletlere sahip olur ve toplum içinde de en saygın yerini alır.

İkinci sırada yer alan okul/eğitim ve öğrenim seviyesidir. Kişi çocukluk döneminden itibaren öğrenim gördüğü okullardaki öğretmenlerinden, aynı okula giden okul ve sınıf arkadaşlarından, okulda görüp öğrendiği derslerden çok etkilenir. Kişinin eğitim ve öğrenim seviyesi ile bitirdiği okulların seviye ve kademesi çok önemlidir. İlkokulu bitiren bir kişi ile lise veya üniversiteyi bitiren bir kişi arasında çok fark vardır, bu fark açıkça görülür ve kişi kendisini belli eder.

Bir de çevre faktörü vardır ki okuldan, aileden ve hatta eğitim ve öğrenim seviyesinden de önemlidir. Derler ya… üzüm üzüme baka baka kararır bu doğrudur. Kişinin yaşadığı çevredeki insanların yaşam tarzı ve sosyal çevresi köy, kasaba, şehir, büyük şehir ve daha uygar ve sosyo – kültürel seviyesi yüksek semt ve yerleşim kesimleri olabilir. Malum olduğu üzere it, uğursuz, hırsız ve terbiyesiz çocuk ve insanların kötü ahlak sahibi kişilerin yaşadığı semt ve çevrelerden korkulur. Bunun yanında sosyal ve kültürel gelişimini tamamlamış yer ve bölgelerde yetişen çocuk ve insanlar çevresindekilere iyi yönde etkileşimden dolayı iyi hasletler kazandırırlar.

İnsanlara etki eden sadece bu faktörler değil, diğer faktörler başlığı altında saydığımız etkenler de vardır. Vatan, Millet, Bayrak, Cumhuriyet ile Atatürk sevgisinden nasibini almamış olanlardan, vatandaş olarak devlete ve topluma karşı görevlerini yerine getirmeyenlerden…vb. kişilerden de olumsuz bir şekilde etkilenirler.

İnsanlar yaradılışı icabı korkak veya bir türlü cesaretini toplayamayan, merhamet ve vicdan sahibi olmayan, insanlıktan anlamayan, doğa ve insan sevgisi ile uygarlıktan uzak, din ve imandan nasibini almayan, din konusunda bağnazlığa varan bir anlayışa sahip olanlardan, yürümekten aciz, yorgun doğmuş, adım atayım mı atmayayım mı diye düşünen, tembel, uyuşuk ve pısırık insanlardan da olumsuz yönde etkilenir.

Nankörler, vatan hainleri ve atasını tanımayanlar, yüreğinde saygı, sevgi, iyilik, organik dayanışma ve yardım etme sevgisi taşımayanlar da keza aynı şekilde etrafındakileri olumsuz olarak etkiler.Üç kuruşa kendisini satanlar ve namusunu korumayanlar, vergi kaçıranlar, yasa dışı işler yaparak haram para kazanıp çoluk çocuğunu doyuranlar da… topluma kötü örnek olur ve olumsuz yönde etkiler.

…bugün bu yazımda olduğu gibi, insan bazen meramını anlatmakta güçlük çekiyor. Konuya giriş yaptım ama sadede gelecek olursak, kendi yetişme ve yetiştirilme tarzımdan bahsederek meramımı anlatmak istiyorum.

Yedi çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Balya Kayalar’da doğdum, İlkokulu kendi köyümde, Ortaokulu Balya ilçemizde bitirdim. İstanbul’da Kuleli Askeri Lisesi’ni, Ankara’da Kara Harp Okulu’nu da bitirerek subay oldum.

31 yıl muharip ve muvazzaf bir asker olarak, TSK’nın şan ve şerefine yakışan onur ve gurur ile ettiğim yemine sadık kalarak vatana hizmet ettim. Ailemden almış olduğum terbiyenin yanında, çevremizin pozitif değer ve etkileri ile askeri okullarda almış olduğum/olduğumuz eğitimin bizlere kazandırdığı; Vatan, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi gibi ulvi değerler kişilik ve karakterimizin oluşmasında çok olumlu katkıda bulunmuştur.

Bu sebeplerle Vatan, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinden, Atatürk İlke ve İnkılaplarından asla ve asla vazgeçemeyiz. Ben Türk’üm diyen hiç bir fert bu değerlerden asla vazgeçmez ve vazgeçmemelidir.

Vatan sevgisinden uzak tutum ve davranışta olanların ve vatan hainlerinin, Cumhuriyetimiz’in nimetlerinden istifade ettiği halde ona nankörlük edenlerin, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimiz’e düşman olanların, Bayrağımıza saygıda kusuru olanların her zaman karşısında dururuz.

-Bir öğretim yılı boyunca, Milli Bayramların tören ve gösterilerine hazırlanan öğrencilerimiz, hava muhalefeti “aşırı yağmurlu hava…vb” sebepler ile gösterilerini yapamazlarsa bile gününde ve saatinde çelenk koyma ve resmi kutlama törenleri yapılırdı. Sadece öğrencilerimizin tören geçişi ve gösterileri “tarihi ilan edilerek başka bir güne” ertelenir, yine de icra edilirdi.

-Bizim her yıl 29 EKİM’de büyük bir heyecan ve coşku ile kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız var, onu büyük bir coşku ile kutluyoruz/kutlarız. Hele bu yıl, bu bayramın 100’üncü yılını kutlama gününü idrak edeceğimiz için, Bayramımızı Yüz Yıllık bir Cumhuriyet coşkusu ve heyecanı ile kutlarız.

***

Cumhuriyetimiz’in 100 ncü yılında GÖNLÜMÜZDEN GEÇENLER nelerdir biliyor musunuz?

1. Miletçe 100 üncü yılını idrak ettiğimiz 29 EKİM 2023 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları şerefine Hükümetimizin, tüm devlet memurlarımıza birer rütbe, derece veya kademe ilerlemesi vermesini, diğer çalışan SGK üyelerine de aynı şekilde maaş ve ücretlerinde artışı öngören bir katkı sağlamasını, çalışan, çalışmayan tüm emeklilerimize de birer maaş tutarında ikramiye dağıtmasını arzu ediyoruz.

2. Bu güne kadar eşi ve benzeri görülmemiş kutlama etkinlikleri, şenlikleri ve törenleri ile sanat gösterileri düzenlenmesini. Tüm sanatkarların (ressam, heykeltıraş, şair, yazar ve müzisyenlerin…vb.) katılımı ile ödül, şilt ve madalyaların verildiği şanımıza yaraşır yarışmalar düzenlenmesini isterdik.

Ayrıca;Türkiye Cumhuriyeti’nin ferdi ve takım halindeki sporcularının katılımı ile sporun her dalında T.C. Yüzüncü Yıl Spor Yarışmaları düzenlenmesini isterdik.

3. Muhteşem, muazzam, fevkalade ve harikulade, izlenmeye değer, görsel şölenler tertip edilmesini, Konserler, Bando Gösterileri ve Fener Alayları, Havai fişek gösterileri, Folklor gösterileri…vb etkinlikler düzenlenmesini arzu ederdik.

4.Tüm bu güzel etkinliklere, dünyada mevcut tüm devletlerin lider veya temsilcilerinin yurdumuza davet edilmesini, ağırlanmasını, Cumhuriyet Türkiyesi’nin bizlere ve tüm dünya insanlığına sunduğu nimetler ile güzel yurdumuzun tanıtılmasını arzu ederdik.

Kaç bayramımız var ki şunun şurasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı adı ile dört Milli Bayram, Ramazan ve Kurban Bayramı diye de iki Dini Bayramımız var.

29 EKİM 2023’de kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetimiz’in Birinci Yüz Yılını ve Yüz Yaşını doldurduğu günün ve yılın bayramıdır.

Bize bu bayramı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, bu vatan ve Cumhuriyet uğruna canlarını feda eden Aziz ve Kahraman Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun.

Devletimiz güçlüdür ve halkımızın 100 üncü Cumhuriyet Bayramında arzu ettiği haklı talep ve isteklerini yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir.

29 EKİM 2023 tarihinde milletçe idrak edeceğimiz 100’üncü Cumhuriyet Bayramımız ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun.

24 EKİM 2023

Muharrem KAYNAK

CUMHURİYET BAYRAMI

Çok bekledim, 29 Ekim gelsin diye
Atatürk’ten bize en güzel hediye
Cumhuriyet, cumhuriyet diye diye
Bayrağımı asacağım bugün her yere

29 Ekimde Cumhuriyet Bayramında
Süslensin meydanlar, kurulsun taklar
Bayraklarla donansın cadde ve sokaklar
Bayrağımı asacağım bugün her yere

29 Ekimde Cumhuriyet Bayramında
Hem evime, hem de evimin penceresine
Bayrağımı asacağım dalgalansın delicesine
Bayrağımı asacağım bugün her yere

29 Ekimde Cumhuriyet Bayramında
Halay çekerim, zeybek oynarım, belki ata barı
Belki keklik, belki de teke zortlatması
Hepsi benim, hepsi Türk’ün oyun havası

29 Ekimde Cumhuriyet Bayramında
Harmandalı oynarım, ben İzmir efesiyim
Misket oynarım, Ankaralı bir seymenim
Karadenizliyim ben horon bile teperim

29 Ekimde Cumhuriyet Bayramında
Atatürk’ü anarım, selamlarım, okurum şiirlerimi
Marşlar söylerim, uygun adım yürürüm, asker gibi
Hatırlarım dağlarında çiçekler açan güzel İzmir’i

29 Ekim 2023’de Cumhuriyet Bayramında;
Benim Cumhuriyetim yüz yaşına erdi, yüz
Bugün ben yüz adet bayrak asacağım, yüz
Birinci yüz yılına erdi benim Cumhuriyetim, yüz
Benim Cumhuriyetim yüzlerce yüz yıl yaşayacaktır.

Muharrem KAYNAK

Kaynak : Muharrem KAYNAK

YORUM YAP